• ponad 10.000 produktów

  • do 5 lat gwarancji

  • zwrot w ciągu 14 dni

  • transport w cenie

Bezpieczeństwo pracy - maksymalna ochrona pracowników


Minimalizacja zagrożeń

Przy pracy wiele może się zdarzyć. W 2016 r. liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy, zgłoszonych na formularzu Z-KW Statystyczna karta wypadku, wyniosła ogółem 87886 osób. To źle nie tylko dla poszkodowanych pracowników. Koszty następcze wypadków i chorób zawodowych ponoszone przez zakłady pracy i instytucje opieki społecznej są znaczne. Pojęcia „ochrona pracy” i „bezpieczeństwo pracy” są często używane zamiennie i mają ostatecznie też wspólny cel: Opracowanie działań, środków i metod ochrony zatrudnionych przed zagrożeniami zdrowia na stanowisku pracy. A kiedy już dojdzie do wypadku, to prysznice ratunkowe, gaśnice i zestawy pierwszej pomocy są pomocne w szybkim usuwaniu jego następstw.


Bezpieczny w pracy

Przepisy wymagają bezpiecznych warunków pracy i noszenia odzieży ochronnej przy wielu czynnościach, zarówno wykonywanych indywidualnie, jak i zespołowo.

Pracownicy przedsiębiorstw produkcyjnych są narażeni na wiele potencjalnych zagrożeń wypadkowych. Często powstają one w codziennych sytuacjach i w toku rutynowych działań. Odpowiednie produkty oferują podstawową pomoc w prewencji wypadków na stanowisku pracy. Przy ochronie ludzi szybko pojawia się kwestia środków ochrony indywidualnej. Są to osobiste elementy wyposażenia ochronnego, noszone bezpośrednio na sobie. Należy do nich np. sprzęt chroniący drogi oddechowe, kaski, okulary ochronne albo ochraniacze słuchu. Innym ważnym rodzajem sprzętu związanego z logistyką ładunków niebezpiecznych jest odpowiednie wyposażenie wg GGVSE (rozporządzenia o ładunkach niebezpiecznych w ruchu drogowym i morskim) oraz ADR. Wyposażenie to musi być wożone razem z transportem ładunków niebezpiecznych. Oprócz tych środków ochrony wiele produktów wspomaga bhp pośrednio. Należy tu wymienić zarówno artykuły poprawiające bezpieczeństwo dróg komunikacyjnych: bariery zamykające, ochronę odbojową lub zabezpieczenia ruchu, jak i wykładziny podłogowe albo wentylację i odciągi.

Specjaliści w zakładzie pracy

Ubrania ochronne, ochrona dróg oddechowych i rękawice są obowiązkowym wyposażeniem przy pracy z substancjami niebezpiecznymi. Wielki kompleks tematyczny bhp wnosi najróżniejsze wyzwania i zadania do codziennej działalności nowoczesnego zakładu pracy. Nierzadko zadania te może wypełniać tylko specjalnie w tym celu wyszkolony personel: pełnomocnicy ds. materiałów niebezpiecznych, pełnomocnicy ds. środowiska, eksperci ochrony i prewencji przeciwpożarowej. Korzystnym aspektem dla pracodawcy jest to, że osoby te z reguły wywodzą się z grona załogi. Przez udział w fachowych kursach i szkoleniach pracownicy uzyskują kwalifikacje konieczne do tego, by zająć w zakładzie pracy stanowiska przewidziane przez przepisy. Są to przykładowo:

  • Specjalista ds. bhp
  • Inspektor bhp
  • Pełnomocnik ds. materiałów niebezpiecznych
  • Specjalista ds. ochrony środowiska
  • Specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej

Dobrze jest wiedzieć, że mimo istnienia tych osób pracodawca sam ma się troszczyć o bhp w zakładzie pracy i sam za to odpowiada. DENIOS jest właściwym partnerem także w dziedzinie szkoleń i dokształcania personelu. W obszernej ofercie Akademii DENIOS znajdą Państwo odpowiednie szkolenie.

Do Akademii >>

 

 

beczki w różnych rozmiarach do różnych substancji i zastosowań