DENIOS Sp z.o.o
ul. Słoneczna 26
05-816 Michałowice

Tel.: 22 279 40 00
Fax: 22 279 40 01
E-Mail: info@denios.pl
Internet: www.denios.pl

Prawidłowe działanie przy rozlaniu oleju

Przy wycieku oleju albo większej awarii tego rodzaju konieczne jest szybkie działanie – bo może dojść do szkód w środowisku oraz wypadków z udziałem pracowników. W naszym zestawieniu FAQ „Prawidłowe działanie przy rozlaniu oleju” udzielamy odpowiedzi, co mogą i muszą Państwo zrobić, żeby być jak najlepiej przygotowanym i nie dopuścić do przekształcenia wycieku oleju w katastrofę ekologiczną. Od wybrania odpowiedniego sorbentu przez ograniczenie zasięgu szkód aż do usunięcia oleju.

Prawidłowa ocena zanieczyszczeń olejem

Dlaczego zanieczyszczenia olejem są tak niebezpieczne?

W przypadku wycieku oleju zagrożenie polega na jego rozlewaniu się na duże powierzchnie i braku rozpuszczalności w wodzie. Dlatego mocno zagrożone są zwłaszcza zbiorniki wodne, bo na mokrej powierzchni olej rozlewa się szeroko z dużą szybkością. Tworzy on przy tym warstwę na powierzchni wód i szybko może doprowadzić do katastrofy ekologicznej. Albowiem: już 1 kropla oleju zanieczyszcza do 1000 l wody. W codziennej pracy zakładu w hali fabrycznej albo na terenie zakładowym olej stwarza ponadto wzmożone ryzyko poślizgu na pochyłościach i zakrętach. Dlatego ślady oleju muszą być zawsze usuwane bez reszty, aż podłoże będzie „szorstkie”.

Jakie konsekwencje mogą zagrażać przy rozlaniu oleju?

Każde przedsiębiorstwo powinno już ze względów moralnych dokładać wszelkich starań do uniknięcia możliwości katastrofy ekologicznej. Ale są też jasne przepisy mówiące, czego oczekuje się od zakładów w razie wypadku. Są one zawarte m.in. w ustawie - Prawo wodne, Ustawie Prawo ochrony środowiska. Za nieprzestrzeganie tych przepisów grożą kary.

Tak np. Art. 7. POŚ - Zasada ponoszenia kosztów przy zanieczyszczaniu środowiska mówi wyraźnie: 1. Kto powoduje zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty usunięcia skutków tego zanieczyszczenia. 2. Kto może spowodować zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty zapobiegania temu zanieczyszczeniu. Przy niezachowywaniu koniecznych standardów bezpieczeństwa w profilaktyce można także utracić ochronę z tytułu zawartego ubezpieczenia.

Profesjonalne podejście do wycieków oleju

Jakie działania prewencyjne muszą być podjęte na wypadek wycieku oleju?

Grunt to przygotowanie! Aby móc szybko i skutecznie działać w razie wycieku oleju lub awarii, musi być przeprowadzona ocena ryzyka. Należy wyjaśnić, gdzie w zakładzie może dojść do wycieku oleju. Np. olej hydrauliczny ze środków transportu magazynowego, maszyn i urządzeń, bądź też z materiałów eksploatacyjnych i pomocniczych. Ponadto trzeba ustalić, ile oleju może wyciec.

Następnym krokiem należącym do prewencji jest zarządzanie kryzysowe na wypadek wycieku. Oznacza to, że wszędzie, gdzie w zakładzie występują potencjalnie zagrożone wyciekiem oleju miejsca, należy przygotować wystarczającą ilość sorbentów olejowych lub też zestawów ratunkowych do oleju. Zwłaszcza przy rozlaniu olejów w pobliżu wód albo na ich powierzchni trzeba być przygotowanym i działać szybko, żeby ograniczyć skażenie środowiska. W naszym artykule "Zwalczanie wycieków oleju na wodach" przeczytają Państwo na temat akcji ratunkowej w razie zanieczyszczenia wód olejem.

Co należy zrobić w przypadku wycieku oleju?

Najpierw należy sprawdzić, ile oleju wyciekło. W przypadku dużego wycieku oleju należy natychmiast powiadomić odpowiednie służby. W przypadku wycieku oleju należy również sprawdzić, czy podłoże jest wodoszczelne lub przepuszczalne. W przypadku przepuszczalnego podłoża, np. terenu fabryki pokrytego kostką brukową, usuń powierzchnię i zmierz, jak głęboko olej wniknął w glebę. Zanieczyszczoną glebę należy następnie usunąć, ułożyć w stosy i odpowiednio zutylizować. Małe rozlania, takie jak rozlanie oleju na uszczelnioną glebę, można usunąć samodzielnie. Akademia DENIOS oferuje Państwu wiele pożytecznych informacji na temat efektywnego zarządzania rozlewami.

Wchłanianie, wiązanie i usuwanie oleju

Co wiąże olej?

Im większą lepkość ma ciecz, tym trudniej wchłania ją sorbent i tym dłużej to trwa. Tymczasem w przypadku wycieku oleju albo większej awarii z tym związanej wręcz decydujące znaczenie ma jak najszybsze otamowanie i związanie niebezpiecznej substancji. Z tego powodu DENIOS opracował przewidziane specjalnie do oleju sorbenty DENSORB®. Dzięki zaawansowanej technologii kapilarnej (Advanced Capillarity Technology) włókniny chłonne DENSORB® Olej wchłaniają wyraźnie szybciej od tradycyjnych sorbentów do 16 razy więcej cieczy niż wynosi ich masa własna. Odznaczają się one przy tym szczególnie zdolnością wsysania tylko oleju, bez jednej kropli wody.

Asortyment DENSORB® oferuje wielki i natychmiast dostępny wybór sorbentów olejowych do każdego zastosowania i w każdym formacie. Włókniny chłonne olej są dostępne zarówno w postaci przyciętych odpowiednio do potrzeb mat jak i materiału w rolkach na ewentualność większego zapotrzebowania. Ponadto są też węże służące do otamowania wycieku oleju, poduszki o szczególnie dużej chłonności oraz granulaty o różnej ziarnistości. Do ograniczenia zasięgu i usuwania błony olejowej z wód stosowane są bariery i zapory, kurtyny przeciwolejowe, pochłaniacze oleju i kostki wchłaniające olej DENSORB®.

Na co zwracać uwagę przy zakupie sorbentów do oleju?

Przy zakupie sorbentów do oleju trzeba poszukiwać takich, które wykazują selektywną przepuszczalność dla oleju i innych węglowodorów. Specjalnie opracowane sorbenty olejowe DENSORB® odpychają wodę i idealnie się nadają do zbierania olejów, benzyny i związków węglowodorów. Przyjmują one tylko olej, ale ani kropli wody. Im większa jest chłonność materiału wsysającego olej, tym skuteczniejsze ograniczanie szkód nim spowodowanych. Włókniny chłonne DENSORB® wchłaniają olej w ilości do 16 razy większej niż ich masa własna z wyraźnie większą szybkością niż tradycyjne sorbenty. Pociąga to za sobą znacznie mniejsze koszty materiału i usuwania odpadów.

Korzystajcie Państwo z praktycznej wyszukiwarki produktów DENSORB®, aby znaleźć odpowiedni sorbent do oleju dla swojego indywidualnego zapotrzebowania.

Chętnie udzielimy Ci porady!

Czy to przez telefon, e-mail, czy też osobiście w siedzibie Państwa firmy - chętnie pomożemy i doradzimy. Skontaktuj się z nami.

Fachowe doradztwo 22 279 40 00

Artykuły powiązane

Ładowanie ...
i

Informacje specjalistyczne na tej stronie zostały starannie opracowane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. DENIOS Sp. z o.o. nie może jednak udzielić żadnej gwarancji ani przyjąć odpowiedzialności za aktualność, kompletność i poprawność zarówno wobec czytelnika, jak i osób trzecich. Wykorzystanie informacji i treści do celów własnych lub osób trzecich odbywa się zatem na własne ryzyko użytkownika. W każdym przypadku należy przestrzegać obowiązujących lokalnie aktów prawnych.

Menu
Zaloguj
Twój koszykDodano do koszyka
Do koszyka
Chętnie pomożemy!

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.

Pon - Czw: 8:00 - 17:00 | pt 8:00 - 16:00