Środki ochrony indywidualnej


Bezpieczeństwo pracy i środki ochrony indywidualnej

Chrońcie Państwo swoich pracowników środkami ochrony indywidualnej przed typowymi zagrożeniami zakładu pracy. Pracodawca ma obowiązek ochrony pracownika przed zagrożeniami i ryzykiem wypadku na stanowisku pracy. W oparciu o aktualne przepisy europejskie i narodowe DENIOS przedstawia szeroką ofertę środków ochrony indywidualnej, które przyczyniają się do tego. Dla specjalisty w dziedzinie postępowania z materiałami niebezpiecznymi techniczna ochrona w zakładzie pracy jest równie ważna, jak środki ochrony indywidualnej. Dlatego DENIOS wykorzystuje swoje rozległe doświadczenia w postępowaniu z materiałami niebezpiecznymi również w dziedzinie wyposażenia ochronnego i oferuje rozwiązania z jednego źródła.

Chrońcie Państwo swoich pracowników przed zagrożeniami i ryzykiem typowym dla indywidualnego toku działalności Państwa zakładu pracy. DENIOS oferuje w tym celu szeroką gamę produktów:

 • Ochrona dróg oddechowych
 • Ochrona oczu i twarzy
 • Ochrona słuchu
 • Ochrona rąk
 • Ochrona głowy
 • Odzież ochronna
 • Ochrona przed upadkiem
 • Latarki i lampy czołowe
 • Pojemniki do przechowywania ŚOI
Środki ochrony indywidualnej

Jakie kryteria obowiązują przy wyborze?

Środki ochrony indywidualnej

Jeśli z oceny zagrożenia wynika konieczność zastosowania środków ochrony indywidualnej, to muszą być ustalone wymagania wobec nich. To jasne, bo tylko wtedy stosowanie ich później będzie mogło zapewnić odpowiednią ochronę. Korzystanie ze środków ochrony indywidualnej nie może oczywiście powodować dodatkowego zagrożenia: dlatego np. niedozwolone jest noszenie rękawic ochronnych przy wiertarkach lub tokarkach, bo występuje tam ryzyko wciągnięcia. Przy wyborze właściwego wyposażenia ochronnego powinny uczestniczyć następujące osoby, ponieważ mogą one wnieść swoją wiedzę:

 • Specjalista ds. bhp
 • Lekarz zakładowy
 • Rada zakładowa
 • Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa
 • Zainteresowani pracownicy

Dalsze wymagania stawiane środkom ochrony osobistej

Środki ochrony osobistej muszą ponadto spełniać wymagania ergonomii i odpowiadać względom zdrowotnym zatrudnionych: muszą one być dopasowane do użytkownika. Środki ochrony osobistej są zasadniczo przewidziane do użytku tylko przez jedną osobę. Jeśli mimo to okoliczności wymagają używania przez różnych pracowników (np. szelki bezpieczeństwa), to pracodawca musi zapewnić brak zagrożeń zdrowia czy wręcz zastrzeżeń higienicznych.

Co nie należy do środków ochrony osobistej?

Nie każde wyposażenie ochronne czy odzież robocza powinny być zaliczane do środków ochrony osobistej. Należy tu wymienić:

 

 • odzież roboczą i mundury, które nie służą specjalnie bezpieczeństwu i ochronie zdrowia zatrudnionych
 • wyposażenie służb ratownictwa
 • środki ochrony osobistej dla wojska, służb ochrony cywilnej, policji oraz innych instytucji służących bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu
 • środki ochrony osobistej dla ruchu drogowego, o ile nie podlegają przepisom kodeksu drogowego
 • wyposażenie sportowe
 • środki samoobrony
 • sprzęt przenośny do wykrywania i sygnalizowania zagrożeń i materiałów niebezpiecznych