Wagi

Wagi przemysłowe są niezastąpione w magazynie, wysyłce albo wydawaniu towaru bądź też w laboratorium lub na produkcji. DENIOS oferuje wagi do wyznaczania najmniejszych mas w miligramach jak i do największych w tonach.


Wagi

Wagi przemysłowe służą do ważenia towarów. Są one nieodzowne w wielu dziedzinach, np. w magazynie, wysyłce albo wydawaniu towaru bądź też w laboratorium lub na produkcji. Trzeba znaleźć wagę odpowiednią do wymagań stawianych w Państwa zakładzie: od wyznaczania najmniejszych mas w miligramach do największych w tonach. DENIOS oferuje do tego celu szeroki asortyment wag przemysłowych. 

Wagi

Jakie typy wag stosowane są w przemyśle?

Wagi

Waga wadze nierówna: zależnie od zastosowań wagi przemysłowe muszą spełniać określone wymagania i dlatego mają różną budowę. Aby mogli Państwo zorientować się, jaki typ wagi jest odpowiedni do Państwa warunków, podajemy poniżej zestawienie wszystkich wag przemysłowych w skrócie:

 • Wagi analityczne: Wagi stosowane w laboratorium, o dokładności ważenia w miligramach
 • Wagi precyzyjne: Wagi o uniwersalnym zastosowaniu do codziennych czynności w laboratorium, o różnych funkcjach i dokładnościach ważenia
 • Wagi stołowe: Wagi uniwersalne o wielorakim zastosowaniu, np. w wysyłce, magazynie, produkcji lub kontroli jakości
 • Wagi ze stali szlachetnej: Wagi stworzone do miejsc o wysokich standardach higienicznych
 • Wagi liczące: Podają liczbę sztuk drobnych części, jak śruby czy nakrętki
 • Wagi do paczek/ wagi platformowe: Wytrzymały typ wag do nieporęcznych artykułów ważących do 600 kg, szczególnie przydatny do magazynu, produkcji i wysyłki
 • Wagi podłogowe / paletowe / przejazdowe: W magazynie czy na produkcji można nimi ważyć ciężary do 3 t
 • Wagi wiszące / wagi do żurawi: Te wytrzymałe typy wag są idealne do dużych ciężarów w logistyce i produkcji (do 12 t)

Jakie kryteria trzeba wziąć pod uwagę przy wyborze wagi?

Przy wybieraniu odpowiedniej wagi trzeba ustalić, jaki jest cel ważenia (np. liczenie drobnych części lub ważenie dużych ciężarów) i z jakim zakresem minimalnych lub maksymalnych obciążeń mają Państwo na co dzień do czynienia. Następnie trzeba się zorientować, czy ważenie ma się odbywać w określonym miejscu w zakładzie, dzięki czemu wagę da się tam podłączyć do prądu, czy też będzie potrzebna waga mobilna, np. akumulatorowa. Równie ważne może być nabycie typu wagi ze zintegrowanym interfejsem danych do PC albo drukarki.

Wagi

Co to jest legalizacja wag?

Wagi

Wg europejskiej dyrektywy 2014/31/UE wszystkie wagi, które:

 • są używane w obrocie handlowym
 • służą do produkcji lekarstw
 • są wykorzystywane do celów urzędowych
 • spełniają rolę przy produkcji opakowań gotowych lub są stosowane w lecznictwie,

muszą być urzędowo sprawdzone. Czynność ta, służąca ochronie konsumentów, nazywa się legalizacją. Pierwszą legalizację przeprowadza zawsze producent gwarantując, że dana waga zachowuje dokładność. Oznaczana jest skrótem „M” i rokiem pierwszej legalizacji. W przypadku większości wag okres ważności legalizacji producenta wynosi 2-3 lata, po czym należy wagę poddawać kolejnej legalizacji przez właściwy regionalnie urząd.

 


O czym muszę pamiętać przy legalizacji wag przemysłowych?

Należy mieć na uwadze, że już przy zamawianiu wagi przemysłowej odpowiadającej podanym wyżej kryteriom pierwsza legalizacja musi być dołączona do zamówienia. Nie jest możliwa legalizacja w późniejszym terminie. Po nabyciu wagi włącznie z pierwszą legalizacją trzeba ją zgłosić w ciągu 6 tygodni od uruchomienia we właściwym urzędzie miar i wag. Jeśli ważność legalizacji tej wagi wygasła, to musi ona być na nowo poddana kalibracji. Certyfikowana legalizacja ponowna, potwierdzona oznakowaniem zgodności, jest uznawana międzynarodowo. Jednak użytkownik wagi musi sam się troszczyć o zachowanie ważności legalizacji i terminowe informowanie urzędu probierczego. Zaleca się zgłosić się do właściwego urzędu miar i wag co najmniej na 10 tygodni przed upływem terminu legalizacji. W Niemczech należy z reguły ponawiać legalizację co dwa lata.   

Wagi