Oświetlenie awaryjne

Lampy ewakuacyjne w razie pożaru albo sytuacji kryzysowej wskazują drogę do bezpiecznego wyjścia. Dostępne w DENIOS posiadają certyfikat wg PN EN 60598-2-22, również są w wersji przeciwwybuchowej. 


Sortuj wg
1 do 5 od 5
Pokaż
na stronę
Oświetlenie awaryjne w zakładzie pracy

Co to jest oświetlenie awaryjne?

Oświetlenie awaryjne umożliwia bezpieczne opuszczenie stanowiska pracy a jednocześnie przyczynia się do zapobiegania wypadkom, do których mogłoby dojść np. wskutek awarii oświetlenia zwykłego. Jednocześnie lampy wskazują drogi ewakuacji i w ten sposób służą orientacji w razie poważnej sytuacji.  

Do zastosowania w pomieszczeniach wilgotnych i zapylonych, jak np. hale magazynowe albo parkingi, znajdą Państwo szczególnie odporne na pękanie i mocne lampy bezpieczeństwa i ze znakami ratownictwa wykonane z poliwęglanu z przezroczystą osłoną. Lampy ze znakami ratownictwa z obudową z tworzywa sztucznego do montażu na ścianie i suficie są predestynowane do zastosowania w supermarketach, budynkach publicznych lub szkołach.


Kiedy musi istnieć oświetlenie awaryjne?

Dyrektywa 89/654/EWG Rady z dn. 30. listopada 1989 określa minimalne wymagania bhp na stanowiskach pracy. Mówi ona, że oznakowanie bhp należy stosować, jeśli niemożliwe jest uniknięcie lub wystarczające ograniczneie zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia zatrudnionych środkami technicznymi lub organizacyjnymi. Należy uwzględnić wynik oceny zagrożeń. W praktyce oznacza to, co następuje:

  • Drogi ewakuacyjne i wyjścia awaryjne należy wyposażyć w oświetlenie bezpieczeństwa, jeśli nie można zagwarantować bezpiecznego opuszczenia stanowiska pracy (zwłaszcza przy awarii oświetlenia zwykłego).
  • Oświetlenie i łączność wzrokowa są konieczne, jeśli zatrudnieni przy awarii oświetlenia zwykłego są narażenia na wypadek.
Oświetlenie awaryjne

Oświetlenie awaryjne

Konserwacja i kontrola

Regularna konserwacja oświetlenia awaryjnego jest bardzo ważna. Codziennie należy sprawdzić wzrokowo, czy oświetlenie jeszcze działa. Oprócz tego idealnie byłoby przyjąć comiesięczny np. automatyczny test funkcjonowania, symulujący brak prądu, co pozwoli sprawdzić działanie oświetlenia w takim przypadku. Wyniki należy odnotować w książce kontroli. Dopełnieniem powinien być roczny przegląd kontrolny. Jeśli zastosowany zostanie system automatyczny, to sprawdza on każdą lampę i każdy podświetlony znak pod kątem podanej przez producenta obliczeniowej trwałości użytkowej. Tu także należy zaprotokołować wyniki.