DENIOS Sp z.o.o
ul. Słoneczna 26
05-816 Michałowice

Tel.: 22 279 40 00
Fax: 22 279 40 01
E-Mail: info@denios.pl
Internet: www.denios.pl

Bezpieczeństwo pracy

Przy pracy wiele może się zdarzyć. W 2020 r. zgłoszono 62 740 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy. Było to o 24,6% mniej niż w roku 2019. Koszty następcze wypadków i chorób zawodowych ponoszone przez zakłady pracy i instytucje opieki społecznej są znaczne. Pojęcia „ochrona pracy” i „bezpieczeństwo pracy” są często używane zamiennie i mają ostatecznie też wspólny cel: Opracowanie działań, środków i metod ochrony zatrudnionych przed zagrożeniami zdrowia na stanowisku pracy. A kiedy już dojdzie do wypadku, to prysznice ratunkowe, gaśnice i zestawy pierwszej pomocy są pomocne w szybkim usuwaniu jego następstw.

Kategorie
Bariery i odbojnice
Środki ochrony indywidualnej
Prysznice ratunkowe i płukanie oczu
Wykładziny i maty podłogowe
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
Narzędzia nieiskrzące
Narzędzia z izolacją
Narzędzia ze stali szlachetnej
Narzędzia tytanowe
Oznakowanie i naprawy podłóg
Technika odciągowa
Spawanie - zasłony ochronne
Pierwsza pomoc
Ochrona przeciwpożarowa
Urządzenia ostrzegawcze i wykrywacze
Narzędzia tnące

Bezpieczeństwo pracy - maksymalna ochrona pracowników

Nowość
SALE
bestseller
[[record.name]]
[[record.actionPrice]] [[record.price]] [[record.price]] bez VAT
Cena na żądanie

Bezpieczeństwo pracy - maksymalna ochrona pracowników

Minimalizacja zagrożeń

Przy pracy wiele może się zdarzyć. W 2016 r. liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy, zgłoszonych na formularzu Z-KW Statystyczna karta wypadku, wyniosła ogółem 87886 osób. To źle nie tylko dla poszkodowanych pracowników. Koszty następcze wypadków i chorób zawodowych ponoszone przez zakłady pracy i instytucje opieki społecznej są znaczne. Pojęcia „ochrona pracy” i „bezpieczeństwo pracy” są często używane zamiennie i mają ostatecznie też wspólny cel: Opracowanie działań, środków i metod ochrony zatrudnionych przed zagrożeniami zdrowia na stanowisku pracy. A kiedy już dojdzie do wypadku, to prysznice ratunkowe, gaśnice i zestawy pierwszej pomocy są pomocne w szybkim usuwaniu jego następstw.

Bezpieczeństwo na każdym kroku

Pracownicy przedsiębiorstw produkcyjnych są narażeni na wiele potencjalnych zagrożeń wypadkowych. Często powstają one w codziennych sytuacjach i w toku rutynowych działań. Odpowiednie produkty oferują podstawową pomoc w prewencji wypadków na stanowisku pracy. Przy ochronie ludzi szybko pojawia się kwestia środków ochrony indywidualnej. Są to osobiste elementy wyposażenia ochronnego, noszone bezpośrednio na sobie. Należy do nich np. sprzęt chroniący drogi oddechowe, kaski, okulary ochronne albo ochraniacze słuchu. Innym ważnym rodzajem sprzętu związanego z logistyką ładunków niebezpiecznych jest odpowiednie wyposażenie wg GGVSE (rozporządzenia o ładunkach niebezpiecznych w ruchu drogowym i morskim) oraz ADR. Wyposażenie to musi być wożone razem z transportem ładunków niebezpiecznych. Oprócz tych środków ochrony wiele produktów wspomaga bhp pośrednio. Należy tu wymienić zarówno artykuły poprawiające bezpieczeństwo dróg komunikacyjnych: bariery zamykające, ochronę odbojową lub zabezpieczenia ruchu, jak i wykładziny podłogowe albo wentylację i odciągi.

Podstawy prawne

Dyrektywy europejskie i globalna harmonizacja mają znaczący wpływ na przepisy dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. W Polsce miarodajny jest kodeks pracy wraz z tymi rozporządzeniami:

 • Rozporządzenie w sprawie miejsca pracy
 • Rozporządzenia - prawo budowlane
 • Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa przemysłowego
 • Rozporządzenie w sprawie przeładunku
 • Hałas i wibracje Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Rozporządzenie o substancjach biologicznych
 • Rozporządzenie w sprawie substancji niebezpiecznych
 • Przepisy techniczne

Inne ważne przepisy to: ustawa o bezpieczeństwie produktów, ustawa o bezpieczeństwie pracy, ustawa o substancjach chemicznych i ustawa o energii atomowej. Ustawodawstwo socjalne zawiera również obowiązujące przepisy w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Wykwalifikowani pracownicy w firmie

Szeroki zakres zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy stawia przed współczesnymi przedsiębiorstwami najróżniejsze wyzwania i obszary odpowiedzialności. Specjaliści ds. substancji niebezpiecznych, specjaliści ds. ochrony środowiska, eksperci ds. ochrony przeciwpożarowej i prewencji: nierzadko zadania te mogą być wykonywane tylko przez specjalnie przeszkolonych w tym celu pracowników. Zaletą dla pracodawców jest to, że osoby te zazwyczaj wywodzą się z szeregów siły roboczej. Poprzez specjalistyczne kształcenie, szkolenia i seminaria pracownicy uzyskują kwalifikacje niezbędne do zajmowania przewidzianych prawem stanowisk w przedsiębiorstwie. Należą do nich na przykład

 • Specjalista ds. bezpieczeństwa pracy
 • Specjalista ds. bezpieczeństwa
 • Specjalista ds. substancji niebezpiecznych
 • Specjalista ds. bezpieczeństwa pożarowego

Warto wiedzieć: Pomimo obecności tych osób, za bezpieczeństwo i higienę pracy w przedsiębiorstwie odpowiada wyłącznie pracodawca. DENIOS jest także właściwym partnerem do szkolenia i dokształcania osób kompetentnych. W bogatej ofercie Akademii DENIOS znajdą Państwo odpowiednie seminarium.

Wiedza na ten temat

Ładowanie ...
Menu
Zaloguj
Twój koszykDodano do koszyka
Do koszyka
Chętnie pomożemy!

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.

Pon - Czw: 8:00 - 17:00 | pt 8:00 - 16:00