Wykładziny podłogowe i maty


Do czego są potrzebne maty na stanowisko pracy?

Maty na stanowisko pracy są optymalnym rozwiązaniem dla ludzi, którzy pracują na stojąco. Zapewniają one komfort i bezpieczeństwo w różnych warunkach otoczenia pracy. Np. maty przeciwzmęczeniowe podnoszą komfort pracowników przy pracy na stojąco i zmniejszają zmęczenie. Maty antypoślizgowe dzięki specjalnej powierzchni przeciwdziałają poślizgowi i poprawiają pewność stąpania. Ich zastosowanie może zminimalizować ryzyko wypadków przy pracy na skutek poślizgu lub upadku. Maty na stanowisko pracy występują w wielu wersjach i materiałach do zastosowań przemysłowych i rzemieślniczych.


Jak maty na stanowisko pracy mogą wpłynąć na wzrost bezpieczeństwa i komfortu?

Maty na stanowisko pracy odciążają przy czynnościach wykonywanych na stojąco, a zarazem zapewniają ochronę przed poślizgiem

Maty przeciwzmęczeniowe zapewniają lepsze ukrwienie i zmniejszają zmęczenie przy pracy stojącej. Wyściółka maty zapewnia stałe, nieświadome kontrolowanie równowagi i mikroporuszenia. Maty zmniejszają ucisk na stopy i pobudzają ukrwienie nóg. Poprawia to ogólne ukrwienie organizmu i zmniejsza zmęczenie. Maty antypoślizgowe przyczyniają się aktywnie do bezpieczeństwa pracowników na stanowisku pracy, zapobiegając wypadkom przy pracy na skutek poślizgu lub upadku. Oprócz tych właściwości maty mogą chronić stopy przed twardą powierzchnią, zimną podłogą, wibracjami i wilgocią oraz tłumić odgłosy. Zukosowane krawędzie chronią przed potykaniem się i również zapobiegają poślizgowi i upadkom. Jednocześnie maty na stanowisko pracy mogą chronić podłogę. Również powierzchnia maty ma specyficzny wpływ na jej użytkowanie: zamknięte powierzchnie zapewniają pewne stanie, są łatwe do czyszczenia i zapobiegają wpadaniu drobnych przedmiotów pod matę. Z otwartej powierzchni mogą spływać ciecze i zanieczyszczenia (oleje, smary, mydliny, woda). Duże otwory drenażowe utrzymują czystość powierzchni, ciecze mogą odpływać po stronie spodniej. Struktura otwarta zapewnia brak poślizgu w warunkach wilgoci.


Jak znaleźć właściwą matę?

Większość mat w asortymencie DENIOS ma kilka właściwości jednocześnie i zapewnia np. przeciwdziałanie zmęczeniu, brak poślizgu i izolację. Do różnych wersji mat stosowane są różne materiały i mieszanki gumy, np. guma naturalna, guma nitrylowa, PU albo PVC – pianka winylowa. Odpowiedni materiał należy wybrać zależnie od przeznaczenia (strefa sucha, zaolejona albo mokra) oraz obciążenia maty na stanowisko pracy (małe, średnie lub duże). Zastosowania specjalne wymagają często dodatkowych właściwości, jak 

  • odporność na oleje
  • odporność na chemikalia
  • ochrona ppoż. np. dla stanowisk spawalniczych
  • odporność na gromadzenie ładunków elektrostatycznych – maty antystatyczne chronią pracowników i zależnie od wersji także urządzenia przed elektrycznością statyczną
Dzięki różnym mieszankom materiałów, właściwościom i powierzchniom maty na stanowisko pracy zapewniają wszechstronną ochronę na stanowisku pracy.