DENIOS Sp z.o.o
ul. Słoneczna 26
05-816 Michałowice

Tel.: 22 279 40 00
Fax: 22 279 40 01
E-Mail: info@denios.pl
Internet: www.denios.pl

Oznakowanie podłoża, strefa ATEX

(21 artykuł w 21 wersjach)

Oznaczenia podłóg w strefach zagrożonych wybuchem mogą być stosowane na każdej powierzchni - wewnątrz i na zewnątrz budynków. Pokazują one jednoznacznie, że użytkownik znajduje się w obszarze zagrożonym wybuchem, dlatego są niezbędne do ochrony pracowników.

Filtr
  • -
Sortierung
21 z 21 produktów
Wyjątkowo bezpieczne!
Ponad 2 000 produktów do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
Oferta produktów obejmująca wszystkie aspekty ochrony przeciwwybuchowej, która nie pozostawia nic do życzenia: Urządzenia chronione przed wybuchem, rozwiązania wentylacyjne, ozn...

Wiedza na ten temat

Ładowanie ...

Oznaczenia podłogowe DENIOS dla strefy ATEX

Jak klasyfikowane są strefy Ex?

Klasyfikacja stref Ex zależy od atmosfery panującej w danej strefie. Rozróżnia się strefy zagrożenia wybuchem gazu i pyłu, z których każda jest podzielona na trzy strefy.

Strefy 0-2 - dotyczą gazów, mgieł lub oparów. W strefie 0 występuje stałe zagrożenie wybuchem. Strefa 1 oznacza miejsca, w których atmosfera wybuchowa może występować sporadycznie podczas normalnej pracy. W strefie 2 można założyć, że atmosfera wybuchowa nie występuje lub występuje jedynie krótkotrwale podczas normalnej pracy.

Podział na strefy dla wybuchów pyłów odpowiada podziałowi na strefy dla gazów. W strefie 20 występuje atmosfera trwale wybuchowa ze względu na obecność w powietrzu substancji łatwopalnych. W strefie 21 atmosfera wybuchowa może występować sporadycznie podczas normalnej pracy, a w strefie 22 atmosfera wybuchowa nie występuje lub występuje przez krótki czas. Terminy takie jak "normalna eksploatacja" czy "krótkotrwała" nie są jasno zdefiniowane przez Unię Europejską. Są one zdefiniowane w przepisach krajowych, co może powodować różnice w kategoryzacji w różnych krajach.

Jak należy oznakować strefy Ex?

Pracownicy muszą być informowani o wejściu do strefy Ex, ponieważ w najgorszym przypadku może to zagrażać ich bezpieczeństwu lub zdrowiu. Wyraźne oznakowanie zapobiega także przypadkowemu lub niezamierzonemu wjazdowi nieprzeszkolonego personelu lub pojazdów do strefy bez zezwolenia.

Zgodnie z Dyrektywą 1999/94/WE, Załącznik III, pracodawcy są zobowiązani do oznaczania stref Ex oficjalnym czarno-żółtym "trójkątem Ex". Trójkąt zawiera czarne litery i czarną obwódkę na żółtym tle, przy czym kolor żółty musi zajmować co najmniej 50 % powierzchni znaku.

Dokładne oznakowanie za pomocą znaków lub oznaczeń pozostawia się w gestii państw członkowskich UE. Dzięki naszym oznaczeniom podłóg w strefach Ex, znakom Ex i znakom zakazu zawsze jesteś po bezpiecznej stronie.

U nas znajdziesz oznaczenia podłóg dla wszystkich stref Ex. Ponadto oferujemy również oznaczenia przejścia między dwiema strefami. Wszystkie oznaczenia podłogowe spełniają oczywiście wymagania obowiązku znakowania.

Menu
Zaloguj
Twój koszykDodano do koszyka
Do koszyka
Chętnie pomożemy!

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.

Pon - Czw: 8:00 - 17:00 | pt 8:00 - 16:00