DENIOS Sp z.o.o
ul. Słoneczna 26
05-816 Michałowice

Tel.: 22 279 40 00
Fax: 22 279 40 01
E-Mail: info@denios.pl
Internet: www.denios.pl

Baterie litowe: środki zapobiegające uszkodzeniom

Przechowywanie akumulatorów litowo-jonowych stawia wiele firm przed dylematem. Zgodnie z § 5 ArbSchG są oni zasadniczo zobowiązani do oceny zagrożeń w zakładzie i przeciwdziałania im za pomocą odpowiednich środków ochronnych. Nie istnieją jednak przepisy prawne dotyczące magazynowania litowych urządzeń magazynujących energię, które można by wykorzystać jako wytyczne. Określenie i wdrożenie odpowiednich środków należy zatem do samych przedsiębiorstw. Między innymi ze względu na dużą liczbę różnych typów baterii nie jest obecnie możliwe sformułowanie ogólnych wytycznych dotyczących odpowiednich środków i koncepcji ochronnych. Konieczne jest zatem rozważenie każdego przypadku indywidualnie. Zaleca się współpracę ze strażą pożarną, ubezpieczycielami nieruchomości i organami wydającymi zezwolenia w celu opracowania całościowej koncepcji ochrony dla Państwa indywidualnej sytuacji magazynowej. Jako eksperci w zakresie składowania substancji niebezpiecznych oczywiście chętnie Państwu pomożemy. Po prostu skontaktuj się z nami! Poniżej znajduje się kilka źródeł informacji, z których można uzyskać dodatkowe porady na temat bezpiecznego przechowywania baterii litowo-jonowych.

Informacja o producencie

Z reguły producent podaje ogólne wskazówki dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z jego produktami i ich przechowywania - na przykład optymalne temperatury pracy i przechowywania. Należy bezwzględnie przestrzegać tych zaleceń, które z reguły znajdują się w instrukcji obsługi i/lub karcie charakterystyki. Producenci są również zobowiązani na mocy § 18 ust. 2 BattG do dostarczania informacji o substancjach zawartych w ich produktach oraz ich wpływie na środowisko i zdrowie ludzi. Na tej podstawie można również wyciągnąć wnioski do oceny ryzyka.

Broszura VdS

Ponadto Niemieckie Stowarzyszenie Ubezpieczycieli od Szkód (VdS) opublikowało broszurę zawierającą informacje na temat zapobiegania szkodom w przypadku udostępniania akumulatorów litowo-jonowych w obszarach produkcyjnych i magazynowych. Zgodnie z rekomendacją VdS, litowe systemy magazynowania energii są podzielone na trzy różne klasy wydajności: Baterie litowe małej mocy, średniej mocy i dużej mocy. Ponadto podano ogólnie obowiązujące oraz, w zależności od klasy mocy, szczególne zasady bezpieczeństwa dotyczące ich przechowywania. Poniższa infografika przedstawia przegląd.

W odniesieniu do zaopatrywania zakładów produkcyjnych w akumulatory litowo-jonowe VdS zwraca uwagę, że należy przy tym przestrzegać dziennego zapotrzebowania, tzn. ograniczyć dostarczaną ilość do niezbędnego minimum. Ponadto należy zapewnić odpowiedni sprzęt gaśniczy.

Media branżowe i publikacje

Nie tylko prasa codzienna zajmuje się aspektami bezpieczeństwa związanymi z tematem litowego magazynowania energii. Ze względu na ciągłą aktualność, również media specjalistyczne publikują raz po raz odpowiednie artykuły. Zebraliśmy dla Państwa najczęstsze wskazówki i porady dotyczące obchodzenia się z bateriami litowymi.

Ogólnie rzecz biorąc, zaleca się traktowanie litowych systemów magazynowania energii jako substancji niebezpiecznych i odpowiednie postępowanie z nimi, tzn. przeprowadzenie oceny ryzyka, wyprowadzenie z niej odpowiednich środków, opracowanie szczegółowych instrukcji bezpieczeństwa i przeszkolenie pracowników w zakresie prawidłowego obchodzenia się z niebezpiecznymi mediami. Istniejące przepisy, takie jak rozporządzenie o substancjach niebezpiecznych (GefStoffV), rozporządzenie o bezpieczeństwie i higienie pracy (BetrSichV) lub TRGS 510 "Magazynowanie substancji niebezpiecznych w przenośnych pojemnikach" mogą stanowić odpowiednie wytyczne.

Naprężenia termiczne mogą mieć wpływ nie tylko na żywotność, ale także na bezpieczeństwo baterii litowo-jonowych. Nie należy narażać magazynów energii na bezpośrednie i stałe działanie wysokich temperatur lub źródeł ciepła. Dotyczy to również bezpośredniego działania promieni słonecznych. Należy również unikać długotrwałego narażenia na zimno, ponieważ sprzyja to głębokiemu rozładowaniu podczas użytkowania. Jeśli głęboko rozładowane litowe magazyny energii zostaną następnie ponownie podłączone do ładowarki, może to również spowodować pożar. Dlatego należy przestrzegać temperatur pracy i przechowywania zalecanych przez producenta.

Kontakt z wilgocią (np. w wyniku opadów atmosferycznych, skraplania się pary wodnej lub rozpryskiwania wody) może spowodować zwarcie akumulatora. Dlatego litowe akumulatory do przechowywania energii należy zawsze przechowywać w suchym miejscu, a także chronić przed wilgocią podczas transportu i użytkowania.

Jedną z najczęstszych przyczyn pożarów akumulatorów, zwłaszcza w sektorze prywatnym, jest stosowanie niekompatybilnych ładowarek. Mogą one na przykład mieć wyższe napięcie niż wymagane dla akumulatora i w ten sposób go zniszczyć. Dlatego należy używać wyłącznie ładowarek przeznaczonych do użytku z danym modelem akumulatora.

Oprócz stosowania niewłaściwych ładowarek, podczas procesu ładowania występują również inne zagrożenia. Nie należy ładować baterii litowych przez dłuższy czas, jeśli nie są potrzebne. Łatwopalne przedmioty w pobliżu również nie są dobrym pomysłem. Jeśli to możliwe, podczas ładowania należy umieścić akumulator na betonowej lub wyłożonej płytkami podłodze. Jeśli chcesz przechowywać baterie po zakończeniu pracy, zalecamy poziom naładowania (SoC) ok. 30%. Zmniejsza to ilość energii, która może spowodować szkody w sytuacji awaryjnej. Uwaga: Należy zawsze utrzymywać pewien minimalny poziom naładowania, aby zapobiec głębokiemu rozładowaniu. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta.

Uszkodzenia mechaniczne mogą powodować deformację ogniw w baterii i prowadzić do wewnętrznych zwarć. Dlatego należy uważać, aby baterie litowe nie były narażone na wstrząsy, uderzenia lub kolizje. Jeśli coś się stanie, uszkodzone baterie nie powinny być nigdy więcej używane, lecz powinny być natychmiast usunięte, przechowywane oddzielnie do czasu utylizacji i zutylizowane w odpowiedni sposób. Jako środek ostrożności, należy również zabezpieczyć zaciski uszkodzonych akumulatorów, np. za pomocą osłon zacisków. Oczywiście, baterii litowych nie należy demontować, otwierać ani zgniatać.

Skorzystaj z porad naszych ekspertów!

Indywidualne doradztwo, serwis i różnorodność produktów to nasze atuty.

Nasi doradcy klienta są do Państwa dyspozycji. Również na miejscu!

Porady ekspertów 22 279 40 00

Artykuły powiązane

Ładowanie ...
i

Informacje specjalistyczne na tej stronie zostały starannie opracowane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. DENIOS Sp. z o.o. nie może jednak udzielić żadnej gwarancji ani przyjąć odpowiedzialności za aktualność, kompletność i poprawność zarówno wobec czytelnika, jak i osób trzecich. Wykorzystanie informacji i treści do celów własnych lub osób trzecich odbywa się zatem na własne ryzyko użytkownika. W każdym przypadku należy przestrzegać obowiązujących lokalnie aktów prawnych.

Menu
Zaloguj
Twój koszykDodano do koszyka
Do koszyka
Chętnie pomożemy!

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.

Pon - Czw: 8:00 - 17:00 | pt 8:00 - 16:00