DENIOS Sp z.o.o
ul. Słoneczna 26
05-816 Michałowice

Tel.: 22 279 40 00
Fax: 22 279 40 01
E-Mail: info@denios.pl
Internet: www.denios.pl

Systemy oczyszczania powietrza

DENIOS ma ponad 30-letnie doświadczenie w produkcji systemów pomieszczeń czystych dla przemysłu farmaceutycznego i chemicznego. Zakres usług obejmuje wysokiej jakości systemy oczyszczania powietrza odciągające pył i opary, które zapewniają dozwolone stężenia w miejscu pracy. Jeśli potrzebują Państwo zamkniętego pomieszczenia czystego do bezpiecznego obchodzenia się z rozpuszczalnikami (dozowanie, pobieranie próbek itp.), to stacje robocze DENIOS są odpowiednim rozwiązaniem.

Laminarny, oddolny system przepływu powietrza

Laminarne stanowiska robocze z oddolnym przepływem powietrza, to zamknięty system przeznaczony do bezpiecznego odprowadzenia agresywnych i nieagresywnych materiałów, takich jak opary lub pyły, wytwarzane podczas pobierania próbek, ważenia i innych operacji procesowych.

Systemy ograniczające emisje, takie jak laminarne stanowiska robocze z oddolnym przepływem powietrza oraz stoły robocze, chronią pracowników przed substancjami szkodliwymi dla zdrowia, które mogą zostać uwolnione np. podczas ręcznego otwierania pojemnika. Dostępne są różne technologie wentylacji (recyrkulacja/wywiew) zapewniające wysoki poziom ochrony na dużych obszarach emisji, a jednocześnie dające operatorowi pełną swobodę ruchu.

Mogą być ustawione tak, aby zapewnić kierunkowy, pionowy przepływ powietrza, który zapewnia czystą, bezpieczną atmosferę do oddychania dla pracownika.

Typowe obszary zastosowania laminarnych stanowisk roboczych z oddolnym przepływem powietrza:

 • Dozowanie
 • Obszary pobierania próbek
 • Miejsca pracy z podziałem na sekcje bezpieczeństwa
 • Napełniania / ważenie
 • Napełnianie reaktora
 • Opróżnianie pojemników
 • Prace badawcze
 • Miejscowe oczyszczanie powietrza
 • Strefy substancji mieszanych
 • Napełnianie/opróżnianie beczek

Zasada działania i wyposażenie

System recyrkulacji

W systemie recyrkulacji 100 % powietrza jest usuwane przez wysokowydajny system wentylacyjny. Jednocześnie automatyczna regulacja przepływu zapobiega ewentualnemu spadkowi ciśnienia przy zwiększonym obciążeniu filtra, np. pyłem.

90 % czystego powietrza jest równomiernie odprowadzane z obszaru sufitu do całego bezpiecznego obszaru pracy, a cały drobny pył jest kierowany w dół i poza obszar oddychania operatora. Gdy pył opada na niewielką wysokość nad podłogą, kratki wylotowe kierują go do tylnej części stanowiska pracy. System filtrów w tylnej części urządzenia, składający się z filtrów zgrubnych i HEPA, odfiltrowuje cząsteczki, zanim czyste powietrze zostanie odprowadzone z powrotem do obszaru sufitu.

10 % powietrza jest kierowane z filtrów na zewnątrz, tworząc niewielki obszar podciśnienia. Powietrze nawiewane z reguły w ilości 10 % z lekkim podciśnieniem zapewnia szczelność. System obejmuje regulację przepływu powietrza, silnik, wentylator i oświetlenie oraz zapewnia łatwy dostęp do filtrów od wewnątrz kabiny.

Elementy systemu

 1. Kratka ekstrakcyjna

 2. Filtr wstępny zgrubny

 3. Filtr dokładny

 4. Filtr HEPA

 5. Kontrola przepływu powietrza

Układ powietrza wylotowego

W układzie wylotowym 100% doprowadzanego powietrza pochodzi ze specjalnego wysokowydajnego systemu wentylatorowo-filtracyjnego z filtrem wstępnym zgrubnym, filtrem dokładnym i filtrem HEPA, który wytwarza strumień czystego, przefiltrowanego powietrza skierowany w dół, kierując jednocześnie cały drobny pył w dół i poza obszar oddychania operatora. Gdy pył opada na niewielką wysokość nad podłogą, kratki odciągowe o dużej prędkości kierują pył/gaz lub opary do tylnej części stanowiska pracy. System filtrów odciągowych w tylnej części również składa się z filtra wstępnego, filtra dokładnego i filtra HEPA, które odfiltrowują pył przed wydostaniem się do atmosfery. Nawiew 10% powietrza do miejsca pracy z podciśnieniem z obszaru zewnętrznego zapewnia stałe podciśnienie w miejscu pracy. Urządzenie zawiera oprzyrządowanie, sterowanie przepływem powietrza, silnik, wentylator i oświetlenie oraz zapewnia łatwy dostęp do filtrów konserwacyjnych od wewnątrz kabiny.

Magnetyczne manometry różnicowe zapewniają wskazanie w czasie rzeczywistym stanu filtrów nawiewnego i wywiewnego, jak również przepływu powietrza. Szafa sterownicza zawiera elementy sterujące, oświetlenie i silnik, połączenia zasilania oraz funkcję stop/start. Stanowisko robocze DENIOS wyposażone jest w wyłączniki bezpieczeństwa dla powietrza nawiewanego i wywiewanego oraz wskaźnik alarmowy.

Elementy systemu

 1. Kratka ekstrakcyjna

 2. Filtr wstępny gruboziarnisty

 3. Filtr dokładny

 4. Filtr HEPA

 5. Przyłącze powietrza wylotowego do podłączenia systemu powietrza wylotowego klienta

Specjalne wyposażenie

 • W pełni automatyczna kontrola przepływu powietrza
 • Filtry odciągowe, dokładne i HEPA
 • Nawiew powietrza z możliwością grzania lub chłodzenia
 • Elementy elektryczne zgodne z dyrektywą ATEX dla obszarów zagrożonych wybuchem
 • Zgodność z GMP/FDA

Skorzystaj z porad naszych ekspertów!

Indywidualne doradztwo, serwis i różnorodność produktów to nasze atuty.

Nasi doradcy klienta są do Państwa dyspozycji. Również na miejscu!

Porady ekspertów 22 279 40 00

Niezbędne dodatki do rozwiązań w zakresie oczyszczania powietrza

Wyposażenie

Różnorodność produktów DENIOS do indywidualnego systemu oczyszczania powietrza. Na Państwa życzenie możemy zadbać na przykład o wentylatory wyciągowe, systemy filtracji, wykonanie przeciwwybuchowe itd. DENIOS oferuje Państwu optymalne rozwiązanie dla Państwa potrzeb. Chętnie doradzimy na miejscu w celu skonfigurowania Państwa własnego systemu VARIO-Flow.

Serwis

Obsługa serwisowa w DENIOS obejmuje zarówno cały proces zamówienia, jak i cykl życia kontenera. Technicy DENIOS zapewniają profesjonalny montaż Państwa magazynu i towarzyszą przy odbiorze w miejscu instalacji, łącznie ze wszystkimi testami montażowymi i eksploatacyjnymi. Po uruchomieniu chętnie przeprowadzimy dla Państwa regularne przeglądy okresowe.

Szkolenia

Praktyka to dla nas codzienność. Dlatego w ramach Akademii DENIOS oferujemy także szkolenia z zakresu bezpiecznego i zgodnego z przepisami składowania substancji niebezpiecznych. Organizujemy szkolenia wewnętrzne na miejscu, u klienta - indywidualnie dopasowane do potrzeb Państwa firmy. Skorzystaj z naszej oferty i podnieś poziom wiedzy swoich pracowników, np. w ramach corocznego instruktażu BHP.

Dalsze artykuły i broszury DENIOS

Ładowanie ...
Menu
Zaloguj
Twój koszykDodano do koszyka
Do koszyka
Chętnie pomożemy!

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.

Pon - Czw: 8:00 - 17:00 | pt 8:00 - 16:00