Stacje poboru

Stacje poboru DENIOS składają się z wanny wychwytowej i stojaka na beczkę lub IBC. Służą do zabezpieczenia nalewania cieczy niebezpiecznych dla wód. W ofercie DENIOS znajdą Państwo stacje poboru ze stali lub tworzywa sztucznego, do beczek i IBC.

 


Ładowanie produktów

Sortuj wg
1 do 22 od 22
Pokaż
na stronę
Stacje poboru

Stacje poboru

Stacje poboru DENIOS składają się z wanien wychwytowych i stojaków pod beczkę i IBC, które w ten sposób składowane nie zajmują wiele miejsca i są idealnym rozwiązaniem problemu ciasnoty, a ponadto są w każdej chwili gotowe do pobierania zawartości.

Są one idealną kombinacją dla zabezpieczenia nalewania cieczy niebezpiecznych dla wód. Stacje poboru wykonane są ze stali (lakierowanej/cynkowanej) albo tworzywa sztucznego (polietylenu). Dzięki bezpiecznemu nalewaniu nad wanną wychwytową stacja poboru zapewnia ochronę środowiska przed zagrożeniami. Przydatnym uzupełnieniem programu stacji poboru DENIOS są różnorodne alternatywy dla każdego zapotrzebowania i liczne akcesoria.


Bezpieczny pobór i przelewanie

Stacje poboru składają się z wanien ociekowych, stojaków do nalewania i akcesoriów do beczek.

Składując pojemniki z cieczami niebezpiecznymi dla wód na odpowiednich wannach wychwytowych lub w nich można zapobiec niekontrolowanym wyciekom w razie nieszczelności bądź pęknięcia pojemnika. Wanna zbiorcza pozwala znacznie podwyższyć poziom bezpieczeństwa przy przechowywaniu substancji  niebezpiecznych dla wód. Przecieki lub pęknięcia pojemników z materiałami niebezpiecznymi, zwykle beczek lub IBC, nie stanowią problemu, bo ciecze są zatrzymywane. Dzięki temu nie dopuszcza się do ich przedostania się do kanalizacji albo gleby. Jak można to wykorzystać przy codziennych czynnościach, jak pobór i przelewanie? Już nieliczne akcesoria pozwolą przeobrazić wannę wychwytową DENIOS w pełnowartościową stację poboru. Najczęściej wystarczają dopasowane do rozmiarów wanny stojaki do nalewania lub podest do nalewania. Za pomocą akcesoriów do beczek, jak kurki czerpalne lub pompy, można bezpiecznie pobierać zawartość składowanego pojemnika do innych pojemników. Wanna ociekowa spełnia niejako podwójną funkcję: zabezpiecza składowane substancje na ewentualność wycieku, a zarazem zatrzymuje kapiące krople. Klienci nie muszą sami zestawiać poszczególnych komponentów stacji poboru. DENIOS oferuje je w najróżniejszych wariantach jako kompletne zestawy.


Jaki materiał?

Materiał stacji poboru, albo wanny wychwytowej, zależy od rodzaju substancji, które mają tam być składowane i pobierane. Istnieje prosta reguła orientacyjna: wszystko, co topi się w wysokiej temperaturze, nie nadaje się do substancji zapalnych, a z kolei wszystko, co powoduje korozję metali, nie może być składowane na wannie stalowej. Jako oferent największego, certyfikowanego asortymentu wanien wychwytowych, DENIOS zapewnia odpowiednią podstawę dla każdej możliwej sytuacji przy nalewaniu. Odpowiednio różnorodne są możliwości:

  • Stacje poboru ze stali do beczek
  • Stacje poboru z PE do beczek
  • Stacje poboru ze stali do IBC
  • Stacje poboru z PE do IBC

Zależnie od wymagań stacje poboru DENIOS mogą być przewidziane na jeden lub kilka pojemników. Np. rozwiązania na maks. 3 IBC w szeregu dostępne są ze stali lub PE.

Pojemniki doczepiane zatrzymują kapiące krople, a w niektórych typach wanien wychwytowych są one już zintegrowane z całością.

O czym należy pamiętać przy nalewaniu?

Najpierw należy upewnić się, że przestrzegane są wszystkie środki ostrożności. Jakie to są środki, dowiedzą się Państwo z naszego poradnika. Należy stosować wyłącznie takie akcesoria i pompy, jakie nadają się do składowanej cieczy. W przypadku cieczy łatwopalnych należy pamiętać o odpowiednich środkach ochrony przeciwwybuchowej. Należy do nich także przeciwwybuchowe wyposażenie do pracy, jak pompy, odciągi czy kable uziemiające. Przy posługiwaniu się materiałami niebezpiecznymi należy zasadniczo zagwarantować odpowiednie środki bhp.