DENIOS Sp z.o.o
ul. Słoneczna 26
05-816 Michałowice

Tel.: 22 279 40 00
Fax: 22 279 40 01
E-Mail: info@denios.pl
Internet: www.denios.pl

Magazyn DENIOS: Know-how na temat naszej działalności

W magazynie DENIOS znajdą Państwo bezpłatne informacje specjalistyczne na kluczowe zagadnienia obowiązujące w Państwa firmie. Uzyskaj potężną dawkę wiedzy na temat pracy z materiałami niebezpiecznymi - prosto od eksperta!

Wiedza specjalistyczna w zakresie magazynowania substancji niebezpiecznych

Tutaj znajdziesz wszystko na temat magazynowania substancji niebezpiecznych. Na co należy zwrócić uwagę przy przechowywaniu substancji niebezpiecznych na tacach zbiorczych? Co jest ważne z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej i wodnej? A jakie przepisy prawne dotyczące magazynowania substancji niebezpiecznych powinieneś znać?

Doświadczenie w postępowaniu z substancjami niebezpiecznymi

Tutaj znajdziesz wszystko na temat postępowania z materiałami niebezpiecznymi: Jak bezpiecznie transportować, napełniać i przenosić materiały niebezpieczne? Co jest potrzebne do profesjonalnego zarządzania wyciekami? Jakie środki ostrożności są wymagane w celu ochrony przed wybuchem?

Wiedza specjalistyczna z zakresu bezpieczeństwa pracy

Tutaj znajdziesz wszystko na temat bezpieczeństwa pracy: Jak skutecznie zmniejszyć ryzyko wypadków w firmie? Jakie środki pierwszej pomocy powinieneś znać? A jak umożliwić pracownikom bezpieczną i ergonomiczną pracę?

Ocena ryzyka

Ocena ryzyka odgrywa kluczową rolę w bezpieczeństwie i higienie pracy oraz w postępowaniu z substancjami niebezpiecznymi. Obecnie TRGS 510, jeden z najważniejszych przepisów technicznych dotyczących substancji niebezpiecznych, został znowelizowany - podkreślono w nim znaczenie oceny ryzyka, zwłaszcza w sytuacjach niejednoznacznych. Wykorzystaj tę okazję do przeglądu aktualnych ocen ryzyka. W DENIOS znajdziecie Państwo szeroki zakres wiedzy na ten temat oraz odpowiednie produkty dla Waszych działań ochronnych.

FAQ

Ocena ryzyka dla działań z udziałem substancji niebezpiecznych - FAQ

Każdy, kto zajmuje się substancjami niebezpiecznymi, używa ich lub „tylko” przechowuje, nie może tego uniknąć: ocena ryzyka. Ocena ta od lat jest centralnym elementem bezpieczeństwa i higieny pracy. W naszym FAQ zebraliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat „Oceny ryzyka dla substancji niebezpiecznych”.

Kontynuuj czytanie
Artykuł

Ocena ryzyka dla gazów

Obchodzenie się z gazami wiąże się z wieloma zagrożeniami - ale dzięki odpowiedniej wiedzy można je skutecznie zminimalizować. Podajemy wskazówki, jak podejść do oceny ryzyka związanego z gazami.

Kontynuuj czytanie
Artykuł

Podstawy ochrony przeciwpożarowej

Składowanie łatwopalnych materiałów i cieczy podlega szczególnie surowym przepisom bezpieczeństwa. Ustawodawca nakłada w tym przypadku najostrzejsze wymogi przeciwpożarowe dla ochrony ludzi i środowiska.

Kontynuuj czytanie
Artykuł

Niebezpieczeństwa przy obchodzeniu się z bateriami litowo-jonowymi

Ze względu na swoją konstrukcję baterie litowe stwarzają zwiększony potencjał zagrożenia - związane z nimi ryzyko pożaru może dotyczyć każdego przedsiębiorstwa handlowego. W tym artykule szczegółowo omawiamy potencjalne zagrożenia związane z obchodzeniem się z litowymi urządzeniami magazynującymi energię.

Kontynuuj czytanie

Uwaga: Bezpieczne obchodzenie się z bateriami litowymi

Bezpieczne obchodzenie się z litowymi systemami magazynowania energii jest obecnie przedmiotem gorącej dyskusji w całej branży bezpieczeństwa. Jako pionier na rynku DENIOS oferuje nie tylko szeroki asortyment wyrobów, lecz także odpowiednią wiedzę.

Plakat

Wykrywanie uszkodzonych baterii litowych i właściwe postępowanie z nimi

Dzięki temu darmowemu plakatowi DENIOS możesz systematycznie sprawdzać, czy Twoja bateria litowa wykazuje konkretne oznaki wady, i uzupełnić swój plan działania w przypadku uszkodzonych baterii litowych o praktyczne porady eksperta.

Kontynuuj czytanie
Broszura

Bezpieczne składowanie i testowanie akumulatorów litowych

Niniejsza bezpłatna broszura DENIOS zawiera szczegółowe informacje o naszym asortymencie produktów do bezpiecznego obchodzenia się z akumulatorami litowymi, o naszych możliwościach serwisowych i konserwacyjnych oraz o praktycznych ofertach doradczych, informacyjnych i szkoleniowych.

Kontynuuj czytanie
Artykuł

Ładowanie baterii litowych: Znasz swoje obowiązki?

Dowiedz się, jakich obowiązków ostrożności powinieneś bezwzględnie przestrzegać podczas ładowania baterii litowych, aby zwiększyć bezpieczeństwo w swojej firmie i uniknąć niepotrzebnych komplikacji w przypadku roszczenia ubezpieczeniowego

Kontynuuj czytanie
Artykuł

Pionierzy Green Mobility stawiają na produkty bezpieczeństwa od DENIOS

Wielu klientów DENIOS już dziś opracowuje rozwiązania jutra i w istotny sposób przyczynia się do rewolucji w transporcie - drogowym, kolejowym, wodnym i powietrznym. Wspieramy ich na tej drodze odpowiednią techniką bezpieczeństwa i naszym know-how. Przeczytaj o kilku ekscytujących praktycznych zastosowaniach!

Kontynuuj czytanie
Świat produktów

Baterie litowe: Uwzględnij ryzyko!

Praca z bateriami litowymi wiąże się z zagrożeniami. Niezależnie od tego, czy chcesz bezpiecznie przechowywać, ładować i transportować pojedyncze baterie o mniejszej mocy, czy duże ilości o dużej mocy, czy też potrzebujesz środowiska do testów wytrzymałościowych: DENIOS oferuje odpowiednie rozwiązanie na wszystko.

Kontynuuj czytanie
Infografika

Baterie litowe: środki zapobiegające uszkodzeniom

Przechowywanie akumulatorów litowo-jonowych stawia wiele firm przed dylematem. Do tej pory nie ma żadnych regulacji prawnych, które mogłyby je ukierunkować. Określenie i wdrożenie odpowiednich środków należy zatem do samych przedsiębiorstw. Nasza infografika przedstawia odpowiednie środki bezpieczeństwa dla różnych klas energetycznych akumulatorów oraz 5 zasad bezpieczeństwa, których należy bezwzględnie przestrzegać.

Kontynuuj czytanie
Artykuł

Gaszenie pożarów baterii litowych

Pożary baterii litowo-jonowych są uważane za bardzo trudne do zwalczania. Co należy zrobić, gdy wybuchnie pożar? W tym artykule dowiesz się, co możesz zrobić, aby ugasić pożar i na jakie zagrożenia musisz uważać.

Kontynuuj czytanie
Artykuł

Niebezpieczeństwa przy obchodzeniu się z bateriami litowo-jonowymi

Ze względu na swoją konstrukcję baterie litowe stwarzają zwiększony potencjał zagrożenia - związane z nimi ryzyko pożaru może dotyczyć każdego przedsiębiorstwa handlowego. W tym artykule szczegółowo omawiamy potencjalne zagrożenia związane z obchodzeniem się z litowymi urządzeniami magazynującymi energię.

Kontynuuj czytanie
Załaduj więcej artykułów 8 z 9 artykułów zostało załadowanych
Twoja wartość dodana!
Newsletter DENIOS
  • Porady ekspertów i ciekawostki.

  • Oferty i promocje.

  • Regularne poradniki z codziennej praktyki.

Jak się dowiedzieć: Bezpieczne przechowywanie i posługiwanie się butlami gazowymi

Butle gazowe zawierają wiele różnych gazów i dlatego należą do materiałów niebezpiecznych, których bezpieczne przechowywanie i fachowe obchodzenie się z nimi jest absolutną koniecznością. Oprócz szerokiego asortymentu produktów DENIOS oferuje także kompaktowy pakiet know-how - tak, abyście Państwo byli po bezpiecznej stronie.

Lista kontrolna

Bezpieczne przechowywanie butli gazowych na zewnątrz

Nasza lista kontrolna pokazuje, jak wybrać właściwą lokalizację dla magazynu butli gazowych i zaprojektować go zgodnie z prawem, jak zapewnić bezpieczną eksploatację na co dzień oraz jakie obowiązki w zakresie serwisu i kontroli należy spełnić.

Kontynuuj czytanie
Świat produktów

Butle gazowe: Przechowywanie i obsługa

Podczas obsługi i przechowywania butli z gazem należy zachować szczególną ostrożność. Posiadamy wszechstronny zakres produktów i wiedzy dostępnej dla Twojego bezpieczeństwa. Unikaj pożarów, wybuchów i wycieków materiałów!

Kontynuuj czytanie
Artykuł

Bezpieczne posługiwanie się butlami gazowymi

W wielu zakładach pracy wykorzystuje się codziennie butle z gazem. Często z faktu, że w sferze prywatnej każdemu laikowi wolno jest korzystać z butli z gazem bez konieczności legitymowania się wiedzą z zakresu bhp wyciągany jest błędny wniosek, że stosowanie takich butli nie stwarza zagrożenia.

Kontynuuj czytanie
Artykuł

Bezpieczne przechowywanie butli z gazem

Podczas przechowywania gazów istnieje wiele potencjalnych zagrożeń - w naszym przewodniku po bezpiecznym przechowywaniu butli z gazem dowiesz się, jak je zminimalizować i chronić siebie i swoich współpracowników.

Kontynuuj czytanie
Artykuł

Ocena ryzyka dla gazów

Obchodzenie się z gazami wiąże się z wieloma zagrożeniami - ale dzięki odpowiedniej wiedzy można je skutecznie zminimalizować. Podajemy wskazówki, jak podejść do oceny ryzyka związanego z gazami.

Kontynuuj czytanie
Studium przypadku

Systemy pobierania próbek gazu

INTEGA jest przedsiębiorstwem zajmującym się zaopatrzeniem w media ultraczyste. Wspólnie z firmą DENIOS firma INTEGA wyprodukowała dla klienta z Wietnamu dwa funkcjonalne pomieszczenia techniczne i bezpieczeństwa, dostosowane do warunków klimatycznych. Uwzględniono wszystkie aspekty bezpieczeństwa.

Kontynuuj czytanie
Studium przypadku

Składowanie butli z gazem pod ciśnieniem u producenta motocykli KTM

Austriacki producent motocykli KTM potrzebował do produkcji sprężonych pakietów gazowych. DENIOS opracował rozwiązanie, które nie tylko spełnia wymagania klienta w zakresie magazynowania. Składowisko materiałów niebezpiecznych spełnia również surowe wymagania austriackiej ustawy o prawie wodnym.

Kontynuuj czytanie
Whitepaper

Odpuszczanie butli z gazem pod ciśnieniem

Wiele procesów produkcyjnych wymaga stałego dopływu gazów w celu stworzenia kontrolowanych warunków atmosferycznych. W celu utrzymania stałego natężenia przepływu konieczna jest precyzyjna kontrola temperatury. Jak systemy grzewcze do butli z gazem pod ciśnieniem zapewniają ciągłość dostaw gazu w procesach przemysłowych oraz jakie aspekty bezpieczeństwa należy uwzględnić, dowiecie się Państwo z naszego white paper.

Kontynuuj czytanie

Przechowywanie z wannami wychwytowymi

Jako dostawca i producent największego asortymentu wanien wychwytowych w Europie, jesteśmy ekspertami w dziedzinie przechowywania substancji niebezpiecznych za ich pomocą. W magazynie DENIOS znajdą Państwo wiele interesujących informacji i praktycznych wskazówek na ten temat.

Whitepaper

3 Strategie ekonomicznego składowania substancji niebezpiecznych

Dowiedzcie się Państwo, w jaki sposób magazyny materiałów niebezpiecznych DENIOS mogą wnieść wartość dodaną i zrealizować optymalne wykorzystanie przestrzeni i efektywny przepływ pracy przy składowaniu materiałów niebezpiecznych.

Kontynuuj czytanie
Świat produktów

Bezpiecznie w 2022 rok: nowości w DENIOS!

Rozpocznij bezpiecznie rok 2022 - z licznymi nowymi rozwiązaniami i usługami ze świata DENIOS! Tutaj mamy dla Ciebie przegląd najważniejszych wydarzeń. Zapoznaj się z nowościami w sklepie internetowym DENIOS i przejrzyj katalog główny DENIOS 2022. Odkryjesz również ciekawe nowości z zakresu techniki magazynowej i procesowej oraz dokumenty DENIOS do pobrania z wieloma bezpłatnymi

Kontynuuj czytanie
Artykuł

Od pomysłu do produktu: Tak powstaje plastikowa wanna wychwytowa

Zapraszamy za kulisy DENIOS! Pokażemy Ci jak w naszej firmie powstają plastikowe wanny wychwytowe: Od wstępnego pomysłu z naszego działu innowacji, poprzez proces akceptacji, do gotowego produktu seryjnego, produkowanego w naszej własnej prasie.

Kontynuuj czytanie
Lista kontrolna

Konserwacja wanien

Wszystkie firmy korzystające z wanien wychwytowych są również zobowiązane do utrzymywania ich w należytym stanie. Zebraliśmy najważniejsze rzeczy, które należy wziąć pod uwagę podczas instalacji i konserwacji wanien wychwytowych.

Kontynuuj czytanie
Artykuł

7 największych błędów przy opróżnianiu wanien wychwytowych

Wycieki płynów nie są rzadkością i mogą się zdarzyć w każdej chwili. Ale co potem? W jaki sposób płyn wydostaje się z kuwety? Nie jest to tak banalne, jak się wydaje: przy opróżnianiu wanien wychwytowych może dojść do poważnych błędów. Tutaj dowiesz się, czego pod żadnym pozorem nie powinieneś robić - i jak robić to prawidłowo.

Kontynuuj czytanie
Poradnik

W 4 krokach do właściwej wanny wychwytowej

Jako dostawca i producent największego asortymentu wanien wychwytowych możemy zapewnić: dla każdego wymagania znajdzie się odpowiednia opcja. W dalszej części podpowiemy, jak wybrać produkt optymalny dla swoich potrzeb.

Kontynuuj czytanie
Załaduj więcej artykułów 6 z 10 artykułów zostało załadowanych

Skuteczne zarządzanie wyciekami

Podczas pracy z substancjami niebezpiecznymi dla wody i środowiska, w codziennych działaniach może dochodzić do wycieków i strat ciśnienia. Dlatego należy działać zapobiegawczo i być przygotowanym na sytuacje awaryjne. Służymy w tym zakresie naszą gruntowną wiedzą.

Artykuł

7 największych błędów przy opróżnianiu wanien wychwytowych

Wycieki płynów nie są rzadkością i mogą się zdarzyć w każdej chwili. Ale co potem? W jaki sposób płyn wydostaje się z kuwety? Nie jest to tak banalne, jak się wydaje: przy opróżnianiu wanien wychwytowych może dojść do poważnych błędów. Tutaj dowiesz się, czego pod żadnym pozorem nie powinieneś robić - i jak robić to prawidłowo.

Kontynuuj czytanie
Wideo

3 najlepsze triki od ekspertów

Często to właśnie małe rzeczy robią różnicę! Przy usuwaniu rozlanych substancji niebezpiecznych stanowią one różnicę między bezpieczeństwem a potencjalnym zagrożeniem. W kompaktowych filmach instruktażowych Tobias Authmann, ekspert od substancji niebezpiecznych i prelegent w Akademii DENIOS, pokazuje trzy swoje najlepsze sztuczki z przeciekami.

Kontynuuj czytanie
FAQ

Prawidłowe działanie przy rozlaniu oleju

Przy wycieku oleju albo większej awarii tego rodzaju konieczne jest szybkie działanie – bo może dojść do szkód w środowisku oraz wypadków z udziałem pracowników. W naszym zestawieniu FAQ „Prawidłowe działanie przy rozlaniu oleju” udzielamy odpowiedzi, co mogą i muszą Państwo zrobić, żeby być jak najlepiej przygotowanym i nie dopuścić do przekształcenia wycieku oleju w katastrofę ekologiczną.

Kontynuuj czytanie
Artykuł

Gdy liczy się każda sekunda: Wycieki oleju na wodzie

Niejednokrotnie słyszymy o poważnych wyciekach oleju na wodzie. W powszechnej świadomości znane są głównie bardzo duże katastrofy. Ale nawet na niby niewielką skalę, wycieki oleju mogą mieć katastrofalne skutki, jeśli dostaną się do lokalnych wód. Jak firmy mogą podjąć środki ostrożności? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

Kontynuuj czytanie
Poradnik

3 kroki do optymalnego spoiwa

Niezależnie od tego, czy chodzi o kroplówki na maszynach podczas codziennej pracy, czy też o awaryjne zasilanie w przypadku wycieku - wiązarki pomagają uniknąć nieobliczalnego ryzyka i związanych z nim kosztów. Spoiwa DENSORB® są dostępne dla szerokiego zakresu zastosowań i w wielu praktycznych wersjach. Aby pomóc Państwu szybko znaleźć produkt odpowiedni do danego zastosowania, zebraliśmy ważne informacje i pomoce w podejmowaniu decyzji.

Kontynuuj czytanie
FAQ

Segregatory: Najczęściej zadawane pytania

Nie tylko przy zakupie, ale także przy przechowywaniu i obsłudze segregatorów ciągle pojawiają się pytania. Zebraliśmy dla Ciebie najczęściej zadawane pytania dotyczące segregatorów.

Kontynuuj czytanie

Operacyjna kontrola zakażeń

W obecnej sytuacji firmy muszą wdrażać szeroko zakrojone środki kontroli zakażeń. Celem jest maksymalne ograniczenie ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 w miejscu pracy. Tutaj znajdziesz wiedzę na ten temat.

Świat produktów

Operacyjna kontrola zakażeń

DENIOS oferuje obszerny program produktów do zwalczania zakażeń w miejscu pracy i wdrażania niezbędnych środków higieny: środki ochrony osobistej, czyszczenie i dezynfekcja, dystans społeczny i oznakowanie higieniczne.

Kontynuuj czytanie
Lista kontrolna

Środki dezynfekujące: minimalne normy prawne dla nowych substancji niebezpiecznych, procesów i zwiększonych poziomów zapasów

Czy w związku z obecną sytuacją posiadasz większe niż zwykle ilości środków dezynfekcyjnych w magazynie? Czy zainicjowałeś nowe procesy regularnej dezynfekcji pomieszczeń? Wtedy między innymi należy przeprowadzić nową ocenę ryzyka. Za pomocą naszej listy kontrolnej możesz sprawdzić, czy uwzględniłeś wszystkie minimalne standardy wynikające z ustawy o substancjach niebezpiecznych.

Kontynuuj czytanie

Ochrona przeciwwybuchowa

Wiele substancji stwarza zagrożenie wybuchem. Na przykład opary łatwopalnych cieczy, takich jak farby lub rozpuszczalniki, ale także unoszące się w powietrzu łatwopalne pyły. Niezależnie od tego, czy chodzi o przetwarzanie, transport, pobieranie próbek czy magazynowanie: pracownicy i systemy muszą być optymalnie chronieni w strefach niebezpiecznych. W DENIOS znajdą Państwo odpowiednie rozwiązania i fachową wiedzę dla początkujących i zaawansowanych użytkowników.

Whitepaper

Wentylacja szaf na substancje niebezpieczne

Ten darmowy whitepaper DENIOS pokazuje różne alternatywy wentylacyjne i ich różnice. Dowiedz się, dlaczego warto mieć na uwadze filtry recyrkulacyjne jako alternatywę dla systemów wywiewnych.

Kontynuuj czytanie
Wideo

Skuteczne unikanie eksplozji

Ochrona przeciwwybuchowa może szybko stać się ważna w każdej branży, bo wiele materiałów niebezpiecznych, z którymi mamy do czynienia każdego dnia, stanowi potencjalne zagrożenie.

Kontynuuj czytanie
Świat produktów

Bezpieczeństwo w strefach zagrożonych wybuchem

W DENIOS znajdą Państwo asortyment produktów obejmujący wszystkie aspekty ochrony przeciwwybuchowej, który nie pozostawia nic do życzenia. Obejmuje on ponad 2.000 artykułów do stosowania w obszarach Ex, dzięki którym można pokryć wszystkie 3 poziomy środków ochrony przeciwwybuchowej. Przedstawiamy Państwu przegląd!

Kontynuuj czytanie
Whitepaper

Samokontrolujące się systemy uziemiające

Przeczytaj naszą białą księgę, aby dowiedzieć się, jak można skutecznie zapobiegać wyładowaniom elektrostatycznym poprzez stosowanie systemów uziemienia oraz jakie korzyści przynosi stosowanie systemów samokontroli - zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak i efektywności kosztowej.

Kontynuuj czytanie
Poradnik

Poradnik dot. systemów uziemienia

Elektrostatyka jest znanym zjawiskiem codziennym w wielu procesach przemysłowych. Niestety jest to niebezpieczne zjawisko, bo wyładowania elektrostatyczne mogą doprowadzić do wybuchu. Zapobiegawcza ochrona przeciwwybuchowa dąży do wyeliminowania potencjalnych źródeł zapłonu. Systemy uziemienia dają zwłaszcza przy posługiwaniu się materiałami zapalnymi lub wybuchowymi konieczną pewność bezpiecznego odprowadzenia elektryczności statycznej.

Kontynuuj czytanie
Twoja wartość dodana!
Newsletter DENIOS
  • Porady ekspertów i ciekawostki.

  • Oferty i promocje.

  • Regularne poradniki z codziennej praktyki.

Menu
Zaloguj
Twój koszykDodano do koszyka
Do koszyka
Chętnie pomożemy!

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.

Pon - Czw: 8:00 - 17:00 | pt 8:00 - 16:00