DENIOS Sp z.o.o
ul. Słoneczna 26
05-816 Michałowice

Tel.: 22 279 40 00
Fax: 22 279 40 01
E-Mail: info@denios.pl
Internet: www.denios.pl

Kabina Laminar Air Flow

W branżach takich jak farmaceutyczna, biotechnologiczna, medyczna i spożywcza czystość ma ogromne znaczenie. Dlatego szczególnie ważne jest wolne od zanieczyszczeń powietrze i miejsce pracy wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Zastosowanie ochronnego systemu wentylacji, kabiny z laminarnym przepływem powietrza (Laminar Air Flow), usuwa unoszące się w powietrzu zanieczyszczenia i mikroorganizmy z otaczającego powietrza. W ten sposób kabina służy w szczególności do ochrony ludzi i utrzymania produktu w czystości.

Zasada działania

Kabina z laminarnym przepływem powietrza zapewnia środowisko wolne od kurzu i zanieczyszczeń dzięki filtrowi HEPA. Na całej powierzchni sufitu generowany jest laminarny (niskoturbulencyjny) przepływ powietrza, skierowany pionowo w kierunku podłogi ("Laminar Down Flow"). Dzięki wysokiej prędkości powietrza wynoszącej 0,475 m/s, cząsteczki unoszące się w powietrzu są skutecznie spychane w dół w całym miejscu pracy i odciągane w pobliżu podłogi - substancje unoszące się w powietrzu są w ten sposób wychwytywane w kontrolowany sposób.

Typowymi obszarami zastosowań są:

 • Dozowanie produktów
 • Obszary pobierania próbek produktów
 • Podzielone miejsca pracy
 • Napełnianie/ważenie
 • Napełnianie reaktorów
 • Opróżnianie produktów
 • Pomieszczenia testowe
 • Dygestoria
 • Strefy do mieszania
 • Napełnianie/opróżnianie beczek

Klasyfikacja urządzenia

Przydatność środków ochrony powietrza, takich jak kabina z laminarnym przepływem powietrza, należy określić w zależności od dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego, których należy przestrzegać. Międzynarodowo, to jest znane jako "Occupational Exposure Limit" (OEL, zwany również EU OEL).

Wartości graniczne OEL są przypisane do tak zwanych klas Occupational Exposure Band (OEB) w sześciu przedziałach. Na przykład substancja o wartości OEL wynoszącej 3 µg/m³ odpowiada klasie OEB 4. Klasyfikacja wiąże się z różnymi wymaganiami dotyczącymi systemu technicznego.

DENIOS gwarantuje klasę OEB 3 ("Hazardous") dla kabiny z laminarnym przepływem powietrza, co odpowiada OEL 10-100 µg/m³. Niższe klasy są również spełnione. Ponadto możliwe jest osiągnięcie wyższych klas OEB poprzez uzyskanie indywidualnych zatwierdzeń i testów przeprowadzanych przez zewnętrzne firmy badawcze.

Skorzystaj z porad naszych ekspertów!

Indywidualne doradztwo, serwis i różnorodność produktów to nasze atuty.

Nasi doradcy klienta są do Państwa dyspozycji. Również na miejscu!

Porady ekspertów 22 279 40 00

Konstrukcja i opis funkcjonalny

Potencjalnie zanieczyszczone powietrze jest zasysane przez tylną ścianę. Tam powietrze jest najpierw oczyszczane przez filtr wstępny, na przykład filtr zgrubny ISO. Po nim następuje drugi stopień filtracji ePM1-80%. Następnie instalowany jest dodatkowy stopień filtra HEPA (HEPA 13). W przypadku wysokich wymagań można zainstalować końcowy filtr policyjny (HEPA 14), który zapewnia dodatkowy stopień filtrowania i większe bezpieczeństwo procesu, jeśli powietrze jest uruchamiane w trybie recyrkulacji. W takim przypadku przefiltrowane powietrze odpowiada klasie pomieszczeń czystych ISO 5 zgodnie z normą ISO 14644-1.

Z tego przefiltrowanego powietrza 90% jest zawracane do obszaru roboczego przez obszar sufitu. Pozostałe 10% jest wydmuchiwane przed obszarem roboczym przez przednią komorę wydmuchową w obszarze sufitu. W ten sposób w obszarze roboczym wytwarzane jest podciśnienie, a pozostałe powietrze jest pobierane z miejsca znajdującego się przed obszarem roboczym. Pracownicy są skutecznie chronieni przed narażeniem dzięki wysokiemu współczynnikowi wymiany powietrza i ukierunkowanemu kierowaniu powietrza. Oprócz ochrony osobistej, kabina z laminarnym przepływem powietrza w tej konstrukcji zapewnia zwiększoną ochronę pomieszczenia i produktu, ponieważ cząsteczki unoszące się w powietrzu nie mogą wydostać się z kabiny z powodu podciśnienia.

Elementy systemu

1: Kratka odciągowa

2: Filtr wstępny pyłu gruboziarnistego

3: Filtr drobnego pyłu

4: Filtr HEPA

5: Kontrola przepływu powietrza

Opcje wyposażenia i konfiguracji

Wyboru wyposażenia kabiny Laminar Air Flow należy dokonać we współpracy z użytkownikiem, ponieważ to on najlepiej zna swoje procesy robocze i w związku z tym może określić, jakie narzędzia, media i inne elementy są wymagane. Wymagane wyposażenie należy określić przed uruchomieniem kabiny, aby można było uwzględnić te elementy w fazie projektowania. Późniejsza instalacja jest często możliwa tylko z dużym trudem lub wcale.

Należy również jasno zdefiniować zadania do wykonania, aby w projekcie można było uwzględnić wszelkie specjalne wymagania. Po stronie konstrukcyjnej należy zapewnić na przykład dostęp do mediów dla energii elektrycznej, sieci, gazów technicznych i innych linii zasilających. Odpowiednie punkty transferu muszą być zdefiniowane i skoordynowane z wyprzedzeniem, aby zapewnić bezproblemową instalację i uruchomienie.

Przykłady dodatkowego wyposażenia :

 • Pełno automatyczna kontrola przepływu powietrza
 • Filtry odciągowe, drobnego pyłu i HEPA w obudowach zapewniających bezpieczną wymianę filtrów
 • Nawiew powietrza z elementami grzewczymi/chłodzącymi
 • Komponenty elektryczne zgodne z dyrektywami ATEX dla stref zagrożonych wybuchem
 • Konstrukcja zgodna z DPP

Serwis i konserwacja

Systemy wentylacji powinny być

 • sprawdzone pod kątem prawidłowej instalacji, działania i konfiguracji przed pierwszym uruchomieniem,
 • w regularnych odstępach czasu, ale co najmniej raz w roku w przypadku cząstek stałych lub co najmniej raz na trzy lata w przypadku gazowych zanieczyszczeń powietrza, oraz
 • po zmianach wymagających przegląd,

kontrolowane przez wykwalifikowaną osobę. Wyniki testów muszą być wpisane do książki testów lub raportu z testów, przechowywane i mogą być wykorzystywane jako podstawa do testów okresowych.

Wymiana filtrów

Zaleca się wymianę filtrów powietrza 1. stopnia filtracji najpóźniej po roku, a kolejnych stopni filtracji po 2 latach. W obszarach aktywnych składników farmaceutycznych, a także w zastosowaniach spożywczych, powszechną praktyką jest coroczna wymiana drugiego stopnia filtracji. Wrażliwość aplikacji, możliwe audyty zewnętrzne, niekorzystna wilgotność powietrza w miejscu użytkowania lub szczególne ryzyko mogą sprawić, że konieczna będzie całkowita wymiana filtra, np. jeśli nie można wykluczyć długotrwałego tworzenia się zarazków z powodu pyłów przechowywanych w filtrze.

Serwis i konserwacja od DENIOS

Regularna konserwacja i przeglądy serwisowe producenta zapewniają, że produkt zachowuje swoją wartość i chroni pracowników. Dowiedz się więcej o naszych usługach serwisowych.

Skorzystaj z porad naszych ekspertów!

Indywidualne doradztwo, serwis i różnorodność produktów to nasze atuty.

Nasi doradcy klienta są do Państwa dyspozycji. Również na miejscu!

Porady ekspertów 22 279 40 00

Dalsze artykuły i doświadczenia DENIOS

Ładowanie ...
Menu
Zaloguj
Twój koszykDodano do koszyka
Do koszyka
Chętnie pomożemy!

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.

Pon - Czw: 8:00 - 17:00 | pt 8:00 - 16:00