Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Na terenie zakładu pracy albo na placu budowy panuje często duży ruch. Ciężarówki, wózki widłowe lub dźwigi przewożą materiały tam, gdzie są potrzebne. Jasne reguły i wzajemne respektowanie się umożliwiają na ogół bezwypadkowe współistnienie w ruchu drogowym. W DENIOS znajdą Państwo odpowiednie wyposażenie: slupki, pachołki, progi kablowe i zwalniające oraz lustra drogowe.Co można zrobić dla poprawy bezpieczeństwa?

Kilka zmian organizacyjnych pozwala już uzyskać wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu na terenie zakładu pracy.

  • Rozdzielenie dróg jezdnych i pieszych, a także ewentualnie rowerowych
  • Zmniejszenie ryzyka na skrzyżowaniach poprzez oddzielenie dróg komunikacyjnych albo zastosowanie środków pomocniczych, takich jak np. lustra
  • Regulowanie ruchu za pomocą np. sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych, wprowadzenie dróg jednokierunkowych
  • Regularne sprawdzanie, czy w ruchu dochodzi do niebezpiecznych spotkań, groźnych sytuacji bądź wypadków (zasięganie informacji od pracowników, prowadzenie statystyk)
  • Wyznaczenie osób do kierowania szczególnie krytycznymi manewrami, np cofaniem do rampy
  • Urządzenie wystarczającej liczby miejsc parkingowych
  • Przy braku przejrzystości na terenie zakładu informowanie gości o zasadach tam panujących (sporządzenie napisów, szkiców)
  • Zorganizowanie zimowego utrzymania
  • Regularne analizowanie i ew. polepszanie stanu dróg; uszkodzone drogi należy naprawiać natychmiast, a zawsze zachowywać ich przejezdność i dbać o to, aby drogi ewakuacyjne były wolne.
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Jakie środki pomocnicze zapewniają większe bezpieczeństwo na terenie?

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Bezpieczeństwo ruchu na terenie zakładu pracy służy ochronie Państwa pracowników i klientów. DENIOS oferuje szeroki wybór środków pomocniczych, które porządkują ruch w zakładzie pracy i zapewniają bezpieczeństwo ludzi i maszyn.

Progi zwalniające zapewniają strefy uspokojonego ruchu i właściwe tempo na terenie Państwa zakładu pracy.

Separatory parkingowe wprowadzają porządek w parkowaniu pracowników i gości. Doskonale nadają się one do rozgraniczania miejsc parkingowych albo powierzchni zielonych. Pojazdy są skutecznie chronione przed uszkodzeniem wskutek uderzania w ściany budynków lub mury.

Taśmy do znakowania podłoża z polietylenu w różnych kolorach umożliwiają swobodne wyznaczanie różnych stref. Taśmy do znakowania dają się bez pozostałości usuwać z większości podłoży i dlatego nadają się szczególnie do użytku krótko- i średniookresowego.

Pachołki drogowe służą do łatwego, a zarazem zwracającego uwagę odgradzania miejsc niebezpiecznych. Są one dostępne w wersji fosforyzującej albo w odblaskowe białe pasy do użytku w nocy. Lustra drogowe, szerokokątne i panoramiczne zapewniają doskonałą widoczność i podnoszą bezpieczeństwo w przedsiębiorstwie i zakładzie pracy.