DENIOS Sp z.o.o
ul. Słoneczna 26
05-816 Michałowice

Tel.: 22 279 40 00
Fax: 22 279 40 01
E-Mail: info@denios.pl
Internet: www.denios.pl

Odkurzacze bezpieczne

(13 artykuł w 13 wersjach)

Odkurzacze bezpieczne zbierają drobne pyły i spełniają wymogi ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Sprzęt ten ma wszelkie niezbędne wyposażenie do użytku profesjonalnego.

Filtr
Sortierung
13 z 13 produktów
Twoja wartość dodana!
Newsletter DENIOS
  • Porady ekspertów i ciekawostki.

  • Oferty i promocje.

  • Regularne poradniki z codziennej praktyki.

Wiedza na ten temat

Ładowanie ...

Odkurzacze bezpieczne od DENIOS

Co to są wartości NDS (AGW, dawniej MAK)?

NDS to skrót od „najwyższe dopuszczalne stężenie” w miejscu pracy (niem. od 01.01.2005 AGW – Arbeitsplatzgrenzwert; dawniej MAK – maximale Arbeitsplatzkonzentration). Jest to maksymalne dopuszczalne stężenie jakiejś substancji na stanowisku pracy, jakie jeszcze nie powoduje uszczerbku na zdrowiu pracownika. Przyjmuje się przy tym założenie, że praca na danym stanowisku trwa osiem godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu. Wartości AGW ustalone są w TRGS 900; oblicza się je wg wzorów i sprawdza pobierając próbki w warunkach rzeczywistych.

W TRGS 900 podana jest też graniczna wartość zapylenia przez substancje nierozpuszczalne, dla których obowiązuje AGW. Wyróżnia się tu pyły A i E.

Jaki odkurzacz bezpieczny jest potrzebny do jakiego pyłu?

Suche, zagrażające zdrowiu i niepalne substancje są od 01.01.2005 podzielone na klasy pyłu wg PN EN 60335-2-69. Podział ten zależy od wartości NDS i określa maksymalny stopień przepuszczalności dla każdej klasy. Azbest np. należy do klasy pyłu H i ma maksymalny stopień przepuszczalności poniżej 0,005%.

W wyborze odkurzacza przemysłowego należy się kierować przydatnością dla danej klasy pyłu. W strefach zagrożonych wybuchem stosowane są odkurzacze bezpieczne ATEX dla danej klasy pyłu.

Kiedy mieszanka pyłu i powietrza jest wybuchowa?

Aby mogło dojść do eksplozji pyłu, muszą być spełnione różne kryteria. Najpierw pył musi być zmieszany z powietrzem w określonej proporcji. Granice wybuchowości określają, od jakiego stężenia (dolna granica wybuchowości) mieszanka jest zdolna do eksplozji. Natomiast górnej granicy wybuchowości dla pyłu nie da się ustalić – w przeciwieństwie do gazów i oparów.

Dla uniknięcia wybuchu pyłu musi być też zagwarantowany brak skutecznego źródła zapłonu. W wielu zakładach pracy największe zagrożenie stanowią iskry, ładunek elektrostatyczny, gorące powierzchnie i ogień. Aby spowodować zapłon, źródło zapłonu musi oddać tyle energii, żeby proces spalania mógł się dalej rozszerzać już samoczynnie.

Menu
Zaloguj
Twój koszykDodano do koszyka
Do koszyka
Chętnie pomożemy!

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.

Pon - Czw: 8:00 - 17:00 | pt 8:00 - 16:00