DENIOS Sp z.o.o
ul. Słoneczna 26
05-816 Michałowice

Tel.: 22 279 40 00
Fax: 22 279 40 01
E-Mail: info@denios.pl
Internet: www.denios.pl

Środki ochrony indywidualnej

(405 artykuł w 579 wersjach)

Ochrona dróg oddechowych jest niezbędna nie tylko w bezpośredniej pracy z niebezpiecznymi substancjami, to integralna część osobistego wyposażenia ochronnego. DENIOS oferuje tylko sprawdzone produkty od wiodących producentów i marek, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo.

Filtr
Sortierung
405 z 405 produktów
BESTSELLER
SHOWA-690
3 dostępnych wariantów
od 186,00 zł bez VAT
Rękawice żaroodporne
4 dostępnych wariantów
od 332,00 zł bez VAT
BESTSELLER
Rękawice ochronne EKASTU z bardzo długimi mankietami
2 dostępnych wariantów
od 159,00 zł bez VAT
Dzielimy się z Państwem naszą wiedzą!
DENIOS Akademia

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów na naszych otwartych szkoleniach, indywidualnie w Twojej siedzibie lub podczas webinariów.

Wiedza na ten temat

Ładowanie ...

Środki ochrony osobistej od DENIOS

Co to jest sprzęt ochrony osobistej?

Środki ochrony indywidualnej, w skrócie ŚOI (PPE), to każdy sprzęt przeznaczony do stosowania lub noszenia przez pracowników w celu ochrony przed zagrożeniami dla ich bezpieczeństwa i zdrowia. Obejmuje on również wszelkie dodatkowe wyposażenie używane w tym samym celu i powiązane ze sprzętem ochrony osobistej. Wyróżnia się następujące rodzaje środków ochrony indywidualnej, które znajdą Państwo w programie DENIOS:

 • Ochrona dróg oddechowych

 • Ochrona oczu i twarzy

 • Ochrona słuchu

 • Ochrona rąk

 • Ochrona głowy

 • Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości

 • Odzież ochronna

Kto jest odpowiedzialny za prawidłowe stosowanie środków ochrony osobistej?

Ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy nakłada na pracodawcę prawny obowiązek zapewnienia środków ochrony indywidualnej (PPE). Zobowiązuje ona pracodawcę do podjęcia niezbędnych środków bezpieczeństwa pracy oraz do wyeliminowania lub zminimalizowania zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Przy okazji: środki ochrony indywidualnej mogą być stosowane tylko po zastosowaniu innych środków ochrony. Wynika to z faktu, że , zagrożenia muszą być zawsze najpierw eliminowane lub ograniczane u źródła. Przede wszystkim można w tym celu zastosować techniczne i/lub organizacyjne środki ochronne. Tylko wtedy, gdy te środki ochronne nie są możliwe lub gdy nadal istnieją zagrożenia resztkowe, można stosować PPE jako indywidualny środek ochronny.

 • Techniczne środki ochronne - np. odciąg
 • Organizacyjne środki ochronne - np. instruktaż
 • Środki ochrony osobistej - np. ochronniki słuchu

Jakie są kryteria doboru środków ochrony indywidualnej?

Jeśli z oceny zagrożenia wynika konieczność zastosowania środków ochrony indywidualnej, to muszą być ustalone wymagania wobec nich. To jasne, bo tylko wtedy stosowanie ich później będzie mogło zapewnić odpowiednią ochronę. Korzystanie ze środków ochrony indywidualnej nie może oczywiście powodować dodatkowego zagrożenia: dlatego np. niedozwolone jest noszenie rękawic ochronnych przy wiertarkach lub tokarkach, bo występuje tam ryzyko wciągnięcia. Przy wyborze właściwego wyposażenia ochronnego powinny uczestniczyć następujące osoby, ponieważ mogą one wnieść swoją wiedzę:

 • Inspektor nadzoru Specjalista ds. bezpieczeństwa pracy
 • Lekarz zakładowy
 • Zakładowa rada pracownicza
 • Specjalista ds. bezpieczeństwa
 • Zainteresowani pracownicy

Jakie są kategorie środków ochrony indywidualnej?

Dyrektywa w sprawie środków ochrony indywidualnej przewiduje klasyfikację produktów na trzy kategorie.

Kategoria środków ochrony indywidualnej I (niskie ryzyko):

Kategoria ta obejmuje środki ochrony indywidualnej, w przypadku których zakłada się, że sam użytkownik może ocenić ich skuteczność wobec niewielkich zagrożeń i których działanie, jeśli jest stopniowe, może być przez niego zauważone w odpowiednim czasie i bez zagrożenia (np. rękawice).

PPE kategorii II (średnie ryzyko):

Kategoria ta obejmuje wszystkie środki ochrony indywidualnej, które nie należą ani do kategorii I, ani do kategorii III (np. kaski ochronne, obuwie ochronne, ochronniki słuchu).

PPE kategorii III (wysokie ryzyko):

Kategoria III obejmuje złożone środki ochrony indywidualnej przeznaczone do ochrony przed śmiertelnymi zagrożeniami lub poważnymi i nieodwracalnymi szkodami dla zdrowia, w przypadku których należy założyć, że użytkownik nie jest w stanie na czas rozpoznać bezpośredniego skutku zagrożenia (np. środki ochrony dróg oddechowych, środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości).

Dalsze wymagania dotyczące środków ochrony indywidualnej

Środki ochrony indywidualnej muszą również spełniać wymagania ergonomiczne i potrzeby zdrowotne pracowników: Musi być dostosowany do użytkownika. Zasadniczo środki ochrony indywidualnej są przeznaczone do użytku tylko przez jedną osobę. Jeżeli mimo to okoliczności wymagają stosowania przez różnych pracowników (np. szelek bezpieczeństwa), pracodawca musi zapewnić, że nie powstaną zagrożenia dla zdrowia lub nawet problemy z higieną.

Co nie jest częścią środków ochrony osobistej?

Nie każdy sprzęt ochronny lub odzież robocza muszą być zaliczane do PPE. Obejmuje to:

 • Odzież robocza i uniformy, które nie są przeznaczone specjalnie dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników
 • Sprzęt dla służb ratunkowych i ratowniczych
 • Środki ochrony osobistej dla wojska, obrony cywilnej i kontroli katastrof, policji federalnej i krajowej oraz innych instytucji służących bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu
 • Środki ochrony indywidualnej dla ruchu drogowego, w zakresie, w jakim podlegają one przepisom ruchu drogowego
 • Wyposażenie sportowe
 • Środki samoobrony i odstraszania
 • Przenośne urządzenia do wykrywania i sygnalizowania zagrożeń i substancji niebezpiecznych
Menu
Zaloguj
Twój koszykDodano do koszyka
Do koszyka
Chętnie pomożemy!

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.

Pon - Czw: 8:00 - 17:00 | pt 8:00 - 16:00