DENIOS Sp z.o.o
ul. Słoneczna 26
05-816 Michałowice

Tel.: 22 279 40 00
Fax: 22 279 40 01
E-Mail: info@denios.pl
Internet: www.denios.pl

DENSORB® Sorbenty

Przy obchodzeniu się z cieczami niebezpiecznymi należy zapewnić możliwość podjęcia szybkich i celowych działań w przypadku wystąpienia strat w wyniku skapywania, wycieku lub w sytuacji awaryjnej. Jest to jedyny sposób na opanowanie i usunięcie wycieku na czas oraz zapewnienie ochrony pracowników i środowiska.

Szeroki asortyment chłonnych środków wiążących DENSORB® oferuje właściwe rozwiązanie do różnych obszarów w postaci mat, rolek, węży chłonnych i wielu innych produktów. Specjalnie opracowane sorbenty olejowe, sorbenty chemiczne i sorbenty uniwersalne przekonują wysoką zdolnością absorpcji, wysoką odpornością na kapanie, a jednocześnie wysoką trwałością i odpornością na rozdarcie.

DENSORB® Advanced Capillarity Technology

Niezależnie od tego, czy chodzi o prewencyjny środek ochronny, czy o sytuację awaryjną - wysoce chłonne sorbenty DENSORB® bezpiecznie i skutecznie wchłaniają rozlane ciecze. Dzięki technologii zaawansowanej kapilarności / DENSORB® Advanced Capillarity Technology, sorbenty Denios przekonują wysoką chłonnością, odpornością na kapanie, odpornością na rozdarcie i trwałością. Absorbenty najwyższej jakości: dla ochrony Państwa pracowników i środowiska.

Wysoka zdolność absorpcji sorbentów DENSORB®.

Sorbenty DENSORB® chłoną np. olej, w ilości do 16 razy większej od ich masy własnej z wyraźniej większą szybkością. Jest to zasługą zaawansowanej technologii kapilarnej (Advanced Capillarity Technology), która dzięki drobnoporowatej strukturze maty, wytwarza znakomite działanie kapilarne. Gwarantuje to szczególnie szybkie i równomierne rozprowadzenie wchłoniętej cieczy przez włókninę chłonną. Zdolność wchłaniania przez sorbent jest wykorzystana najbardziej optymalny sposób.

Państwa korzyść: Optymalne wykorzystanie chłonności obniża zużycie materiału i koszty usuwania odpadów.

Wysoka odporność sorbentów DENSORB® na kapanie

Zaawansowana technologia kapilarna (Advanced Capillarity Technology) gwarantuje Państwu maksimum czystości przy stosowaniu włóknin chłonnych DENSORB®. Silna adhezja między powierzchnią włókien, a wchłoniętą cieczą skutecznie zapobiega jej wyciekaniu. Dlatego nawet z nasyconych materiałów DENSORB® nie kapie wchłonięta ciecz. Zapobiega to niebezpiecznym wyciekom wtórnym.

Państwa korzyść: Bezkompromisowa czystość i unikanie wycieków wtórnych z wynikającym z nich szkodliwym oddziaływaniem na zdrowie.

Wysoka wytrzymałość sorbentów DENSORB®.

Włókniny chłonne DENSORB® z zaawansowaną technologią kapilarną (Advanced Capillarity Technology) odznaczają się także w stanie nasyconym wysoką wytrzymałością na rozdarcie i ścieranie. Toteż zależnie od wersji wytrzymują nawet silne i długoterminowe obciążenia. Dodatkowe warstwy ochronne z mocnej włókniny przędzionej podnoszą wytrzymałość materiału i umożliwiają trwałe jego użytkowanie do wykładania stołów roboczych lub podłóg.

Państwa korzyść: Długa trwałość umożliwia oszczędne i zrównoważone wykorzystanie materiału.

Ochrona pracowników i środowiska
DENSORB® kup sorbent

Sorbenty DENSORB® oferują optymalne rozwiązanie dla każdego zastosowania w celu powstrzymywania i usuwania wycieków.

Advanced Capillarity Technology DENSORB® cechy jakościowe w filmie

Chłonność

Doskonałe własności kapilarne sorbentu olejowego DENSORB® zapewnia równomierne rozprowadzenie cieczy i maksymalną chłonność.

Siła absorbcji

Sorbenty DENSORB® przekonują swoją wysoką chłonnością i tym samym gwarantują odporność na kapanie.

Zabezpieczenie przed kapaniem

Środki wiążące olej z ochroną prze kapaniem DENSORB® przekonują dzięki silnym siłom adhezyjnym pomiędzy powierzchnią włókna a cieczą. Zapobiega to kapaniu i roznoszeniu wchłoniętej cieczy.

Sorbent wchłania olej z powierzchni wody

Specjalnie opracowane środki wiążące olej marki DENSORB® całkowicie wchłaniają olej, ale ani kropli wody.

Kontrola jakości

Aby zapewnić niezmiennie wysoką jakość, wszystkie sorbenty DENSORB® są regularnie badane w centrum technicznym DENIOS.

Sorbenty DENSORB® do wszelkich zastosowań

DENSORB® sorbent uniwersalny

Uniwersalne sorbenty DENSORB są nieodzowne przy wyciekach rozpuszczalników, olejów, a także płynów chłodzących i smarów. Do wyboru są rolki, maty, węże, poduszki albo kompletne zestawy ratunkowe.

Do sorbentów uniwersalnych

DENSORB® sorbenty pochłaniające olej

Sorbenty olejowe są zaprojektowane tak, aby odpychały wodę i wchłaniały tylko oleje, benzynę, olej napędowy, rozpuszczalniki, ropę naftową i wszystkie ciecze na bazie węglowodorów. Sorbenty DENSORB® wiążące olej są idealne do użytku zewnętrznego i ochrony wód.

Do sorbentów wiążących olej

DENSORB® sorbenty wiążące chemikalia i inne

W dobrze działającej profilaktyce wycieków nie może zabraknąć sorbentów DENSORB do chemikaliów, podobnie jak innych sorbentów DENIOS. Nadają się one do zbierania kwasów, ługów lub materiałów agresywnych.

Do sorbentów specjalnych

Wiedza na temat sorbentów DENSORB®

Ładowanie ...
Menu
Zaloguj
Twój koszykDodano do koszyka
Do koszyka
Chętnie pomożemy!

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.

Pon - Czw: 8:00 - 17:00 | pt 8:00 - 16:00