Pojemniki ASF i ASP

Pojemniki ASF i ASP spełniają bezpiecznego transportu. Pojemniki ASF są cynkowane ogniowo i przewidziane do zbierania i transportu cieczy. Pojemniki ASP stosowane są do materiałów stałych lub półstałych. Pojemniki ASF i ASP DENIOS nadają się także do składowania materiałów niebezpiecznych.

Sortuj wg
1 do 16 od 16
Pokaż
na stronę
Pojemniki ASF i ASP

Pojemniki ASF i ASP

Kiedy materiały niebezpieczne opuszczają teren firmy, muszą być zapewnione możliwości bezpiecznego transportu. Zwłaszcza w związku z usuwaniem odpadów pojawia się szybko kwestia bezpiecznych pojemników. Powinny one nie tylko mieścić większe ilości materiałów niebezpiecznych, ale przede wszystkim być niezawodne pod względem bezpieczeństwa. Pojemniki ASF i ASP DENIOS spełniają te wymagania. Pojemniki ASF są cynkowane ogniowo i przewidziane do zbierania i transportu cieczy. Pojemniki ASP stosowane są do materiałów stałych lub półstałych. Pojemniki ASF i ASP DENIOS nadają się także do składowania materiałów niebezpiecznych.


Co to są pojemniki ASF i ASP?

Pojemniki ASF są cynkowane ogniowo i przewidziane do zbierania i transportu cieczy. Pojemniki ASP stosowane są do materiałów stałych lub półstałych. Pojemniki ASF i ASP mają konstrukcję o podwójnych lub pojedynczych ściankach i są cynkowane ogniowo. Pojemniki specjalne na materiały zaolejone są przystosowane do takich materiałów, podlegających obowiązkowi zgłoszenia. Przy zachowaniu wytycznych zawartych w przepisach pojemniki ASF i ASP DENIOS nadają się także do składowania materiałów niebezpiecznych. Niekiedy pojemniki te muszą być dodatkowo składowane na wannach wychwytowych.


O czym muszę pamiętać przy usuwaniu niebezpiecznych substancji?

Zbiornik ASF

Aby móc fachowo usunąć substancje niebezpieczne, trzeba je najpierw sklasyfikować według stopnia zagrożenia. Służy do tego rozporządzenie o wykazie odpadów.  Jeśli w danej gminie istnieje obowiązek zgłaszania i przekazywania materiałów niebezpiecznych, to należy poinformować urząd szczegółowo o ich ilości, składzie i sposobie usuwania.

Następnie usunięcie odpadów jest kontrolowane za pomocą trzech dokumentów: świadectwa odpadów, kwitów wywozowych i kwitów przekazania. Świadectwo odpadów służy do uprzedniej kontroli braku szkodliwości dla środowiska przewidzianego sposobu usunięcia odpadów. Kwity wywozowe i przekazania służą do sprawdzenia, czy droga usunięcia została zachowana.

Na podstawie kwitów wywozowych sporządzane są statystyki usuwania odpadów. Nie obejmują one eksportu ani importu.

Oprócz przepisów dotyczących konkretnego usunięcia muszą być także przestrzegane przepisy o składowaniu, ponieważ substancje niebezpieczne przeważnie nie mogą być usunięte zaraz po wykorzystaniu. Dużą rolę odgrywa przy tym ochrona przeciwpożarowa i przeciwwybuchowa. Odpady powinny być traktowane tak samo, jak pierwotna substancja niebezpieczna, odpowiednio do jej właściwości. Pojemniki ASF i ASP spełniają zależnie od modelu także przepisy dot. aktywnego składowania substancji niebezpiecznych.