Wanny wychwytowe

Wanna wychwytowa gwarantuje konieczną ochronę przy składowaniu cieczy niebezpiecznych dla wód. Do wyboru są wanny wychwytowe ze stali zwykłej, szlachetnej albo tworzywa sztucznego, bo tylko właściwie dobrany materiał wanny zabezpieczającej zapewnia optymalną odporność na składowane media.


Jakie substancje niebezpieczne chcą Państwo składować?


Nasze bestsellery

Ładowanie produktów

NOWOŚĆ: silne marki producenta

Jako projektant i producent wiemy, że wymagania naszych klientów są zróżnicowane w najwyższym stopniu. O wyborze wanny wychwytowej decyduje nie tylko rodzaj i ilość składowanej substancji niebezpiecznej. Dużą rolę odgrywa tu także cena, walory i możliwości wyposażenia.

Aby mogli Państwo mieć gwarancję otrzymania najlepszego rozwiązania swoich potrzeb magazynowych, gryntownie przerobiliśmy nasz asortyment wanien wychwytowych i prezentujemy Państwu nasze zupełnie nowe marki producenta.

Oferują one Państwu:

  • asortyment dostosowany do najróżniejszych potrzeb klientów
  • większą przejrzystość procesu podejmowania decyzji
  • jeszcze szybsze znajdowanie optymalnego produktu

NOWOŚĆ: Także nasze wanny ociekowe z tworzywa sztucznego są od teraz pod parasolem marek producenta.

Silne marki od producenta

Składowanie materiałów niebezpiecznych z wannami wychwytowymi

Wanny wychwytowe, zwane także paletami wychwytowymi lub ociekowymi, z polietylenu (PE), stali zwykłej lub szlachetnej, nadają się do składowania cieczy. Poniżej dowiedzą się Państwo, jaka wanna wychwytowa jest odpowiednia do Państwa potrzeb.

Jakie zadanie musi spełniać wanna wychwytowa?

Jeśli chcą Państwo bezpiecznie nie tylko przechowywać, ale i rozlewać substancje niebezpieczne, to szczególnie przydatne są stacje poboru z wannami wychwytowymi ze stali (cynkowanej lub lakierowanej) albo tworzywa sztucznego (polietylenu – PE). W połączeniu ze stojakami pod beczkę z polietylenu (PE) lub cynkowanej stali stacje te nadają się optymalnie do przelewania cieczy. Zapewnia to optymalną ochronę gleby i wód gruntowych w razie wycieku. Dla ułatwienia transportu beczek i małych pojemników – bez pozbawiania ich ochrony – oferowane są mobilne wanny wychwytowe. Mają Państwo do wyboru palety wychwytowe z tworzywa sztucznego albo ze stali zależnie od właściwości transportowanych substancji.

Jakie rozmiary musi mieć wanna wychwytowa?

Ustawodawca wymaga zapewnienia wystarczającej pojemności wychwytu. Przyjmuje się, że wanna wychwytowa musi być w stanie zmieścić zawartość największego pojemnika (co najmniej 10% składowanej ilości). Na terenach ochrony wód, o ile składowanie jest tam w ogóle dozwolone, musi istnieć możliwość zatrzymania całej składowanej ilości (100%).

Wanny ociekowe mogą być stalowe lub z tworzywa sztucznego, przeznaczone do składowania kontenerów albo beczek, wykonane w wersji mobilnej lub jako nadające się do chodzenia wanny podłogowe. Ale każda wanna firmy DENIOS jest dostępna w różnych rozmiarach, które każdorazowo dostosowane są do danego zastosowania w zakładzie pracy, a zarazem także zapewniają wymaganą przez przepisy pojemność wychwytu. DENIOS oferuje wanny ociekowe we wszelkich rozmiarach i do wszelkich zastosowań, od wanny na małe pojemniki do wanny wychwytowej typu WHW o pojemności wychwytu do 1350 l i powierzchni odstawczej 11 mkw. Wanny zbiorcze ze stali zwykłej, szlachetnej i tworzywa sztucznego znajdą Państwo w sklepie internetowym DENIOS.

Stal, stal szlachetna czy polietylen?

Rodzaj składowanych substancji decyduje o wyborze materiału wanny ociekowej. Mają więc Państwo do wyboru palety wychwytowe z polietylenu (PE) lub też ze stali zwykłej czy szlachetnej. 

Do składowania materiałów niebezpiecznych dla wód lub zapalnych, jak oleje i lakiery, stosowane są cynkowane lub lakierowane wanny wychwytowe ze stali. Jeśli zachodzi konieczność składowania agresywnych chemikaliów, jak kwasy i ługi, to wykorzystuje się wanny wychwytowe z tworzywa sztucznego (polietylenu – PE) lub ze stali szlachetnej. Dzięki odporności na korozję wanny zbiorcze ze stali szlachetnej i tworzywa sztucznego (polietylenu – PE) znakomicie się nadają do składowania cieczy agresywnych.

Jak mogę chronić większe powierzchnie?

Jeśli chcą Państwo ochronić większe powierzchnie przed przenikaniem niebezpiecznych cieczy do wód gruntowych, to właściwym wyborem będą wanny podłogowe ze stali lub tworzywa sztucznego. Te elementy podłogowe (wanny płytkie) doskonale nadają się dzięki bogatym akcesoriom, od mocowania krawędzi do ramp najazdowych, do bezpiecznego wykładania całych pomieszczeń. Ochronne podłogi wychwytowe znajdują zastosowanie zgodnie z przepisami prawa także w magazynach opakowań zwrotnych albo jako ochrona przed rozpryskiwaniem i przeciekami przy przelewaniu lub przeładunku cieczy niebezpiecznych dla wód. Z pojedynczych segmentów można odpowiednio do wymagań przestrzennych zestawiać kompletne systemy, optymalnie dostosowane do danego zakładu pracy.

Składowanie cieczy w zbiornikach IBC

Do składowania większych pojemników oferujemy duży wybór wanien wychwytowych do IBC.

Jeśli chcą Państwo składować większe pojemniki, oferujemy Państwu, poza obszernym programem naszych wanien do beczek, także duży asortyment wanien zbiorczych do składowania IBC. Jak każda bezpieczna wanna ociekowa firmy DENIOS, także te wanny są dostępne w wersji z tworzywa sztucznego, stali zwykłej lub szlachetnej, w zależności od rodzaju składowanego medium. 

Przepisy dotyczące wanien ociekowych

Postawą prawną jest przede wszystkim Prawo ochrony środowiska, Ustawa z 27 kwietnia 2001r, z późniejszymi zmianami.

Ogólnie, składowanie substancji niebezpiecznych powinno być zorganizowane w taki sposób, aby nie było możliwości przedostania się tych substancji do gruntów i wód. Prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek zabezpieczenia przed emisją substancji, czyli wprowadzeniem ich bezpośrednio w wyniku swojej działalności do powietrza, wody, gleby lub ziemi.

Jeśli chodzi o wanny wychwytowe, polskie przepisy nie określają, jaka powinna być pojemność wychwytu. Przyjmuje się zasadę stosowaną w Unii Europejskiej tj.: 10% objętości składowanych na wannie substancji lub objętość największego składowanego pojemnika. Ale są wyjątki: w zależności od uwarunkowań lokalnych może być wymagana 100% pojemność wychwytu, np. na terenach i w obszarach ochrony wód – wówczas wanna wychwytowa powinna ją zapewnić.

Podstawowe wymagania

Stanowisko pracy powinno być zorganizowane w taki sposób, aby nie było możliwości wycieku substancji niebezpiecznej poza nie

  • należy je tak zorganizować, aby ewentualne nieszczelności były łatwe do zauważenia
  • w wypadku nieszczelności, substancja powinna zostać łatwo i szybko rozpoznana, wychwycona i prawidłowo zabezpieczona
  • urządzenia do wychwytu nie mogą posiadać zaworów spustowych.

Gdy dostrzegalne są oznaki korozji, to należy wannę utylizować zgodnie z przepisami. Dla przeprowadzenia ogólnej próby szczelności można po prostu nalać do wanny wody.

Przy składowaniu substancji niebezpiecznych może okazać się konieczna konsultacja z jednostką Państwowej Straży Pożarnej. Jeśli ilość i rodzaj przechowywanych substancji powoduje zaliczenie zakładu do zakładu zwiększonego lub dużego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej, przechowywanie substancji, a także postępowanie w razie wypadku musi być uzgodnione z PSP.

Lista odporności chemicznej wanien wychwytowych

Odporność na korozje materiałów użytych do produkcji wanien oraz ich zgodność ze składowanymi substancjami muszą być dowiedzione. Do wielu substancji chemicznych mogą być stosowane wanny wychwytowe ze stali (1.0038). Często jednak konieczne jest zastosowanie wanien wychwytowych z tworzywa sztucznego (polietylenu), w szczególności do substancji żrących (kwasów / ługów). Skuteczną ochronę zwłaszcza przed licznymi cieczami agresywnymi zapewnia stal szlachetna. Jesli na liście odporności nie można znaleźć potrzebnych danych, to materiał wanny wychwytowej może być taki, jak materiał pojemnika transportowego.


Oryginał pozostaje. Rodzina produktów powiększa się.

Po przeszło trzech dekadach na rynku możemy wciąż jeszcze powiedzieć, że wanna wychwytowa jest od dawien dawna naszym produktem nr 1. Zaczęło się od prostego pomysłu, z którego narodził się absolutny klasyk w dziedzinie ochrony środowiska.

Zapraszamy w małą podróż w przeszłość: od kluczowych innowacji do najbogatszej oferty wanien wychwytowych w Europie.

Dowiedz się więcej