• ponad 10.000 produktów

  • do 5 lat gwarancji

  • zwrot w ciągu 14 dni

  • transport w cenie

Składowanie materiałów niebezpiecznych

Bezpieczne obchodzenie się z materiałami niebezpiecznymi

Składowanie materiałów niebezpiecznych ma wiele aspektów. W DENIOS znajdą Państwo największy w Europie wybór certyfikowanych produktów związanych ze składowaniem materiałów niebezpiecznych i manipulowaniem nimi. Nasze skrojone na miarę rozwiązania, sprawdzone i dopuszczone przez DIBt (Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej) gwarantują zgodne z przepisami i efektywne składowanie materiałów zapalnych, sprzyjających szerzeniu się pożaru, trujących lub niebezpiecznych dla wód.

Wanny wychwytowe

Wanny wychwytowe z asortymentu DENIOS są sprawdzone przez TÜV / MPA. Bogate portfolio produktów zawiera wanny ociekowe do składowania i nalewania, mobilne wanny wychwytowe do transportu, specjalne wanny zbiorcze do IBC oraz wielkopłaszczyznowe podłogi wychwytowe do ochrony dużych powierzchni.

Stacje poboru

Perfekcyjne dawkowanie i wygodne nalewanie cieczy: dla optymalnego toku pracy w Państwa zakładzie DENIOS oferuje wiele dokładnie dopasowanych stacji poboru.

Systemy ochrony powierzchni

Systemy ochrony powierzchni składają się ze specjalnych elementów podłogowych ze zintegrowaną ochroną wychwytową, do wyboru z tworzywa sztucznego lub stali, do ochrony większych powierzchni. Korzystajcie Państwo z optymalnego dostępu, który zapewniają odpowiednie do potrzeb rampy najazdowe.

Magazyny materiałów niebezpiecznych

Magazyny materiałów niebezpiecznych DENIOS gwarantują w Państwa przedsiębiorstwie zgodne z przepisami i efektywne składowanie materiałów zapalnych, sprzyjających pożarowi, trujących lub niebezpiecznych dla wód. Każdy magazyn substancji niebezpiecznych DENIOS jest dopuszczony i bezpieczny. Nasze certyfikowane kontenery chemiczne mają strukturę modułową, są mobilne i efektywne. Z indywidualnym wyposażeniem oferujemy Państwu zawsze rozwiązanie na miarę. Państwa korzyść: Wiele typów kontenerów magazynowych może być dostarczonych w krótkim terminie!

Magazyny przeciwpożarowe

Magazyny ppoż. (BMC) i ppoż. magazyny regałowe (FBM) zapewniają najwyższą ochronę składowanych cieczy zapalnych i palnych materiałów niebezpiecznych. Magazyny ppoż. DENIOS przeszły pomyślnie trwające ponad 120 minut próby komory ogniowej wg PN EN 13501 w akredytowanej instytucji homologacyjnej. Całościowe systemy są na podstawie PN EN 13501-2 klasyfikowane jako REI 120, a tym samym zgodne z istotnymi dyrektywami UE. Magazyny ppoż. DENIOS dają zgodnie z TRGS 510 najwyższą ochronę przed pożarem i wybuchem.

Regały do składowania materiałów niebezpiecznych

Regały na małe pojemniki, regały do beczek, regały paletowe i wanny regałowe na doposażenie nadają się do składowania najróżniejszych pojemników i gwarantują bezpieczne i zgodne z przepisami składowanie materiałów niebezpiecznych.

Szafy materiałów niebezpiecznych

Szafy materiałów niebezpiecznych zapewniają doskonałą ochronę ppoż. przy składowaniu cieczy zapalnych na stanowisku pracy. W DENIOS mogą Państwo wybierać z wielkiego asortymentu: np. szafy materiałów niebezpiecznych z drzwiami skrzydłowymi albo oszczędzające miejsce warianty szaf z drzwiami harmonijkowymi.

Składowanie butli gazowych

W zależności od tego, czy urządzają Państwo magazyn butli gazowych w budynku, czy na wolnej przestrzeni i czy jest zagwarantowany dostateczny odstęp od innych źródeł zagrożenia, DENIOS oferuje zawsze odpowiednie produkty do składowania butli gazowych. Szafy butli gazowych, ppoż. magazyny butli gazowych oraz akcesoria do transportu zapewniają optymalną ochronę.

Składy materiałów niebezpiecznych na małe pojemniki i beczki

Wszechstronne w zastosowaniu, wytrzymałe i odporne na czynniki atmosferyczne: składy materiałów niebezpiecznych z tworzywa sztucznego, jak skład PolySafe do materiałów niebezpiecznych dla wód i chemikaliów agresywnych. Alternatywnie oferujemy Państwu do ustawiania na otwartej przestrzeni albo w budynku zabudowane wanny wychwytowe ze stali do przepisowego przechowywania materiałów groźnych dla wód i cieczy zapalnych (H224-226). Składy materiałów niebezpiecznych DENIOS oferują certyfikowane bezpieczeństwo i dopuszczenie do składowania cieczy zapalnych.


Składowanie materiałów niebezpiecznych z DENIOS

Zgodnie z ustawą składowanie występuje wtedy, gdy ilość przechowywanych chemikaliów jest większa niż potrzebna na jeden dzień. Przy składowaniu materiałów niebezpiecznych na zewnątrz i wewnątrz budynków obowiązują różne wymagania prawne i techniczne. DENIOS oferuje również dla Państwa zakładu i warunków lokalowych odpowiedni magazyn substancji niebezpiecznych.

Państwa korzyści:

  • Szerokie spektrum wyrobów do użytku wewnątrz, jak i na zewnątrz
  • Odporność na ogień, chemikalia i czynniki atmosferyczne
  • Dopuszczenie DIBt dla magazynu mat. niebezpiecznych
  • Bogaty wszechstronny program akcesoriów
  • Dostawa w stanie gotowym zmontowanym

Do przechowywania substancji niebezpiecznych wewnątrz pomieszczeń, DENIOS oferuje duży wybór wanien wychwytowych, dostępnych zależnie od przechowywanych chemikaliów w wersji z tworzywa sztucznego odpornego na kwasy i ługi lub w przeciwpożarowej wersji metalowej. Wiele modeli ma prześwit dla wózka widłowego lub paletowego i może być w zakładzie pracy bez problemu przemieszczane. Oprócz otwartych kontenerów chemicznych w programie DENIOS są również szafy do magazynowania chemikaliów.

Przy składowaniu materiałów niebezpiecznych na zewnątrz budynków ważne jest nie tylko niezawodne przechwytywanie wycieków, ale też ochrona przed czynnikami atmosferycznymi. W programie DENIOS można znaleźć sprzęt od zwykłej skrzynki polimerowej na małe ilości materiałów przez zabudowane wanny wychwytowe, obszerne stalowe kontenery magazynowe aż do dużych magazynów substancji niebezpiecznych z zadaszoną przestrzenią między nimi. Tu również decydujące znaczenie dla projektowania ma rodzaj materiałów niebezpiecznych w magazynie, ale ważne są też inne kryteria, jak np. odstępy bezpieczeństwa.