DENIOS Sp z.o.o
ul. Słoneczna 26
05-816 Michałowice

Tel.: 22 279 40 00
Fax: 22 279 40 01
E-Mail: info@denios.pl
Internet: www.denios.pl

Bezpieczeństwo w strefach zagrożonych wybuchem

W DENIOS znajdą Państwo asortyment produktów obejmujący wszystkie aspekty ochrony przeciwwybuchowej, który nie pozostawia nic do życzenia. Obejmuje on ponad 2.000 artykułów do stosowania w obszarach Ex, dzięki którym można pokryć wszystkie 3 poziomy środków ochrony przeciwwybuchowej.

Są to na przykład rozwiązania do wykrywania szkodliwych substancji, które zapobiegają powstawaniu atmosfery wybuchowej. Ale także produkty chronione przed wybuchem, które zapobiegają efektywnym źródłom zapłonu w strefie Ex. Jeżeli zgodnie z oceną ATEX nie można zapobiec powstaniu atmosfery wybuchowej ani całkowicie uniknąć źródeł zapłonu, wyposażymy Państwa magazyn materiałów niebezpiecznych w klapy nadciśnieniowe, które ograniczą eksplozje do nieszkodliwego poziomu.

Zapobieganie powstawaniu atmosfery wybuchowej

Rozwiązania techniki powietrznej DENIOS umożliwiają nie tylko przestrzeganie przepisowych wartości granicznych w miejscu pracy - wysokowydajna wentylacja usuwa szybko i dokładnie emisje wybuchowe.

Miejsca pracy z substancjami niebezpiecznymi

Stanowiska pracy z substancjami niebezpiecznymi DENIOS są dostępne w wersji przeciwwybuchowej do stref Ex 1 i 2. Oferują one użytkownikowi maksymalne bezpieczeństwo. Instalacja urządzeń elektrycznych zgodnie z dyrektywą 2014/34/UE do użytku w obszarach chronionych przed wybuchem skutecznie zmniejsza potencjalne zagrożenia.

Do miejsc pracy z substancjami niebezpiecznymi

Systemy ekstrakcji

Dzięki naszym ramionom i jednostkom odciągowym nawet potencjalnie łatwopalne gazy i pyły są niezawodnie wychwytywane.

Do instalacji odciągowych

System ostrzegania przed wyciekiem substancji niebezpiecznych SpillGuard®.

W przypadku wycieku łatwopalnych cieczy szybko może dojść do powstania atmosfery wybuchowej. Aby w razie niebezpieczeństwa natychmiast ostrzec użytkownika, zalecamy zastosowanie systemu ostrzegania przed wyciekiem substancji niebezpiecznych SpillGuard® w wannie ociekowej: przez co najmniej 24 godziny w razie wycieku uruchamia on sygnał dźwiękowy i wizualny.

Odkryj SpillGuard®.

Wentylacja dla Twojego magazynu materiałów niebezpiecznych

Aby przeciwdziałać powstawaniu wybuchowych stężeń gazów przy składowaniu cieczy łatwopalnych, magazyny materiałów niebezpiecznych DENIOS są wyposażone w wentylację naturalną lub techniczną. Wentylacja odbywa się przy podłodze i może być uzupełniona przez monitoring powietrza wywiewanego.

Do opcji wyposażenia

Unikanie efektywnych źródeł zapłonu

Stosowanie urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych tworzy potencjalne źródła zapłonu, które mogą mieć poważne konsekwencje w przypadku kontaktu z atmosferą wybuchową. Stosując urządzenia z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym wnoszą Państwo istotny wkład w codzienną ochronę przeciwwybuchową w Państwa przedsiębiorstwie oraz w bezpieczeństwo Państwa pracowników.

Przewód uziemiający

Podczas napełniania lub transportu substancji łatwopalnych należy wziąć pod uwagę, że niebezpieczne ładunki mogą powstać w wyniku samego przepływu cieczy. Niebezpieczeństwo naładowania statycznego wzrasta wraz z prędkością przepływu lub wylewania medium. Ma to zastosowanie np. przy nalewaniu do lejka. Za pomocą kabli uziemiających użytkownicy unikają zagrożenia wybuchem spowodowanym ładunkami elektrostatycznymi.

Do systemów uziemiających

Narzędzia nieiskrzące

Przy stosowaniu dostępnych w handlu narzędzi stalowych może dojść do powstania iskier zapłonowych - np. w wyniku uderzenia lub upuszczenia narzędzia na podłogę. Nieiskrzące narzędzia do stref niebezpiecznych są wykonane ze specjalnych stopów na bazie miedzi i są bardziej miękkie niż tradycyjne narzędzia, co minimalizuje ryzyko iskrzenia. Są one certyfikowane do stosowania w obszarach, w których iskry stanowią potencjalne zagrożenie wybuchem.

Do narzędzi nieiskrzących

Wózek beczkowy Secu Comfort

Źródła zapłonu mogą pojawić się nie tylko podczas korzystania z urządzeń elektrycznych. Podczas przesuwania bębnów za pomocą pomocy mechanicznych, iskry mogą być generowane mechanicznie poprzez tarcie. Produkty takie jak wózek na beczki Secu Comfort są zatem zaprojektowane jako całkowicie przewodzące, dzięki czemu nie muszą być uziemione przez bezpośrednio podłączone wyrównanie potencjałów.

Odkryj Secu Comfort

Podnośnik bębnowy Secu Ex

Ładunki statyczne muszą być wykluczone jako źródło zapłonu w strefach Ex - z podnośnikiem bębnowym Secu Ex to żaden problem! Trzy możliwe rodzaje podwozia (wąskie, szerokie i rozłożone), dwie wysokości konstrukcyjne i trzy narzędzia bębnowe sprawiają, że Secu Ex jest doskonałym narzędziem do prawie każdego zastosowania i wszystkich popularnych typów bębnów.

Odkryj Secu Ex

Pompy ręczne

Do napełniania i przelewania z beczek klasyczne są pompy ręczne. Nasze produkty zapewniają bezpieczne pompowanie, nawet w strefach zagrożonych wybuchem. Nasze pompy ręczne są przetestowane przez DEKRA i mogą być uziemione za pomocą oddzielnie dostępnych kabli uziemiających lub zestawów antystatycznych.

Do pomp ręcznych

Pompy elektryczne

Silniki naszych pomp elektrycznych do stref zagrożonych wybuchem są zaprojektowane w sposób umożliwiający bezpieczną pracę urządzeń. Elementy nieelektryczne są zaprojektowane w taki sposób, aby unikać np. gorących powierzchni jako źródeł zapłonu. Aby odprowadzić ładunki elektrostatyczne, dostarczane są one wraz z przewodem wyrównania potencjałów.

Do pomp elektrycznych

Pompy pneumatyczne

Pompy pneumatyczne stosowane w obszarach zagrożonych wybuchem muszą spełniać surowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. Pompy DENIOS do sprężonego powietrza są wyposażone w szeroki zakres funkcji i dopuszczone do stosowania zgodnie z ATEX i IEC EX.

Do pomp pneumatycznych

Mieszadła i mieszalniki

Zarówno do mieszania, homogenizacji jak i rozpuszczania: Mieszadła i mieszalniki niezawodnie utrzymują ciecze w ruchu. Do mieszania cieczy łatwopalnych oferujemy Państwu mieszadła, które spełniają wymagania dyrektywy ATEX.

Do mieszadeł i mieszalników

Ochrona przeciwwybuchowa dla systemu pomieszczeń technicznych

Niezbędne elementy wyposażenia bezpieczeństwa systemu pomieszczeń technicznych wynikają z Państwa wymagań eksploatacyjnych, prawnych i ubezpieczeniowych. Na podstawie oceny ATEX i analizy potrzeb związanych z Państwa specyficznymi wymaganiami, wspólnie z Państwem uzgadniamy optymalne urządzenia zabezpieczające przed wybuchem.

Jeśli zgodnie z oceną ATEX istnieje strefa Ex, oferujemy Państwu okucia, które w strefie Ex stanowią potencjalne źródło iskier w odpowiednim wykonaniu Ex. Opcjonalnie dostępne są urządzenia uziemiające do wyrównywania potencjałów. Należą do nich pręty uziemiające do uziemienia urządzeń wewnątrz systemu pomieszczeń, jak również końcówki uziemiające do podłączenia na zewnątrz po stronie klienta.

Płaszcze grzewcze Ex

Do elastycznego ogrzewania pojedynczych pojemników, szczególnie w zastosowaniach mobilnych, służą nasze chronione przed wybuchem płaszcze grzewcze do beczek, IBC i butli gazowych.

Do płaszcza ogrzewającego ex

Latarki i czołówki

Profesjonalne latarki i reflektory zapewniają właściwą widoczność, na przykład podczas inspekcji lub prac konserwacyjnych. Mocne i wytrzymałe, idealnie nadają się do zastosowań mobilnych. Tutaj oferujemy Państwu produkty dopuszczone do stosowania we wszystkich strefach Ex.

Do latarek i czołówek

Pojemnik z ochroną przeciwwybuchową

W naszym asortymencie znajdą Państwo zarówno kanistry dyssypacyjne i antystatyczne, jak i beczki oraz IBC w wykonaniu Ex.

Do pojemników na teren Ex

Odkurzacz do cieczy i bezpieczeństwa

Ssawka do zbierania cieczy lub pyłów w celu bezpiecznego czyszczenia powierzchni w obszarach niebezpiecznych.

Do bezpiecznych odkurzaczy

Stalowe wanienki ociekowe

Produkty, które nie posiadają własnego potencjalnego źródła zapłonu, które może stać się efektywnym źródłem zapłonu, nie podlegają dyrektywie ATEX i dlatego mogą być stosowane w strefach Ex nawet bez oznakowania. Dotyczy to również naszych stalowych tac zbierających. Ładunkom elektrostatycznym można zapobiegać poprzez skuteczne uziemienie.

Do stalowych wanien zbiorczych

Wanny stalowe do małych pojemników

Do przechowywania łatwopalnych cieczy w małych pojemnikach oferujemy Państwu również duży wybór stalowych tac na małe pojemniki. Małe tace kontenerowe DENIOS mogą być używane jako pojedyncze tace stacjonarne lub jako jednostki transportowe na europaletach.

Do stalowych wanienek na małe pojemniki

Natryski ratunkowe

Wolnostojący, ogrzewany i izolowany prysznic do ciała z prysznicem do oczu został opracowany specjalnie do zastosowania w obszarach Ex.

Do natrysków awaryjnych

Zapobieganie wybuchom

Powierzchnie odciążające dla systemu pomieszczeń technicznych

W celu zapewnienia aktywnego bezpieczeństwa w przypadku wybuchu, w obszarze dachu systemu pomieszczeń technicznych można zainstalować obszary nadciśnienia. Kontrolowane wyrównywanie ciśnienia zapobiega w ten sposób tragicznym scenariuszom, takim jak zniszczenie pomieszczenia, zagrożenie dla personelu w wyniku wyrwania drzwi lub niekontrolowanego uwolnienia energii. Po rozproszeniu fali ciśnieniowej urządzenie nadmiarowe zamyka się automatycznie i uszczelnia system pomieszczenia. Właściwości przeciwpożarowe pozostają nienaruszone.

Do opcji wyposażenia

Oznakowanie stref Ex

Oznakowanie strefy Ex

Oferujemy również szeroką gamę znaków identyfikacyjnych do oznaczania obszarów zagrożonych wybuchem. W ten sposób pracownicy mogą szybko zorientować się, w których obszarach roboczych istnieje ryzyko wybuchu i muszą zachować szczególną ostrożność.

Do znaków Ex-Zone

Oznakowanie terenu

Oznakowanie podłóg odgrywa ważną rolę dla bezpieczeństwa w obszarach niebezpiecznych. Dzięki samoprzylepnym oznaczeniom można wizualnie podzielić strefy Ex i sprawić, że obszary niebezpieczne będą widoczne dla pracowników. Nasze oznaczenia podłogowe dla stref niebezpiecznych są dostępne zarówno z neutralnym napisem "Ex-Zone", jak i z nadrukiem zawierającym konkretne informacje (np. "Ex-Zone 22").

Do oznaczeń podłogowych
Chętnie udzielimy Ci porady!

Czy to przez telefon, e-mail, czy też osobiście w siedzibie Państwa firmy - chętnie pomożemy i doradzimy. Skontaktuj się z nami.

Fachowe doradztwo 22 279 40 00

Artykuły powiązane

Ładowanie ...
i

Informacje specjalistyczne na tej stronie zostały starannie opracowane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. DENIOS Sp. z o.o. nie może jednak udzielić żadnej gwarancji ani przyjąć odpowiedzialności za aktualność, kompletność i poprawność zarówno wobec czytelnika, jak i osób trzecich. Wykorzystanie informacji i treści do celów własnych lub osób trzecich odbywa się zatem na własne ryzyko użytkownika. W każdym przypadku należy przestrzegać obowiązujących lokalnie aktów prawnych.

Menu
Zaloguj
Twój koszykDodano do koszyka
Do koszyka
Chętnie pomożemy!

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.

Pon - Czw: 8:00 - 17:00 | pt 8:00 - 16:00