DENIOS Sp z.o.o
ul. Słoneczna 26
05-816 Michałowice

Tel.: 22 279 40 00
Fax: 22 279 40 01
E-Mail: info@denios.pl
Internet: www.denios.pl

Walka z chaosem: metoda 5S dla większego bezpieczeństwa pracy

Nieporządek w miejscu pracy nie tylko zabiera czas i pieniądze, ale może też powodować poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa. Poniżej dowiesz się, dlaczego niewłaściwa organizacja miejsca pracy lub brak czystości często mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracy. Może w tym pomóc system wywodzący się z Japonii: Tak zwana metoda 5S. Pokazujemy, jak w 5 prostych krokach walczyć z chaosem.

Nieporządek w miejscu pracy? Takie są konsekwencje!

Wysoki czas wyszukiwania - nawet w nagłych wypadkach

Jeżeli sprzęt roboczy, narzędzia lub materiały nie są przechowywane w wystarczająco przejrzysty sposób, szukanie właściwego przedmiotu staje się ciągłym pożeraczem czasu. Przepływ pracy zostaje zakłócony, a pracownik na czas poszukiwań zajmuje się bezproduktywnymi czynnościami. W ostatecznym rozrachunku takie marnotrawstwo zasobów kosztuje nie tylko czas, ale i pieniądze. W nagłych wypadkach czas poszukiwania może mieć jeszcze poważniejsze konsekwencje. Na przykład, jeśli pracownik ulegnie wypadkowi lub dojdzie do wycieku. Jeśli nie wiadomo, gdzie przechowywane są sorbenty lub nie można zidentyfikować apteczki, można stracić cenne minuty na udzielenie pomocy w nagłych wypadkach.

Zwiększone ryzyko wypadków

Czy wiesz, że leżące w pobliżu przedmioty są jedną z najczęstszych przyczyn urazów w codziennej pracy? Nie tylko szybko zmieniają się w zagrożenie potknięciem, ale mogą również blokować drogi ewakuacyjne i ratunkowe. Jeśli w pobliżu leżą spiczaste lub ostro zakończone przedmioty, takie jak gwoździe, każde niewłaściwe stąpnięcie staje się dla pracownika bolesnym doświadczeniem. Pojemniki z płynami leżące w pobliżu mogą zostać przewrócone w nieostrożnym momencie i spowodować wyciek. Podczas gdy ciecze inne niż niebezpieczne bezpośrednio zwiększają ryzyko wypadków związanych z poślizgiem, wyciek niebezpiecznych substancji chemicznych może dodatkowo prowadzić do znacznych zagrożeń dla zdrowia i środowiska.

"Niewidoczne" wycieki i braki w higienie

Czystość w miejscu pracy ma również istotny wpływ na bezpieczeństwo pracy - niestety również w negatywny sposób. Zabrudzenia nie są szczególnie widoczne obok innych zabrudzeń. To samo dotyczy wycieków. Jeśli w codziennej pracy nie poświęca się wystarczającej uwagi czystości, wycieki mogą dosłownie zejść na dalszy plan. Na przykład wyciek oleju nie jest tak szybko zauważalny w brudnej maszynie, jak w czystej. W najgorszym przypadku choroby mogą być skutkiem braku regularnego sprzątania i utrzymywania czystości w miejscu pracy. Aby w porę zatrzymać nawet niewidoczne wycieki, można je wykryć za pomocą innowacyjnego systemu ostrzegania o wyciekach materiałów niebezpiecznych SpillGuard®, który w przypadku wycieku uruchamia sygnał dźwiękowy i wizualny. Umieść SpillGuard® i sorbenty DENSORB® pod maszyną, która jest trudno widoczna, aby związać i uświadomić sobie wyciek olejów lub innych płynnych materiałów niebezpiecznych.

Jak metoda 5S pomaga zwiększyć bezpieczeństwo pracy?

Metoda 5S to systematyczne podejście, które pomaga wprowadzić i utrzymać porządek i czystość w zakładach pracy. Metoda 5S wywodzi się z japońskiej firmy Toyota. Nazwa 5S oznacza pierwsze litery pięciu kroków, które wykonuje się podczas aplikacji. W oryginale są to japońskie terminy Seiri, Seiton, Seiso, Seiktsu i Shitsuke. W tłumaczeniu na język polski oznaczają one sortowanie, systematykę, sprzątanie, standaryzację i samodyscyplinę.

Metoda 5S może w znacznym stopniu przyczynić się do zminimalizowania ryzyka wypadków przy pracy w Twojej firmie. Dzieje się tak dlatego, że metodologia "krok po kroku" pomaga systematycznie badać miejsca pracy i w ten sposób odkrywać potencjał optymalizacji. Zwłaszcza jeśli w firmie często dochodziło do wypadków przy pracy z powodu nieuporządkowanych miejsc pracy, metodologia strukturalna może zaoferować cenne rozwiązania.

i

Praktyczna rada: Zaangażuj swoich pracowników w ten proces od samego początku. Z jednej strony, nadal najlepiej znają swoje miejsce pracy i mogą dostarczyć ważnych informacji na temat typowych problemów. Z drugiej strony, zaangażowanie pracowników na wczesnym etapie sprzyja akceptacji nowych rozwiązań - jest to szczególnie ważne, gdy chodzi o ciągłe stosowanie i dyscyplinę w bieżących działaniach w późniejszym okresie.

Jak wdrożyć metodę 5S?

Sortowanie
Systematyka
Sprzątanie
Standaryzacja
Samodyscyplina

Sortowanie, systematyka, sprzątanie, standaryzacja i samodyscyplina - tych 5 kroków potrzeba, aby z powodzeniem stosować metodę 5S. W dalszej części przedstawiamy poszczególne działania oraz odpowiednie zalecenia dotyczące produktów.

1. Sortowanie

Z czasem w miejscu pracy gromadzi się wiele rzeczy - w tym wiele przedmiotów, które nie są już w ogóle potrzebne lub są potrzebne tylko sporadycznie. Ponadto zwykle jest jedno lub dwa narzędzia zepsute lub nie nadające się do użytku. Ten zbędny balast wprowadza zamęt w miejscu pracy i utrudnia jej przebieg. Pierwszym krokiem jest więc pozbycie się tych zbędnych przedmiotów i przechowywanie tylko tego, co jest naprawdę potrzebne w miejscu pracy.

 • Co jest potrzebne do codziennej pracy, a co jest rzadziej używane?

 • Czy w miejscu pracy są przedmioty, które w ogóle nie są potrzebne?

 • Czy możliwe jest uporządkowanie zdublowanych pozycji?

 • Czy istnieją przedmioty nieużyteczne lub zepsute, które można poddać recyklingowi lub utylizacji?

i

Praktyczna rada: Odpady, takie jak puste pojemniki, opakowania, które nie są już potrzebne lub dokumenty, których okres przechowywania dawno minął, są często tymczasowo przechowywane w miejscu pracy. Zamiast tego należy zapewnić odpowiednie pojemniki na odpady w centralnym miejscu.

Pojemnik wywrotny

Do przechowywania i transportu wielu różnych cennych lub odpadowych materiałów.

Do produktów

Pojemnik piętrowy

Do gromadzenia odpadów lub jako opcja przechowywania oszczędzająca miejsce.

Do produktów

Palety koszowe

Do przechowywania i gromadzenia różnych towarów, takich jak pojemniki lub małe paczki.

Do produktów

2. Systematyka

Po uporządkowaniu w miejscu pracy powinny znajdować się tylko te przedmioty, które są niezbędne do wykonywania danej czynności. Mają one teraz przypisane stałe miejsce. Zasadą jest, że to, co jest często używane, powinno być również szybko gotowe do użycia. Narzędzia, materiały lub sprzęt, które są używane rzadziej, są przechowywane w taki sposób, aby w razie potrzeby były w zasięgu ręki i nie przeszkadzały w wykonywaniu zwykłych procesów.

 • Przedmioty mają stałe miejsce do przechowywania i są odpowiednio oznakowane.

 • Miejsca przechowywania są wybierane w zależności od częstotliwości użytkowania.

 • Należy również wziąć pod uwagę kolejność, w jakiej materiał jest używany podczas pracy.

 • Przy rozmieszczaniu należy również brać pod uwagę aspekty ergonomiczne.

i

Praktyczna rada: Szeroka gama produktów ułatwia przechowywanie narzędzi i materiałów eksploatacyjnych w uporządkowany sposób. Od teczek na dokumenty w biurze po śruby i gwoździe w warsztacie - nasze szafy materiałowe są optymalnie dostosowane do różnych celów dzięki różnym wariantom wyposażenia. Standardowo wbudowane zamki zabezpieczają przed kradzieżą i dostępem osób nieupoważnionych. Regały zapewniają oszczędność miejsca i optymalny dostęp. Dzięki elastycznej konstrukcji wtykowej można je dowolnie rozbudowywać i dzielić. Jest to szczególnie przydatne, gdy magazyn jest często przebudowywany lub gdy potrzeby w zakresie przechowywania stale się zmieniają. Pojemniki z otwartymi frontami ułatwiają także przegląd i przechowywanie drobnych elementów w zasięgu ręki.

Aby szybko znaleźć sprzęt pierwszej pomocy lub odpowiedni sorbent, należy przechowywać zapasy awaryjne w stałych, dobrze znanych miejscach. Odpowiednie do tego produkty znajdą Państwo także w sklepie internetowym DENIOS.

Szafy materiałowe

Szeroki wybór wyposażenia i modeli do bezpiecznego przechowywania.

Do produktów

Regały

Elastycznie rozszerzalna przestrzeń do przechowywania akcesoriów produkcyjnych i innych rzeczy.

Do produktów

Magazynowe skrzynki półotwarte i regałowe

Do przejrzystego i uporządkowanego przechowywania małych części.

Do produktów

Pojemniki wielofunkcyjne

Do szerokiego zakresu zastosowań w produkcji i eksploatacji.

Do produktów

Szafy pancerne i na dokumenty

Zapewnia optymalną ochronę cennych przedmiotów i dokumentów.

Do produktów

Szafki na klucze

Zapewnia bezpieczne i przejrzyste przechowywanie kluczy.

Do produktów

Zestawy ratunkowe DENSORB

W przenośnej torbie lub wózku transportowym.

Do produktów

Pierwsza pomoc

Sprzęt ratunkowy w praktycznych pojemnikach, skrzynkach i szafkach.

Do produktów

3. Sprzątanie

Regularne sprzątanie miejsca pracy powinno być wykonywane nie tylko ze względów higienicznych. Do tego etapu prac można włączyć cykle konserwacji. W ten sposób sprzęt roboczy i maszyny mogą być kontrolowane i sprawdzane pod kątem usterek "w jednym praniu". Zapewnia to nie tylko czyste i przyjemne środowisko pracy, ale także zmniejsza ryzyko wypadków przy pracy i awarii technicznych w perspektywie długoterminowej.

 • Ustaw stałe cykle czyszczenia obszarów roboczych.

 • Zidentyfikuj i wyeliminuj przyczyny zanieczyszczeń.

 • Równocześnie z czyszczeniem można sprawdzić funkcjonalność sprzętu roboczego.

i

Praktyczna rada: oszczędne korzystanie z materiałów do czyszczenia chroni środowisko i portfel. Środki czyszczące mogą być dozowane szczególnie precyzyjnie za pomocą baniek do spryskiwania i zwilżania firmy FALCON. Na przykład, dozowanie z nawilżaczem jest szczególnie ekonomiczne, ponieważ pozostałości cieczy z płyty nawilżającej spływają bezpośrednio z powrotem do pojemnika. Należy również używać specjalnych przemysłowych ściereczek czyszczących. Po użyciu można je wypłukać i użyć ponownie.

Bańki do spryskiwania i zwilżania FALCON

Do oszczędnego i dozowanego stosowania środków czyszczących.

Do produktów

Ściereczki do czyszczenia

Do prac związanych z czyszczeniem we wszystkich obszarach przemysłowych.

Do produktów

Sprzęt do czyszczenia

Wyposażenie - od wózków do sprzątania po chwytaki do śmieci i miotły magnetyczne.

Do produktów

4. standaryzacja

Po stworzeniu i zorganizowaniu przykładowego stanowiska pracy należy przenieść opracowany schemat organizacyjny na wszystkie podobne miejsca pracy i linie produkcyjne. W ten sposób nie tylko wszystkie miejsca pracy są optymalnie zorganizowane - standaryzacja ułatwia także zmianę miejsc pracy w firmie i szkolenie nowych pracowników.

 • Opracowany schemat organizacyjny jest przenoszony do podobnych obszarów pracy.

 • Określenie standardów organizacji miejsca pracy, cykli sprzątania oraz odpowiadających im obowiązków, a także ich zapisanie.

i

Praktyczna rada: Organizacja miejsca pracy powinna być zrozumiała, przystępna i obecna dla wszystkich pracowników. Jako pomoc w orientacji można zapisać w dokumentacji zasady porządku, cykle czyszczenia i obowiązki. Następnie można wykorzystać uchwyty ścienne, okładki przezroczyste i tablice informacyjne, aby umieścić je w wyznaczonych miejscach.

Tablice i systemy organizacji

Przedstawienie nowych zasad porządku w firmie.

Do produktów

5. samodyscyplina

Miejsce pracy jest teraz optymalnie zorganizowane - teraz musisz tylko zadbać o to, aby tak pozostało. Aby za kilka tygodni nie wyglądało to tak chaotycznie jak wcześniej, nowe zasady porządku muszą stać się nawykiem. Często łatwiej jest to powiedzieć niż zrobić. Aby porządek w firmie był trwały, wszyscy muszą się do niego stosować. Dlatego nie należy traktować metody 5S jako jednorazowego projektu, lecz pozwolić, by stała się stałą rutyną.

 • Włączenie nowych reguł i zasad porządku do instrukcji obsługi.

 • Prowadzenie regularnych szkoleń.

 • Pomocne mogą być również drobne nagrody za utrzymanie rutyny w porządku.

 • Szczególnie ważne: Przełożeni powinni aktywnie dawać przykład nowej kultury porządku!

Chętnie udzielimy Ci porady!

Czy to przez telefon, e-mail, czy też osobiście w siedzibie Państwa firmy - chętnie pomożemy i doradzimy. Skontaktuj się z nami.

Fachowe doradztwo 22 279 40 00

Artykuły powiązane

Ładowanie ...
i

Informacje specjalistyczne na tej stronie zostały starannie opracowane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. DENIOS Sp. z o.o. nie może jednak udzielić żadnej gwarancji ani przyjąć odpowiedzialności za aktualność, kompletność i poprawność zarówno wobec czytelnika, jak i osób trzecich. Wykorzystanie informacji i treści do celów własnych lub osób trzecich odbywa się zatem na własne ryzyko użytkownika. W każdym przypadku należy przestrzegać obowiązujących lokalnie aktów prawnych.

Menu
Zaloguj
Twój koszykDodano do koszyka
Do koszyka
Chętnie pomożemy!

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.

Pon - Czw: 8:00 - 17:00 | pt 8:00 - 16:00