Pojemniki transportowe do mat. niebezpiecznych

Asortyment DENIOS obejmuje różnorodne pojemniki transportowe mające aktualne próby typu i dopuszczenia GGV i UN. Są odpowiednie do transportu drogowego, kolejowego lub morskiego materiałów niebezpiecznych.


Sortuj wg
1 do 16 od 16
Pokaż
na stronę
Pojemniki transportowe do mat. niebezpiecznych

Pojemniki transportowe do mat. niebezpiecznych

Transport materiałów niebezpiecznych podlega podobnie surowym przepisom, jak ich składowanie i manipulowanie nimi. Odpowiednio wysokie są wymagania stawiane pojemnikom transportowym, w których substancje niebezpieczne docierają do miejsca przeznaczenia transportem drogowym, kolejowym lub morskim. Asortyment DENIOS obejmuje różnorodne pojemniki mające aktualne próby typu i dopuszczenia GGV i UN.


Pojemnik transportowy na materiały niebezpieczne

O czym informuje oznaczenie UN?

Dopuszczenie UN oznacza spełnienie podstawowych przepisów międzynarodowych o bezpieczeństwie w transporcie towarów niebezpiecznych. Znak UN jest umieszczany na opakowaniach, które odpowiadają tym warunkom. Dotyczy on jednak tylko produkcji i sprawdzania samego opakowania, nie zaś jego przeznaczenia. Odpowiedzialność za prawidłowe zastosowanie opakowania spoczywa na wysyłającym towar. Musi on także wybrać właściwe opakowanie dla danego towaru. Oznakowanie ułatwia wybór opakowania, dzięki jego jasnemu oznaczeniu.

Jakie towary niebezpieczne mogą być transportowane w pojemnikach DENIOS

Od właściwości opakowania zależy, jakie substancje stałe i ciecze niebezpieczne wolno przewozić w pojemnikach transportowych. Pierwszą wskazówką jest grupa pakowania, która zależy od stopnia zagrożenia związanego z danym towarem i musi być bezwzględnie przestrzegana. Następnie na podstawie listy zgodności chemicznej powinien być wybrany odpowiedni materiał opakowania i naturalnie odpowiednia pojemność. Odgrywają również rolę kryteria dodatkowe, jak bezpieczeństwo dla żywności.

 


Jaką strukturę ma numer dopuszczenia UN?

Numer dopuszczenia UN wydaje się na pierwszy rzut oka długi i przypadkowy, ale zdradza ważne informacje o opakowaniu i jego zawartości. Każde opakowanie UN zaczyna się od symbolu „UN” oznaczającego Narody Zjednoczone. Z kolei podany jest najpierw rodzaj opakowania (pojemnika), materiał i typ opakowania (pokrywa lub otwór czopowy). Następna jest grupa pakowania X-Z i dopuszczalna gęstość zawartości. Czwartym elementem jest ciśnienie próbne wyrażone w kilopaskalach albo S od solid (substancja stała).
Dalej jest rok produkcji, oznaczenie państwa, w którym wydane zostało dopuszczenie, znak urzędu dopuszczającego, numer dopuszczenia urzędu i na koniec skrótowy znak producenta.

Pojemnik transportowy na materiały niebezpieczne