Symbole i oznaczenia w zakładzie pracy


Co jest dozwolone, a co nie?

Symbole materiałów niebezpiecznych

Zapewnijcie Państwo większe bezpieczeństwo w swoim zakładzie pracy stosując tabliczki i oznakowanie. Chrońcie Państwo przed zagrożeniami, wskazując niebezpieczne rejony przez tablice ostrzegawcze oraz nakazu i zakazu, a także symbole materiałów niebezpiecznych. Nasz asortyment dzieli się na 7 kategorii:

  • Symbole materiałów niebezpiecznych wg GHS,
  • Plakietki próby,
  • Oznakowanie dróg ewakuacyjnych,
  • Tablice ostrzegawcze / nakazu i zakazu,
  • Tablice i systemy organizacji,
  • Tabliczki do oznakowania stref zagrożonych wybuchem,
  • Oznakowanie podłoża stref zagrożonych wybuchem

Oznakowanie materiałów niebezpiecznych było dotąd różne w różnych krajach. Ten stan rzeczy zmienia nowe rozporządzenie „Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals” (GHS). Obowiązkowo należy przyjmować GHS za podstawę klasyfikacji i oznakowania materiałów od 1.12.2010 r., a mieszanin od 1.6.2015 r.

Głównymi elementami tego systemu są jednolita na całym świecie metoda oznakowania oraz jednolite kryteria klasyfikacji materiałów niebezpiecznych. Dotychczasowe oznaczanie zagrożenia jest zastąpione słowami sygnałowymi „Uwaga” albo „Niebezpieczeństwo”.

  • Znaki nakazu wymagają określonego zachowania, które chroni przed zagrożeniem. Pracownicy muszą się stosować do oznakowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
  • Znaki ostrzegawcze są znakami bezpieczeństwa, które mają na celu zwrócenie uwagi na przedmioty i okoliczności dla ostrzeżenia przed możliwym niebezpieczeństwem.