• ponad 10.000 produktów

  • do 5 lat gwarancji

  • zwrot w ciągu 14 dni

  • transport w cenie

Obsługa materiałów niebezpiecznych


Pomocnik w bezpiecznym użytkowaniu

W przemyśle wytwórczym przyjęły się beczki jako standardowe pojemniki do składowania materiałów niebezpiecznych.  Zależnie od składowanej substancji stosowane są beczki różnych rozmiarów i materiałów. Najczęściej są wykonane ze stali lub tworzywa sztucznego. Zależnie od wielkości napełnione pojemniki nie dają się już przemieszczać siłą mięśni. Transport beczek na stanowisko pracy lub w obrębie działu produkcji jest więc codzienną czynnością w zakładzie pracy, warunkującą niezakłócony tok produkcji. Wiąże się z tym także pobieranie zawartości beczek i jej przelewanie. DENIOS, specjalista w obchodzeniu się z materiałami niebezpiecznymi, wie, jak należy posługiwać się beczkami. Obszerny program utensyliów do beczek pozwala na wykonanie niemal każdej pożądanej czynności. Na asortyment DENIOS składa się wiele różnorodnych produktów do codziennych czynności, jak podnoszenie, obracanie, mieszanie zawartości, opróżnianie lub transport beczek. Wózki i dźwigniki do beczek pozwalają na ich bezpieczny transport. Do asortymentu należą także produkty do bezpiecznego posługiwania się materiałami niebezpiecznymi i ich wykorzystania, do składowania, transportu i pobierania. Program uzupełniają akcesoria do beczek, jak pompy, kurki czerpalne lub lejki, które nadają się do wszelkich zastosowań.