Prysznice ratunkowe i płukanie oczu

Ładowanie produktów


Skuteczna pierwsza pomoc w nagłym wypadku

Ochrona oczu i ciała ma szczególną wagę przy posługiwaniu się materiałami niebezpiecznymi. Jeśli mimo wszelkich działań zapobiegawczych dojdzie jednak do wypadku, to muszą być do dyspozycji myjki do oczu i prysznice ratunkowe dla szybkiego udzielenia pierwszej pomocy. Dalsze działania pomocnicze powinny być podjęte jak najszybciej, żeby maksymalnie ograniczyć zakres szkód. Butelki do płukania oczu mogą się znaleźć na każdym stanowisku pracy. Szerszym zabezpieczeniem są stacjonarne myjki do oczu, prysznice do ciała lub systemy łączone. 


Butelki do płukania oczu: szybko pod ręką

Butelki do płukania oczu i prysznice ratunkowe powinny być zawsze w pobliżu, jeśli w użyciu są materiały niebezpieczne

Nie zawsze istnieje możliwość skorzystania z prysznica ratunkowego zainstalowanego na stałe. Butelki do płukania oczu zasługują na polecenie m.in. dla pomieszczeń, w których praca nie odbywa się nieprzerwanie (np. akumulatorownie albo place budowy). Butelki do płukania oczu mogą zapewnić pierwszą pomoc rannemu w ciągu najważniejszych pierwszych sekund. Jedna butelka do płukania oczu o poj. 500 ml wystarcza do płukania przez ok. 4 minuty. Dla zapewnienia dłuższego czasu płukania trzeba mieć do dyspozycji dalsze butelki do płukania oczu albo możliwość skorzystania z pobliskiej myjki do oczu, podłączonej do sieci wodociągowej. Butelki do płukania oczu mają jedną albo dwie ergonomiczne końcówki dostosowane do kształtu oka. Zapewniają one otwarcie powiek w czasie płukania, dzięki czemu jałowy płyn płuczący dostaje się prosto do zranionego oka. Jako roztwór płuczący stosowany jest roztwór soli kuchennej (chlorku sodu) o stężeniu 0,9%. Roztwór ten ma neutralne pH i nadaje się do zobojętniania kwasów.


Prysznice bezpieczeństwa zainstalowane na stałe

Natychmiastowe spłukanie prysznicem ratunkowym jest konieczne dla uniknięcia trwałych uszkodzeń nie tylko przy oparzeniu oczu żrącą substancją (np. kwasem lub ługiem). Zasadniczo zaleca się płukanie przez 20 minut. Aby zminimalizować możliwość skażenia ciała po wypadku, do udzielania szybkiej pierwszej pomocy wykorzystywane są także prysznice do całego ciała. Odznaczają się one prostotą obsługi. Zależnie od wersji mają one następujące zalety:

  • Montaż stołowy lub ścienny w przypadku myjek do oczu
  • Montaż ścienny lub sufitowy w przypadku pryszniców do ciała
  • Połączenie oczomyjki i prysznica do ciała w jednym urządzeniu
  • Dostępne są urządzenia zabezpieczone przed mrozem do użytku na zewnątrz budynków
Zainstalowane na stałe prysznice ratunkowe są obowiązkowe na wielu stanowiskach pracy w przemyśle i laboratorium

Rozporządzenia i wytyczne

Butelki do płukania oczu są umieszczane w praktycznych skrzynkach ściennych i mogą być szybko użyte w razie potrzeby

Pracodawca jest obowiązany przedsięwziąć konieczne środki z zakresu bhp przy uwzględnieniu okoliczności mających wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie zatrudnionych przy pracy. Winien on zbadać skuteczność podejmowanych działań i w razie konieczności dostosować je do zmieniających się warunków. Jego powinnością jest przy tym dążenie do poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zatrudnionych. 

Wytyczne odnośnie pryszniców ratunkowych obowiązujące w Europie są ustalone w EN 15154. Norma ta jest podzielona na pięć części:

  • Część 1 – „Prysznice do ciała z przyłączem wody w laboratoriach“
  • Część 2 – „Myjki do oczu z przyłączem wody“
  • Część 3 – „Prysznice do ciała bez przyłącza wody“
  • Część 4 – „Myjki do oczu bez przyłącza wody“
  • Część 5 – „Prysznice do ciała z przyłączem wody dla urządzeń produkcyjnych” (Część 5 jest aktualnie dopiero planowana.)