Ochrona spawalnicza

Mobilne zasłony ochronne zapewniają skuteczną ochronę osób i urządzeń i są idealnym rozwiązaniem przy spawaniu w często zmieniających się miejscach. Płachty przeciwrozpryskowe zapobiegają szkodom na skutek ulatujących iskier, odprysków spawalniczych lub płynnego żużla i gwarantują bezpieczną ochronę przeciwrozpryskową do 1300°. 

Ochrona spawalnicza

Ochrona spawalnicza

W celu zminimalizowania zagrożeń zdrowia przez emisje szkodliwych substancji przy pracach spawalniczych należy przedsięwziąć odpowiednie środki ochrony. Mobilne zasłony ochronne zapewniają skuteczną ochronę osób i urządzeń w codziennej pracy i są idealnym rozwiązaniem przy spawaniu w często zmieniających się miejscach. Płachty przeciwrozpryskowe z asortymentu DENIOS zapobiegają szkodom na skutek ulatujących iskier, odprysków spawalniczych lub płynnego żużla i gwarantują bezpieczną ochronę przeciwrozpryskową do 1300°. Maty ogniochronne do podkładania przy pracach lutowniczych lub spawalniczych dzięki specjalnej budowie warstwowej zapobiegają przenikaniu żaru. Maty ogniochronne występują w dwóch różnych wersjach, każda zoptymalizowana do prac spawalniczych lub lutowniczych.

Dowiedz się więcej


Sortuj wg
1 do 11 od 11
Pokaż
na stronę

Bezpieczeństwo przy spawaniu – osłony DENIOS

Oferujemy Państwu wysokogatunkowe zasłony spawalnicze, płachty przeciwrozpryskowe i maty spawalnicze pozwalające uniknąć narażania spawacza i otoczenia roboczego przy spawaniu.

Płachty przeciwrozpryskowe i zasłony spawalnicze z asortymentu DENIOS zapobiegają szkodom spowodowanym przez ulatujące iskry, odpryski spawalnicze lub płynny żużel i gwarantują bezpieczną ochronę przeciwrozpryskową do 1300 °C. Maty ogniochronne do podkładania przy pracach lutowniczych lub spawalniczych dzięki specjalnej budowie warstwowej zapobiegają przenikaniu żaru. Maty ogniochronne występują w dwóch różnych wersjach, każda zoptymalizowana do prac spawalniczych lub lutowniczych.


Jakiej ochrony spawalniczej potrzebuję?

Przykład zastosowania osłony spawalniczej

Przy spawaniu powstają bardzo wysokie temperatury, będące źródłem wielu zagrożeń dla spawacza. Ale nie tylko temperatura jest groźna – jasność łuku elektrycznego przy spawaniu może uszkodzić siatkówkę. Powstające promieniowanie ultrafioletowe jest niebezpieczne zarówno dla oczu, jak i dla skóry, która już po kilku sekundach może ulec oparzeniu. Dodatkowe zagrożenie stwarzają opary, które mogą działać toksycznie i wytwarzać atmosferę wybuchową.

Aby przeciwdziałać wszystkim tym zagrożeniom, trzeba dobrać odpowiednie wyposażenie ochronne. Najważniejsza jest ochrona oczu. Niezawodnie chronią je przed oślepianiem i iskrami okulary ochronne, kaski lub maski spawalnicze.

Ubranie musi koniecznie być ognioodporne, aby mogło wytrzymać wielki żar i promieniowanie UV. Powinno ono całkowicie zakrywać ciało włącznie z nogami i szczelnie łączyć się z kaskiem spawalniczym. Dla ochrony rąk muszą być zakładane rękawice spawalnicze, które również spełniają wszystkie wymagania. Zalecane są też buty spawalnicze, które dodatkowo chronią przed ostrymi przedmiotami na podłodze.

Oprócz środków ochrony indywidualnej muszą być podjęte dalsze działania dla uniknięcia zagrożenia dla innych osób.

Zasłony spawalnicze chronią osoby stojące obok przed ulatującymi iskrami i żarem, a także jasno wyznaczają strefę roboczą. Stanowisko pracy powinno być dostatecznie wentylowane, aby przeciwdziałać powstawaniu toksycznych oparów. Prawidłowa wentylacja dodatkowo zmniejsza ryzyko powstania atmosfery wybuchowej.

Jeśli na stanowisku pracy jest czujnik dymu, to przy spawaniu może on łatwo uruchomić fałszywy alarm i spowodować wysokie koszty. Dlatego przed przystąpieniem do spawania należy sprawdzić, czy czujnik dymu może być wyłączony albo omówić sytuację ze strażą pożarną.

Przykład zasosowania ochrony spawalniczej