DENIOS Sp z.o.o
ul. Słoneczna 26
05-816 Michałowice

Tel.: 22 279 40 00
Fax: 22 279 40 01
E-Mail: info@denios.pl
Internet: www.denios.pl

Magazyny przeciwpożarowe

Magazyny przeciwpożarowe DENIOS dzięki podwójnej konstrukcji ramowej oferują bezpieczną ochronę przeciwpożarową REI 120 od wewnątrz i na zewnątrz. Zaprojektowane i wyposażone zgodnie z wszelkimi wymaganiami prawnymi. Wykonane w pełnej odporności ogniowej do 120 minut - przetestowane i certyfikowane jako system magazynowy w całości (nie tylko poszczególne komponenty). Wspieramy Państwa naszym wieloletnim doświadczeniem, jak również obszerną wiedzą i dokumentacją w celu nieskomplikowanego postępowania z urzędami wydającymi zezwolenia i ubezpieczycielami nieruchomości. Klienci DENIOS otrzymują: - Deklarację Właściwości Użytkowych potwierdzającą zgodność wyrobu z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., które to rozporządzenie zostało zharmonizowane z Prawem Budowlanym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) oraz zgodność z Ustawą o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020 poz. 471).

Ponad to magazyny DENIOS zapewniają ochronę zgodnie z Ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2022 poz. 1557) oraz wieloma innymi aktami prawnymi.

Skorzystaj z porad naszych ekspertów!

Indywidualne doradztwo, serwis i różnorodność produktów to nasze atuty.

Nasi doradcy klienta są do Państwa dyspozycji. Również na miejscu!

Porady ekspertów 22 279 40 00

Niezbędne dodatki dla Twojego magazynu

Wyposażenie

Różnorodność produktów DENIOS do indywidualnego wyposażenia magazynu materiałów niebezpiecznych. Na Państwa życzenie możemy zadbać na przykład o wyposażenie elektryczne, system alarmu przeciwpożarowego i system monitorowania stanu technicznego. W naszym programie wyposażenia znajdziesz wiele innowacji dla nowoczesnych magazynów materiałów niebezpiecznych.

Serwis

Obsługa serwisowa w DENIOS obejmuje zarówno cały proces zamówienia, jak i cykl życia kontenera. Technicy DENIOS zapewniają profesjonalny montaż Państwa magazynu i towarzyszą przy odbiorze w miejscu instalacji, łącznie ze wszystkimi testami montażowymi i eksploatacyjnymi. Po uruchomieniu chętnie przeprowadzimy dla Państwa regularne przeglądy okresowe.

Szkolenia

Praktyka to dla nas codzienność. Dlatego w ramach Akademii DENIOS oferujemy także szkolenia z zakresu bezpiecznego i zgodnego z przepisami składowania substancji niebezpiecznych. Organizujemy szkolenia wewnętrzne na miejscu, u klienta - indywidualnie dopasowane do potrzeb Państwa firmy. Skorzystaj z naszej oferty i podnieś poziom wiedzy swoich pracowników, np. w ramach corocznego instruktażu BHP.

Whitepaper DENIOS. Wiedza z 35-letniego doświadczenia.

Wszystkie ważne informacje na temat przechowywania materiałów niebezpiecznych.

Składowanie substancji niebezpiecznych podlega ścisłym przepisom i regulacjom prawnym ze względu na bezpieczeństwo pracy i ochronę środowiska. Regularnie udostępniamy nowe i ważne informacje na temat składowania materiałów niebezpiecznych w formie plików do pobrania, aby zapewnić cenne porady dotyczące wykonywanych zadań.

Magazyny i kontenery ognioodporne

Chcesz przechowywać materiały łatwopalne z 120-minutową ochroną przeciwpożarową?

Przechowywanie materiałów łatwopalnych wymaga dodatkowych środków bezpieczeństwa. Nieprawidłowe przechowywanie może mieć poważne konsekwencje, takie jak niekontrolowane wybuchy i pożary. Inwestycja w magazyn przeciwpożarowy oznacza możliwość przechowywania niebezpiecznych substancji w pobliżu produkcji w najwygodniejszy sposób.

W przypadku pożaru, ognioodporne kontenery chronią Państwa surowce przez co najmniej 120 minut, dając czas na reakcję straży pożarnej. I odwrotnie, jeśli w środku wybuchnie pożar, Państwa firma jest chroniona, aby podjąć niezbędne działania.

UWAGA: Nie wystarczy zainwestować w magazyn, który składa się z ognioodpornych elementów. Cały zmontowany produkt musi być ognioodporny. Trzeba pamiętać, aby ubiegać się o certyfikację przez zatwierdzoną jednostkę zewnętrzną. Kontenery ognioodporne DENIOS zostały przebadane przez jednostkę notyfikowaną i posiadają deklarację właściwości użytkowych (ETA) potwierdzającą zachowanie wszystkich ważnych właściwości w warunkach pożaru i są oznaczone znakiem CE jako cały system (a nie tylko jako poszczególne elementy).

Nasze magazyny przeciwpożarowe są w pełni przetestowane i certyfikowane jako REI 120 zgodnie z aktualną normą europejską EN 13501-2 i umożliwiają przechowywanie łatwopalnych substancji w pobliżu budynków lub bezpośrednio w hali produkcyjnej. A ponieważ ochrona przeciwpożarowa jest sprawą kluczową, nasz zespół ekspertów będzie Państwu towarzyszył na każdym etapie projektu, a po jego zakończeniu z profesjonalnym serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym - zawsze w jakości DENIOS.

Co oznacza certyfikat REI 120?

Naszym własnym celem jako projektantów i producentów bezpiecznych pomieszczeń technicznych jest zaoferowanie Państwu odpowiedniego, bezpieczeństwa na najwyższym światowym poziomie. Oferujemy Państwu rozwiązania magazynowe dostosowane do różnych klas ochrony przeciwpożarowej w Europie. Zgodność naszych magazynów przeciwpożarowych jest potwierdzana i certyfikowana przez niezależne, uprawnione jednostki.

Sprawdzony i certyfikowany - cały kontener ognioodporny

Cały magazyn przeciwpożarowy musi być niezawodny i wytrzymać różne rodzaje pożaru. Nie zadowalamy się jedynie badaniem i certyfikowaniem poszczególnych elementów kontenera przeciwpożarowego. W przypadku pożaru, system musi zachować podstawowe parametry:

 1. nośności i stateczności konstrukcji,

 2. bezpieczeństwa pożarowego,

 3. higieny, zdrowia i środowiska,

 4. bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów,

 5. ochrony przed hałasem,

 6. oszczędności energii i izolacyjności cieplnej,

 7. zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych;

W przypadku braku potwierdzonej odporności ogniowej systemu jako całości, uznaje się jego odporność na poziomie 0 (zero), także wtedy gdy poszczególne elementy (np. ściany, dach posiadają osobne certyfikaty).

Kontenery ognioodporne DENIOS są zawsze badane jako całość. Dla Państwa oznacza to: maksymalne bezpieczeństwo obiektów, ochronę pracowników i co więcej, ochronę potwierdzoną u ubezpieczycieli. Czasy realizacji Państwa inwestycji przeciwpożarowej ulega skróceniu, ponieważ cały pakiet spełnia obowiązujące przepisy i nie musi być indywidualnie opiniowany przez rzeczoznawcę ds. ppoż. i zatwierdzany przez właściwego miejscowo komendanta wojewódzkiego PSP.

Kim są jednostki certyfikujące kontenery DENIOS?

Polskie prawo nakazuje stosowanie najwyższej europejskiej klasy ochrony przeciwpożarowej. Aby kontener magazynowy został sklasyfikowany jako REI 120, jego nośność, szczelność i izolacyjność ogniowa muszą osiągnąć co najmniej 120 minut. Kontenery ognioodporne DENIOS przeszły pomyślnie testy przeciwpożarowe Efectis według normy EN 13501-2. Od ponad 40 lat akredytowane laboratorium Efectis jest uznaną jednostką zajmującą się badaniem i certyfikacją produktów ognioodpornych. Oficjalny, certyfikowany raport REI 120 klasyfikuje nasze ognioodporne kontenery, aby były dopuszczone również w innych krajach, w których obowiązują te same przepisy. W krajach takich jak Włochy, Hiszpania i Francja, gdzie wymagany jest certyfikat REI 120, rozwiązania ognioodporne DENIOS spełniają wymagania przepisów. Inne międzynarodowe instytucje potwierdzają odporność ogniową zgodnie z przepisami różnych krajów, które mogą być mniej rygorystyczne, np. Niemiec lub Austrii.

Następujące organizacje oficjalnie zatwierdziły ochronę REI 120 i REI 90 oraz stabilność systemu:

 • Efectis - klasyfikacja REI 120
 • IBS Linz - klasyfikacja REI 90
 • DiBt - walidacja analizy budowlanej z ochroną przeciwpożarową
 • ITeC - Europejska ocena techniczna (ETA)

Jakie są szczególne warunki przechowywania materiałów łatwopalnych w Polsce?

Czy po raz pierwszy mają Państwo do czynienia z tematem magazynowania materiałów niebezpiecznych i ochrony przeciwpożarowej? Jesteśmy do dyspozycji, aby zapoznać Państwa z różnymi wymogami i normami. Przykładowo, obowiązują następujące zasady:

Przepisy art. 226 Kodeks Pracy (Dz.U. 2022 poz. 2140) stanowią że pracodawca:

ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Magazyny przeciwpożarowe DENIOS spełniają wszystkie te przepisy. Więcej informacji znajdą Państwo w naszym przewodniku, gdzie można się dowiedzieć, jak uwzględnić aspekty bezpieczeństwa pożarowego w ocenie ryzyka oraz poznać Polskie i międzynarodowe przepisy i normy, które odgrywają ważną rolę.

Jeden rozmiar mniejszy? Szafy ognioodporne DENIOS

Poszukują Państwo mniejszego rozwiązania przeciwpożarowego do użytku wewnętrznego? W takim razie nasze szafy ognioodporne asecos są idealne dla Państwa.

 • Ogniotrwałe od 30 do 90 minut

 • Odporne chemicznie i łatwe do czyszczenia

 • Opcjonalne akcesoria, takie jak nasadki do filtrów recyrkulacyjnych

Jesteśmy dla Państwa również po zakupie: z serwisem i konserwacją od profesjonalistów.

Dowiedz się więcej w naszym artykule "Przeglądy i konserwacja szaf ognioodpornych".

Skontaktuj się z naszym serwisemi umów przegląd swojej szafy na materiały niebezpieczne.

Dalsze artykuły i biuletyny DENIOS

Ładowanie ...
Menu
Zaloguj
Twój koszykDodano do koszyka
Do koszyka
Chętnie pomożemy!

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.

Pon - Czw: 8:00 - 17:00 | pt 8:00 - 16:00