DENIOS Sp z.o.o
ul. Słoneczna 26
05-816 Michałowice

Tel.: 22 279 40 00
Fax: 22 279 40 01
E-Mail: info@denios.pl
Internet: www.denios.pl

Znaki bezpieczeństwa: niezbędne dla każdej firmy

Znaki bezpieczeństwa mają szczególne znaczenie dla BHP, a jednocześnie mogą być kłopotliwe: ostrzegają przed możliwymi zagrożeniami, wskazują zabronione lub wymagane zachowania i mogą zapobiegać wypadkom - pod warunkiem, że wszyscy zaangażowani rozumieją znaczenie symboli. Poniżej znajdziesz definicję i znaczenie znaków bezpieczeństwa, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, zbiór wszystkich popularnych znaków oraz najlepsze praktyki dotyczące stosowania znaków bezpieczeństwa w środowisku pracy i miejscach publicznych.

Zrozumienie znaczenia znaków bezpieczeństwa

Czym jest znak bezpieczeństwa?

Znaki bezpieczeństwa to piktogramy, które przekazują istotne dla bezpieczeństwa informacje pracownikom i gościom w firmach oraz w miejscach publicznych. W tym celu stosuje się symbole, które są jak najbardziej zrozumiałe i intuicyjne. Wskazują one na zagrożenia, zapewniają bezpieczeństwo lub nakazują podjęcie odpowiednich działań.

Znaczenie znaków bezpieczeństwa

Znaki bezpieczeństwa odgrywają ważną rolę, zwłaszcza w obszarze BHP i zapobiegania wypadkom. Ponadto obowiązujące zasady i normy zapewniają jednolite i zgodne z przepisami etykietowanie w firmie - a bezpieczeństwo pracy i zapobieganie wypadkom są niezawodnie zapewnione przez cały czas.

Przepisy prawne i standardy

Kiedy musi znajdować się etykieta bezpieczeństwa?

Znak bezpieczeństwa musi być obecny w miejscu pracy, jeśli wszelkie polecenia, zakazy i inne instrukcje związane z normami bezpieczeństwa mają być stale przestrzegane. Znaki ostrzegawcze powinny być jednak stosowane tylko wtedy, gdy nie są dostępne inne, bardziej odpowiednie środki bezpieczeństwa. Niemniej jednak należy stosować bariery, systemy lockout-tagout itp., ponieważ znaki bezpieczeństwa nie powinny w żadnym wypadku zastępować tych środków bezpieczeństwa, a jedynie je uzupełniać.

Jakie symbole są wymagane do zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy?

Aby wiedzieć, jakie symbole powinny być obecne w miejscu pracy, należy przeprowadzić kompleksową ocenę ryzyka. Oceny powinny być przeprowadzane dla każdej czynności i miejsca pracy, aby zapewnić identyfikację wszystkich potencjalnych zagrożeń. Po uzyskaniu tych informacji będziesz wiedzieć, gdzie pracownikom należy przypominać o bezpieczeństwie.

Od znaku zakazu do symbolu substancji niebezpiecznej: przegląd najważniejszych rodzajów

Znaki zakazu

Znaki zakazu są stosowane w firmach w celu ochrony pracowników lub innych osób przed wypadkami przy pracy na terenie firmy oraz w celu zapobiegania zachowaniom, które mogłyby spowodować zagrożenie. Prawidłowo zainstalowane znaki zakazu zwiększają bezpieczeństwo pracy w firmie.

Znaczenie Kształt i kolor
Znaki zakazu oznaczają zakazy lub ograniczenia okrągły z czerwoną obwódką i czerwoną poprzeczką

Znaki nakazu

Profesjonalnie zabezpiecz swoją firmę i teren za pomocą znaków nakazu zwiększających bezpieczeństwo pracy. Znaki nakazu szybko przekazują niezbędne informacje lub instrukcje dotyczące na przykład maszyn w produkcji, stref czystych w przemyśle spożywczym, pojazdów silnikowych, placów budowy i wielu innych obszarów roboczych, w których należy zapewnić zgodność z przepisami bezpieczeństwa.

Znaczenie Kształt i kolor
Znaki nakazu wskazują niezbędne zachowania okrągły, niebieski

Znaki ostrzegawcze

Znaki ostrzegawcze zwiększają uwagę i ostrzegają przed możliwymi zagrożeniami i przeszkodami. Powinny być umieszczone w dobrze widocznych miejscach, aby zapobiec poważnym wypadkom i kosztownym przestojom. Naklejki ostrzegawcze lub znaki ostrzegawcze nadają się do oznaczania zakładów produkcyjnych i linii produkcyjnych, a także magazynów, warsztatów lub laboratoriów. Znaki ostrzegawcze mogą być połączone z krótkimi tekstami dla jeszcze lepszego zrozumienia.

Znaczenie Kształt i kolor
Znaki ostrzegawcze wskazują na możliwe zagrożenia Trójkąt równoboczny żółty z czarnym obramowaniem

Znaki ratownictwa

Drogi ewakuacyjne i wyjścia awaryjne muszą być wyraźnie oznaczone, łatwo rozpoznawalne i widoczne nawet w ciemności. Znaki ratunkowe zapewniają szybką orientację w sytuacji awaryjnej. Znaki fotoluminescencyjne nadają się do tego celu, między innymi do oznaczania dróg ewakuacyjnych, pokazując pracownikom i gościom bezpieczną drogę ucieczki w nagłych wypadkach. Oznakowanie ważnych obiektów ratunkowych, takich jak "telefon alarmowy" lub "defibrylator", jest również częścią oznakowania ratunkowego.

Znaczenie Kształt i kolor
Znaki ewakuacyjne wskazują drogę do zasobów lub obiektów ratowniczych kwadratowy, zielony

Znaki ochrony przeciwpożarowej

Oznakowanie znakami bezpieczeństwa pożarowego i znakami ochrony przeciwpożarowej jest niezbędnym środkiem zapewniającym prawidłowe zachowanie w przypadku pożaru. Ponieważ w przypadku pożaru liczy się każda sekunda: znaki bezpieczeństwa pożarowego mogą często mieć kluczowe znaczenie dla życia lub śmierci. Skutecznie wdrażaj operacyjną ochronę przeciwpożarową i oznaczaj ważny sprzęt, taki jak gaśnice, drzwi przeciwpożarowe, czujniki przeciwpożarowe itp. w celu zwiększenia bezpieczeństwa w firmie.

Znaczenie Kształt i kolor
Znaki przeciwpożarowe dostarczają informacji na temat pomocy i zachowania w przypadku pożaru kwadratowy czerwony z jasną krawędzią

Symbole substancji niebezpiecznych

Przepisy GHS i CLP wymagają oznakowania substancji niebezpiecznych symbolami znormalizowanymi w Europie. Oznakowanie substancji niebezpiecznych jest konieczne we wszystkich miejscach pracy związanych z produkcją, przechowywaniem, transportem i stosowaniem substancji niebezpiecznych. Łatwopalne, toksyczne, żrące lub szkodliwe substancje i chemikalia są oznaczone znakami, etykietami lub symbolami substancji niebezpiecznych wskazującymi na zagrożenie.

Znaczenie Kształt i kolor
Etykietowanie i klasyfikacja niebezpiecznych substancji i chemikaliów Czerwony romb z czarnym symbolem na białym tle

Umieszczenie znaków bezpieczeństwa i ich widoczność

Aby zapewnić jak największe bezpieczeństwo podczas pracy, decydujący jest nie tylko właściwy wybór symbolu dla punktów niebezpiecznych, ale także rozmiar znaku. Zależy to od lokalnych warunków: w zależności od przestrzeni i oświetlenia istnieją różne zakresy rozpoznawalności. Optymalną wartość osiąga się, gdy kształt, kolor, rozmiar i symbol są wyraźnie widoczne. W zmiennych warunkach oświetleniowych należy zadbać o to, aby znaki były stale podświetlone, odblaskowe lub fluorescencyjne.

Łatwe do zapamiętania: im większa odległość, z której ma być zapewniona widoczność, tym większy musi być znak symbolu.

W poniższym przeglądzie można zobaczyć, jak duże powinno być oznakowanie bezpieczeństwa.

Oprócz odpowiedniego rozmiaru, należy również upewnić się, że tablice rejestracyjne zawsze pozostają odkryte, a tym samym widoczne: brud, śnieg, pojazdy lub sprzęt powinny być natychmiast usuwane.

Najlepsze praktyki w zakresie stosowania znaków bezpieczeństwa w środowisku pracy i miejscach publicznych

Poniżej przedstawiono zalecane praktyki i wskazówki dotyczące stosowania znaków bezpieczeństwa w środowisku pracy i miejscach publicznych.

1
Zmiana lokalizacji

Po pewnym czasie pracownicy stają się tak zaznajomieni ze znakami bezpieczeństwa, że są one widoczne tylko w tle. Aby uniknąć takiej sytuacji, eksperci ds. bezpieczeństwa zalecają zmianę lokalizacji znaków od czasu do czasu, tak aby komunikat dotyczący bezpieczeństwa pozostawał na pierwszym planie.

2
Uniknięcie akumulacji

Zadbaj o prostotę, rozmieszczając znaki w rozsądny sposób na danym obszarze i unikając skupisk znaków. Zbyt wiele znaków w stosie przytłacza pracowników informacjami i sprawia, że rzadziej zwracają na nie uwagę.

3
Regularne szkolenia

Regularnie przeprowadzaj szkolenia przypominające, aby upewnić się, że każdy pracownik zna symbole i ich znaczenie. Należy pamiętać, że znaki bezpieczeństwa działają tylko wtedy, gdy są zrozumiałe dla wszystkich.

4
Zgłaszanie incydentów

Często, zwłaszcza mniejsze incydenty związane z bezpieczeństwem są słabo udokumentowane lub w ogóle nie są dokumentowane. W związku z tym należy zgłaszać wszelkie incydenty związane z bezpieczeństwem pracy właściwemu kierownikowi ds. BHP - zwiększa to prawdopodobieństwo uniknięcia źródła błędów w przyszłości dzięki nowo zainstalowanym znakom bezpieczeństwa.

5
Konsekwentne sprawdzanie zagrożeń

Regularne oceny ryzyka są niezbędne dla bezpieczeństwa pracy. Służą one do sprawdzania, jakie zagrożenia wiążą się z określoną działalnością w firmie. Dlatego też należy konsekwentnie sprawdzać, gdzie w firmie występują zagrożenia i ograniczać je do minimum za pomocą znaków bezpieczeństwa.

Chętnie udzielimy Ci porady!

Czy to przez telefon, e-mail, czy też osobiście w siedzibie Państwa firmy - chętnie pomożemy i doradzimy. Skontaktuj się z nami.

Fachowe doradztwo 22 279 40 00

Artykuły powiązane

Ładowanie ...
i

Informacje specjalistyczne na tej stronie zostały starannie opracowane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. DENIOS Sp. z o.o. nie może jednak udzielić żadnej gwarancji ani przyjąć odpowiedzialności za aktualność, kompletność i poprawność zarówno wobec czytelnika, jak i osób trzecich. Wykorzystanie informacji i treści do celów własnych lub osób trzecich odbywa się zatem na własne ryzyko użytkownika. W każdym przypadku należy przestrzegać obowiązujących lokalnie aktów prawnych.

Menu
Zaloguj
Twój koszykDodano do koszyka
Do koszyka
Chętnie pomożemy!

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.

Pon - Czw: 8:00 - 17:00 | pt 8:00 - 16:00