DENIOS Sp z.o.o
ul. Słoneczna 26
05-816 Michałowice

Tel.: 22 279 40 00
Fax: 22 279 40 01
E-Mail: info@denios.pl
Internet: www.denios.pl

Przeglądy i serwis szaf ognioodpornych

Do przechowywania cieczy łatwopalnych w pomieszczeniach potrzebna jest szafa przeciwpożarowa, która spełnia surowe wymagania normy PN EN 14470. Aby zagwarantować, że szafa przeciwpożarowa spełnia te wymagania również w dłuższym okresie czasu, wymagane są regularne przeglądy oraz serwis, w tym test funkcjonalności elementów ochrony przeciwpożarowej. Przeczytaj poniżej, aby dowiedzieć się, jak przebiega profesjonalny serwis szaf ognioodpornych i jakie certyfikaty musi posiadać specjalista.

Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej zgodnie z normą PN EN 14470-1

Norma PN EN 14470-1 reguluje wymagania konstrukcyjne i warunki badań dla chronionych przed ogniem szaf bezpieczeństwa do przechowywania cieczy łatwopalnych w pomieszczeniach roboczych. Są to surowe wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej:

  • Sprawdzona odporność ogniowa w minimalnym okresie czasu (np. 90 minut)
  • Unikanie atmosfery wybuchowej poprzez techniczny system odprowadzania powietrza
  • W przypadku pożaru drzwi szafy muszą zamknąć się automatycznie i całkowicie z każdej pozycji w ciągu maks. 20 sekund
  • Automatyczne zamykanie otworów nawiewnych i wywiewnych od 70 (+/-10) °C
  • Półki muszą utrzymać maksymalne obciążenie podane przez producenta, także w okresie pożaru
  • Wanna wychwytowa musi być w pełni sprawna nawet po wystąpieniu pożaru

Badanie urządzeń przeciwpożarowych - AUTORYZOWANY SERWIS!

Szafy do przechowywania cieczy łatwopalnych powinny być kompleksowo sprawdzane co najmniej raz w roku pod względem ich funkcjonalności i niezawodności. Kontrole bezpieczeństwa, zwłaszcza instalacji elektrycznych oraz urządzeń przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych, mogą być przeprowadzane wyłącznie przez osoby kompetentne, posiadające odpowiednie kwalifikacje , np. certyfikat producenta.

Podstawą jednolitego wysokiego standardu we wszystkich usługach jest uzyskanie kwalifikacji Safety Certificate Constructor (SCC). Dzięki wykształceniu elektrycznemu nasi serwisanci są w stanie profesjonalnie i bezpiecznie wykonywać prace związane z przełączaniem i instalacją elektryczną. Ponadto, są ekspertami w obsłudze materiałów niebezpiecznych i wiedzą dokładnie, jak prawidłowo je przechowywać i obsługiwać. Nasi technicy biorą udział w regularnych szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych szkoleniach zaawansowanych, aby zawsze byli na bieżąco z najnowszą wiedzą.

Prawo w Polsce

Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r, Nr 109, poz. 719) wymaga:

§ 3. 1. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

2. Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, zwane dalej „gaśnicami”, powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez producentów.

3. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Cały tekst ogłoszony można przeczytać tutaj.

Pamiętajmy:

Kontrole bezpieczeństwa instalacji elektrycznych, zwłaszcza zgodnych z ATEX, w strefach zagrożenia wybuchem muszą być wykonywane przez uprawnionego elektryka, posiadającego wiedzę i kwalifikacje!

NA CZYM POLEGA PRZEGLĄD SZAF OGNIOODPORNYCH

Konserwacja szaf ognioodpornych jest realizowana w całościowym procesie według następujących kroków konserwacyjnych zgodnie z przepisami prawa. Każde zalecane kryterium postępowania kontrolnego jest wykonywane sumiennie i profesjonalnie oraz dokumentowane na piśmie.

1

Test funkcjonalny i kontrola wzrokowa

Specjaliści z serwisu sprawdzają szafę bezpieczeństwa pod kątem uszkodzeń wewnątrz i na zewnątrz. W ten sposób są w stanie wykryć nieprawidłowości w trybie pracy. Ponadto należy sprawdzić wanny wychwytowe, szczeliny wentylacyjne i przejścia rurowe pod kątem ewentualnego zanieczyszczenia. Ważne jest przestrzeganie maksymalnego obciążenia półek, którego nie wolno przekraczać. Musi to być zagwarantowane przez zamawiającego.

2

Kontrola bezpieczeństwa

Serwisanci zwracają szczególną uwagę na dokładną kontrolę mechanizmów zamykania drzwi i klap przeciwpożarowych. Muszą one zawsze działać bez zarzutu, ponieważ w przypadku uszkodzenia zarówno drzwi, jak i otwory nawiewne i wywiewne muszą mieć możliwość automatycznego zamknięcia, aby zapobiec dalszym szkodliwym uszkodzeniom.

3

Badanie ochrony przeciwpożarowej

Tutaj sprawdzane są systemy uszczelniające na szafie bezpieczeństwa. W przypadku zagrożenia muszą one być odpowiednio uszczelnione, aby nie wydostawały się z nich toksyczne gazy ani płomienie. I odwrotnie, do szafy nie powinno przedostawać się powietrze, aby ogień nie mógł się rozprzestrzeniać.

4

Badanie wentylacji

Dokonuje się przeglądu wentylacji technicznej i wymienia zawarty w niej filtr powietrza na nowy. Tylko regularna wymiana filtra powietrza gwarantuje zawsze dobrą wymianę powietrza w szafie przeciwpożarowej, dzięki czemu wydostające się gazy z niebezpiecznych substancji w powietrzu mogą zostać oczyszczone. Brak wymiany filtra powietrza może spowodować mieszanie się gazów, co w najgorszym przypadku może doprowadzić do pożaru lub wybuchu. Ponadto sprawdzane jest funkcjonowanie elektroniki monitorującej i techniki sterowania.

5

Prawna kontrola bezpieczeństwa

Zgodność z prawnie przewidzianą pojemnością wanny wychwytowej jest istotnym czynnikiem bezpieczeństwa szafy i jest odpowiednio sprawdzana przez technika. W ramach kontroli bezpieczeństwa prawnego sprawdzane są również przepisowe oznaczenia.

6

Dokumentacja

Dokumentacja jest koordynowana specjalnie dla każdego typu szafy poprzez wydanie pakietu kontrolnego i stworzenie elektronicznego protokołu kontrolnego (PDF). Podczas kontroli i w przypadku uszkodzeń są Państwo w ten sposób po bezpiecznej stronie. Tylko regularna konserwacja szaf przeciwpożarowej przedłuża gwarancję producenta i w znacznym stopniu przyczynia się do ochrony Państwa pracowników i utrzymania wartości wyposażenia. W ten sposób zwiększają Państwo swoją produktywność i unikają późniejszych kosztów finansowych.

WSZECHSTRONNY PRZEGLĄD SZAFY OGNIOODPORNYCH

Skorzystajcie Państwo z profesjonalnej usługi konserwacyjnej od DENIOS. Nasi serwisanci posiadają wszystkie niezbędne certyfikaty, aby profesjonalnie przeprowadzić testy funkcjonalne i prace konserwacyjne szaf przeciwpożarowych. Dostarczymy Państwu raport z badań i naklejkę kontrolną do dokumentacji.

Porady eksperta

Masz pytania dotyczące serwisu i konserwacji lub potrzebujesz pomocy w zakresie produktów wymagających testowania? Proszę się z nami skontaktować, zespół ekspertów DENIOS jest u Państwa boku jako kompetentny partner.

BEZPŁATNE PORADY EKSPERTÓW 22 279 40 00

Artykuły powiązane

Ładowanie ...
i

Informacje specjalistyczne na tej stronie zostały starannie opracowane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. DENIOS Sp. z o.o. nie może jednak udzielić żadnej gwarancji ani przyjąć odpowiedzialności za aktualność, kompletność i poprawność zarówno wobec czytelnika, jak i osób trzecich. Wykorzystanie informacji i treści do celów własnych lub osób trzecich odbywa się zatem na własne ryzyko użytkownika. W każdym przypadku należy przestrzegać obowiązujących lokalnie aktów prawnych.

Menu
Zaloguj
Twój koszykDodano do koszyka
Do koszyka
Chętnie pomożemy!

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.

Pon - Czw: 8:00 - 17:00 | pt 8:00 - 16:00