DENIOS Sp z.o.o
ul. Słoneczna 26
05-816 Michałowice

Tel.: 22 279 40 00
Fax: 22 279 40 01
E-Mail: info@denios.pl
Internet: www.denios.pl

DENIOS connect dla szaf litowo-jonowych

Uszkodzone akumulatory litowo-jonowe są często ledwo rozpoznawalne jako takie i stanowią duże zagrożenie dla bezpieczeństwa. Jeśli wadliwy akumulator litowo-jonowy jest ładowany lub przechowywany przez dłuższy czas, istnieje wysokie ryzyko pożaru. Ponieważ ładowanie często odbywa się bez nadzoru poza godzinami pracy, ryzyko rozprzestrzeniania się szkód jest szczególnie wysokie.

Połączenie sieciowe z platformą DENIOS connect ułatwia monitorowanie bezpieczeństwa i stanu pracy szaf litowo-jonowych przez całą dobę. W ten sposób DENIOS connect aktywnie wspiera użytkownika w wypełnianiu obowiązków użytkownika.

Zalety DENIOS connect dla szaf litowo-jonowych

Koncepcja bezpieczeństwa w sieci

Niezawodny 3-stopniowy system ostrzegania i gaszenia pożarów jest już dostępny online w DENIOS connect.

Monitorowanie 24/7

Ładowanie lub przechowywanie baterii litowych z ciągłym monitorowaniem.

Wykrywanie błędów systemowych

Niezawodne monitorowanie usterek czujników i układów elektronicznych.

Monitorowanie operacyjne

Niezawodne monitorowanie istotnych parametrów roboczych i stanu konserwacji.

Spełnienie obowiązków

Obowiązek nadzoru podczas ładowania baterii litowych jest spełniony.

Bardzo łatwa obsługa

Szafy wyposażone są standardowo w NB-IoT, a ich aktywacja odbywa się poprzez proste kliknięcie.

Ostrzeżenie przed pożarami akumulatorów litowo-jonowych

Dzięki monitorowaniu stanu akumulatorów litowo-jonowych można przez całą dobę kontrolować szafy do przechowywania i ładowania akumulatorów litowo-jonowych. W przypadku pożaru spowodowanego przeciążeniem elektrycznym lub uszkodzeniem mechanicznym akumulatorów litowo-jonowych, alarm jest automatycznie przesyłany w czasie rzeczywistym. Jako wiadomość e-mail lub SMS - gdziekolwiek jesteś.

Dzięki zintegrowanemu 3-stopniowemu systemowi ostrzegania i gaszenia pożaru, szafy SmartStore connect i SafeStore connect oferują wysoki poziom bezpieczeństwa podczas przechowywania i ładowania akumulatorów litowo-jonowych. Istnieje możliwość natychmiastowej ewakuacji pracowników, uruchomienia systemu przeciwpożarowego i podjęcia dalszych środków zaradczych. W szczególności procesy ładowania nigdy nie odbywają się bez nadzoru. Dalsze informacje na temat bezpiecznego obchodzenia się z akumulatorami litowymi, obowiązku zachowania ostrożności podczas ładowania i środków zapobiegających uszkodzeniom można znaleźć w magazynie DENIOS.

1
Ładowanie i przechowywanie

Baterie litowo-jonowe są przechowywane i ładowane w SmartStore.

2
Uszkodzenie

Akumulator jest uszkodzony mechanicznie - temperatura w akumulatorze wzrasta.

3
Reakcja

Następuje reakcja egzotermiczna.

4
Uwalnianie energii

Rozpoczyna się reakcja łańcuchowa ze znacznym uwolnieniem energii.

5
Niebezpieczeństwo spowodowane zniszczeniem

Ugaszenie pożaru jest prawie niemożliwe, baterie i SmartStore są zniszczone.

Trzystopniowa koncepcja bezpieczeństwa monitorowana 24/7 i przez internet

Sprawdzone szafy litowo-jonowe DENIOS z serii SmartStore connect i SafeStore connect są już zabezpieczone obustronną ochroną przeciwpożarową i trzystopniową koncepcją bezpieczeństwa (alarm i gaszenie pożaru). Środki te dają służbom ratunkowym co najmniej 90 minut na podjęcie działań awaryjnych. Dzięki DENIOS connect stan trzystopniowego alarmu jest wyświetlany w aplikacji internetowej oprócz monitorowania innych parametrów operacyjnych i systemowych - widocznych dla użytkownika w dowolnym czasie i miejscu.

Sprawdzone szafy litowo-jonowe z serii SmartStore connect i SafeStore connect od DENIOS są teraz monitorowane 24/7 za pomocą DENIOS connect. Nie tylko alarmuje on na miejscu, ale także przekazuje powiadomienia e-mailem lub SMS-em.

3-stopniowy system ostrzegania i gaszenia pożarów w szafach litowo-jonowych

Czujniki sieciowe dla większego bezpieczeństwa

DENIOS connect jest zoptymalizowany dla szaf litowo-jonowych DENIOS. Najnowocześniejsza technologia czujników rejestruje i przetwarza bieżące parametry bezpieczeństwa i pracy. W przypadku wzrostu temperatury, pojawienia się dymu lub ognia, alarm jest automatycznie przesyłany w czasie rzeczywistym przez wąskopasmową sieć IoT. Użytkownik jest o tym informowany za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS - niezależnie od tego, gdzie się znajduje. Wszystkie dane i informacje z czujników można przeglądać centralnie i dowolnie konfigurować w dowolnym momencie za pośrednictwem aplikacji internetowej.

Monitorowanie temperatury

Monitorowanie temperatury obejmuje poziomy ostrzegawcze przy 50 °C, a także alarmy w przypadku pojawienia się dymu i temperatury powyżej 70 °C. Temperatura wewnętrzna jest również stale monitorowana w celu wczesnego rozpoznania nagromadzenia ciepła. Monitorowane jest również działanie systemu wentylacji, który służy do odprowadzania uwięzionego ciepła. Inne parametry operacyjne, takie jak godziny pracy, siła sygnału w miejscu instalacji oraz gotowość operacyjna systemu wentylacji i złączy wtykowych szaf do ładowania, są również stale monitorowane przez system.

Przypomnienie o konserwacji

Przypomnienie o konserwacji jest wysyłane po 7920 godzinach pracy. Podczas konserwacji uruchamiane są ostrzeżenia i alarmy w celu sprawdzenia funkcjonalności. Komunikaty te są sygnalizowane osobnym statusem. Wraz z roczną konserwacją szafy naliczana jest również roczna opłata za monitorowanie stanu i alarmy, dostęp do DENIOS connect Cloud i transfer danych na nadchodzący rok.

Monitorowanie wewnętrznych błędów systemu w elektronice obudowy

Usterki czujników lub elektroniki obudowy są istotne dla prawidłowego działania obudowy. Z tego powodu usterki systemu są nie tylko wyświetlane lokalnie na samej obudowie, ale także przesyłane do DENIOS connect i stamtąd przekazywane do zapisanego odbiornika, aby zapewnić szybką reakcję.

i

Alarmowanie na miejscu: Niezależnie od opartej na chmurze aplikacji internetowej DENIOS connect, która umożliwia monitorowanie stanu szafy bezpieczeństwa przez całą dobę, użytkownik jest również powiadamiany za pomocą elementów wyświetlacza na szafie bezpieczeństwa, gdy tylko wystąpi usterka. Zapewnia to kompleksowe ostrzeżenie. Funkcja alarmu na miejscu może być realizowana wizualnie za pomocą świateł ostrzegawczych i/lub akustycznie za pomocą syren.

Wszystkie powiadomienia w skrócie

Powiadomienie Czujnik Klasyfikacja*
Komunikat ostrzegawczy temperatura wewnątrz >50°C Czujnik temperatury; ostrzeżenie jest już wyzwalane przez szafę Ostrzeżenie
Poziom alarmu 1 - Dym Czujnik dymu, alarm jest już wyzwalany przez szafę Alarm
Poziom alarmowy 2 - Pożar Czujnik temperatury i czujnik dymu razem, alarm jest już wyzwalany przez szafę Alarm
Brak zasilania Zasilanie Alarm
Niska temperatura Czujnik temperatury, dowolnie konfigurowalna wartość progowa Ostrzeżenie
Wysoka temperatura Czujnik temperatury, dowolnie konfigurowalna wartość progowa Ostrzeżenie
Błąd systemu Błąd systemu podczas wewnętrznego testowania elektroniki obudowy Ostrzeżenie
Wymagana konserwacja Obliczono, 7920 godzin pracy (co odpowiada około 11 miesiącom) po podłączeniu do zasilania. Informacja
Zaległa konserwacja Obliczono, 8640 godzin pracy (co odpowiada około 12 miesiącom) po podłączeniu do zasilania Informacja
Bieżąca konserwacja Status podczas konserwacji w celu uniknięcia fałszywych alarmów spowodowanych testami Informacja
Brakujący Hearbeat Brak kolejnych telegramów danych odbieranych z szafy. W zależności od ustawionej częstotliwości transmisji (1 x na godzinę, na 3 godziny, na 8 godzin lub na dzień) Ostrzeżenie
Alarm testowy Naciśnięcie przycisku na obudowie w celu przetestowania łańcucha sygnalizacyjnego za pomocą wiadomości e-mail i SMS Alarm

*Alarmy mogą być wysyłane jako wiadomości SMS i/lub e-mail. Użytkownik może być powiadamiany o ostrzeżeniach i informacjach przez e-mail.

Instrukcje obsługi i inne dokumenty

Dalsze interesujące informacje na temat DENIOS connect

Aplikacja internetowa DENIOS connect

Tutaj można uzyskać doskonały przegląd wszystkich zainstalowanych urządzeń i urządzeń sygnalizacyjnych, konfiguracje można łatwo przeprowadzić online.

Odkryj

Technologia DENIOS connect

NarrowBand IoT, bezpieczna i wydajna technologia sieci mobilnej dla aplikacji takich jak DENIOS connect, jest wykorzystywana do transmisji danych.

Odkryj

SpillGuard® connect

Innowacyjny system został opracowany specjalnie z myślą o bezpiecznym i prostym zarządzaniu wyciekami z wanien wychwytowych.

Odkryj

Bezpiecznie w sieci. Monitorowanie stanu magazynów materiałów niebezpiecznych.

Monitoruj do 16 istotnych dla bezpieczeństwa parametrów pracy za pomocą DENIOS connect i otrzymuj ostrzeżenia w czasie rzeczywistym w przypadku awarii.

Odkryj
Menu
Zaloguj
Twój koszykDodano do koszyka
Do koszyka
Chętnie pomożemy!

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.

Pon - Czw: 8:00 - 17:00 | pt 8:00 - 16:00