DENIOS Sp z.o.o
ul. Słoneczna 26
05-816 Michałowice

Tel.: 22 279 40 00
Fax: 22 279 40 01
E-Mail: info@denios.pl
Internet: www.denios.pl

Ładowanie baterii litowych: Znasz swoje obowiązki?

Każdego roku baterie litowe są przyczyną tysiąca pożarów, które powodują niekiedy znaczne straty materialne. Duża część wynika z błędów podczas procesu ładowania - co coraz częściej skutkuje sporami prawnymi pomiędzy ubezpieczycielami majątkowymi a ubezpieczającymi. Poniżej dowiesz się, co prawnicy uznają za niedbałe zachowanie podczas ładowania akumulatorów litowych i jakich ogólnych obowiązków ostrożności powinieneś w związku z tym bezwzględnie przestrzegać. Dzięki temu zwiększysz bezpieczeństwo w swojej firmie i unikniesz niepotrzebnych komplikacji w przypadku roszczeń ubezpieczeniowych.

Zwiększone ryzyko pożaru podczas ładowania akumulatorów litowych

Podczas ładowania akumulatorów litowych istnieje statystycznie największe ryzyko pożaru. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy uszkodzona bateria litowa zostanie podłączona do ładowarki i dostarczona energia nie będzie mogła być już prawidłowo przetworzona. Defekty mogą być spowodowane przez wiele różnych zdarzeń. Na przykład mechaniczne uszkodzenie baterii litowej (upuszczenie, uderzenie, zgniecenie) lub niewłaściwe przechowywanie (naprężenie termiczne, narażenie na wilgoć, głębokie rozładowanie spowodowane nadmiernym przechowywaniem bez regularnego ładowania). Jednak nawet podczas ładowania nieuszkodzonych akumulatorów litowych, coś może pójść nie tak: Na przykład przeładowanie baterii z powodu zbyt wysokiego napięcia ładowania lub zbyt długiego czasu ładowania. Niebezpieczne może być również narażenie na duże ciepło zewnętrzne. W skrócie: Podczas ładowania akumulatorów litowych istnieje wiele źródeł błędów dla użytkownika.

Eksperyment pożarowy: Co się dzieje, gdy powstają błędy w ładowaniu!

Zobacz na filmie, jak szybko rozwija się pożar litu. Test ogniowy DENIOS ilustruje przeładowanie modułu litowego:

Do testu zestawiono 12 ogniw baterii litowych w moduł. Odpowiada to około 2kW mocy (bateria e-samochodu ma około 100 kW). Moduł litowy został poddany zwiększonemu napięciu ładowania. Gdy osiągnie ona wartość nieco większą niż 5V, następuje reakcja i bateria litowa płonie i dymi ogniwo po ogniwie (thermal runaway). Pomiar temperatury pokazuje na baterii ok. 800 °C.

Twoje 4 najważniejsze obowiązki ostrożności

Przedmiotem sporów prawnych pomiędzy ubezpieczycielami majątkowymi a ubezpieczającymi jest zazwyczaj kwestia, czy użytkownik zachował się niedbale przy korzystaniu z baterii litowej i tym samym zawinił powstanie pożaru. W każdym przypadku należy przestrzegać poniższych obowiązków staranności, ponieważ naruszenia są nie tylko niebezpieczne, ale również klasyfikowane przez prawników jako zaniedbania:

Ładowanie baterii litowych tylko przy odpowiedniej ochronie przeciwpożarowej

Baterie litowe nigdy nie powinny być ładowane w pobliżu łatwopalnych materiałów lub przedmiotów. Nie należy również ładować baterii litowych w miejscach, gdzie spodziewane są wysokie temperatury lub światło słoneczne. Ponieważ ciepło jest generowane przez sam proces ładowania, nigdy nie należy przykrywać baterii litowych podczas ładowania. Szczególnie jeśli chcemy ładować wiele urządzeń jednocześnie, należy unikać nagrzewania się w zamkniętych pomieszczeniach lub szafach. Może to być problematyczne podczas pracy, na przykład jeśli urządzenia mają być zamknięte lub chronione przed nieuprawnionym dostępem podczas ładowania.

Bezpieczne ładowanie akumulatorów litowych można zapewnić w profesjonalnych szafach i pomieszczeniach do ładowania akumulatorów, które oferują 90 minutową ochronę przeciwpożarową z obu stron. W przeciwieństwie do standardowych szaf na materiały niebezpieczne, szafy do ładowania akumulatorów litowych powinny mieć 90-minutową ochronę przeciwpożarową nie tylko z zewnątrz, ale także od wewnątrz. Jeśli w szafie do ładowania chcemy ładować kilka urządzeń jednocześnie, powinna ona posiadać techniczną wentylację, która zapobiegnie gromadzeniu się ciepła wewnątrz szafy. W zależności od koncepcji bezpieczeństwa pracy dostępne są również szafy załadowcze ze zintegrowanymi systemami gaśniczymi. Szafy na akumulatory od DENIOS mogą być wyposażone w najróżniejsze elementy bezpieczeństwa, zależnie od wymagań zastosowania. Na przykład z dodatkową ochroną przeciwpożarową i techniką gaszenia, pionowymi ścianami działowymi F90 do oddzielnego magazynowania i załadunku lub z wentylacją techniczną z regulacją temperatury sensorycznej w górę.

Baterie litowe należy ładować wyłącznie pod obserwacją lub nadzorem.

Ładowanie baterii litowej powinno zawsze odbywać się pod nadzorem, aby w razie komplikacji móc szybko zareagować. Jest to oczywiście problematyczne w firmach, w których nie można zagwarantować nadzoru nad pracownikami przez cały czas. Na przykład, jeśli pracownicy nie są obecni przez cały czas lub w godzinach wolnych od pracy, np. w nocy lub w weekendy.

Systemy techniczne mogą wspierać Cię w monitorowaniu procesów ładowania. Profesjonalne szafy do ładowania baterii litowych posiadają zintegrowany system czujników (czujnik dymu i czujnik temperatury) i uruchamiają alarm w przypadku pojawienia się dymu. Styk bezpotencjałowy umożliwia przekazanie alarmu do systemu zarządzania budynkiem. W modelach ze zintegrowanym systemem gaszenia pożaru aerozolem jest on automatycznie uruchamiany po przekroczeniu krytycznej temperatury wewnętrznej. Dzięki odpowiednim akcesoriom można rozróżniać różne alarmy (np. różne poziomy temperatury) i przesyłać je bezpośrednio do smartfona przez sieć komórkową. Pomieszczenia magazynowe do składowania baterii litowych mogą być indywidualnie wyposażone w najnowocześniejszą technologię sterowania i czujniki zapewniające ciągłą rejestrację szerokiego zakresu parametrów. W sytuacji awaryjnej można automatycznie uruchomić alarmy i uruchomić systemy blokujące lub gaśnicze.

Przestrzegaj wskazówek bezpieczeństwa producenta

Producenci urządzeń napędzanych bateriami podają w instrukcji obsługi ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Z reguły zwracają uwagę, że do ładowania baterii można używać tylko oryginalnej ładowarki dołączonej do zestawu. Wynika to z faktu, że tylko ta ładowarka jest optymalnie dopasowana do baterii zainstalowanej w urządzeniu. Stosowanie podróbek jest niezalecane. Dalsze specyfikacje dotyczą na przykład okna temperaturowego, w którym akumulator może być ładowany, maksymalnych czasów ładowania, których nie należy przekraczać lub czasów chłodzenia, które muszą być przestrzegane po użyciu przed ładowaniem. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta i w razie potrzeby włączyć je do instrukcji obsługi.

Ostrożność w przypadku braku wiedzy o stanie baterii

Nie należy beztrosko ładować baterii litowej, jeśli nie ma się wiedzy o jej wcześniejszym uszkodzeniu. Może tak być np. w przypadku zakupu lub wypożyczenia używanego sprzętu. Jednak urządzenia, które są używane przez kilku pracowników, również mogą być źródłem odpowiednich zagrożeń. Dlatego przed każdym procesem ładowania należy wizualnie sprawdzić baterię litową pod kątem uszkodzeń zewnętrznych (np. pęknięta, wgnieciona lub nadmuchana obudowa). W przypadku wykrycia uszkodzenia, baterii litowej nie wolno nigdy podłączać do ładowarki. Zdarzenia związane z obsługą, które mogą wiązać się z uszkodzeniem baterii litowych, powinny być zgłaszane, a następnie bateria poddana kontroli. Zalecamy, aby te środki ostrożności zostały zapisane w instrukcji obsługi i aby pracownicy byli odpowiednio uczuleni. W celu wykluczenia ryzyka szczątkowego należy również przestrzegać wszystkich wcześniej wymienionych obowiązków staranności.

Bezpieczne ładowanie akumulatorów litowych za pomocą szaf i magazynów do ładowania od DENIOS

Chętnie udzielimy Ci porady!

Czy to przez telefon, e-mail, czy też osobiście w siedzibie Państwa firmy - chętnie pomożemy i doradzimy. Skontaktuj się z nami.

Fachowe doradztwo 22 279 40 00

Powiązane tematy

Ładowanie ...
i

Informacje specjalistyczne na tej stronie zostały starannie opracowane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. DENIOS Sp. z o.o. nie może jednak udzielić żadnej gwarancji ani przyjąć odpowiedzialności za aktualność, kompletność i poprawność zarówno wobec czytelnika, jak i osób trzecich. Wykorzystanie informacji i treści do celów własnych lub osób trzecich odbywa się zatem na własne ryzyko użytkownika. W każdym przypadku należy przestrzegać obowiązujących lokalnie aktów prawnych.

Menu
Zaloguj
Twój koszykDodano do koszyka
Do koszyka
Chętnie pomożemy!

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.

Pon - Czw: 8:00 - 17:00 | pt 8:00 - 16:00