DENIOS Sp z.o.o
ul. Słoneczna 26
05-816 Michałowice

Tel.: 22 279 40 00
Fax: 22 279 40 01
E-Mail: info@denios.pl
Internet: www.denios.pl

Urządzenia laboratoryjne: bezpieczna praca w laboratorium

DENIOS oferuje kompleksowe rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo w laboratoriach, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, takimi jak ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650) oraz wymagania kodeksu pracy (Dz.U.2023.1465). Nasza oferta obejmuje szeroki zakres produktów, w tym urządzenia laboratoryjne, które pomagają spełnić wytyczne dotyczące ochrony zdrowia pracowników.

W kontekście § 11.5 Ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, podkreślamy znaczenie posiadania przez zakład pracy urządzeń, które skutecznie zapobiegają zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska pracy substancjami chemicznymi, pyłami, środkami promieniotwórczymi oraz innymi szkodliwymi czynnikami biologicznymi. Nasze produkty są zaprojektowane z myślą o utrzymaniu wysokiego standardu bezpieczeństwa i spełniają wymagania stawiane przez przepisy prawa.

W świetle Art. 227 dotyczącego zapobiegania chorobom zawodowym, akcentujemy konieczność stosowania przez pracodawcę skutecznych środków prewencyjnych. Pracodawca powinien utrzymywać urządzenia ograniczające lub eliminujące szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy w stałej sprawności. Ponadto, zobowiązany jest do przeprowadzania badań i pomiarów czynników szkodliwych, rejestrowania i przechowywania wyników oraz udostępniania ich pracownikom, co jest kluczowe dla zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.

Przechowywanie substancji niebezpiecznych w laboratorium

Szafy na substancje niebezpieczne dla laboratoriów

Szafy na substancje niebezpieczne, spełniające różnorodne wymagania dotyczące przechowywania bezpiecznego sprzętu laboratoryjnego, obejmują różne modele, w tym szafy kombinowane z systemem filtrów. Szafy te umożliwiają bezpieczne przechowywanie różnorodnych substancji niebezpiecznych w małych pojemnikach bezpośrednio w laboratorium.

W przypadku przechowywania substancji łatwopalnych, niezbędna jest ognioodporna szafa na substancje niebezpieczne wg normy PN EN 14470-1, która skutecznie chroni przechowywane materiały przed krytycznym wzrostem temperatury w przypadku pożaru. Dla substancji agresywnych istotne jest z kolei, aby szafa na materiały niebezpieczne była odporna na korozję.

W laboratoriach, gdzie używane są różne niebezpieczne substancje i mieszaniny, oferowane są szafy na substancje niebezpieczne w różnych wariantach modelowych i o zróżnicowanych wymiarach. Praktyczny podział i różne opcje przechowywania umożliwiają optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni w laboratorium.

Wanny wychwytowe dla laboratoriów

Produkty przeznaczone do przechowywania małych pojemników są szczególnie przydatne jako wanny wychwytowe do laboratoriów lub wanny laboratoryjne. W sklepie internetowym DENIOS znajdą Państwo duży wybór wanien na małe pojemniki z różnych materiałów do użytku laboratoryjnego. Nasze wanny laboratoryjne wykonane z wysoce odpornego chemicznie polietylenu zapewniają długotrwałą ochronę przed korozją podczas przechowywania agresywnych cieczy w laboratorium. Do cieczy łatwopalnych oferujemy stalowe wanny laboratoryjne. Wanny laboratoryjne ze stali nierdzewnej są nie tylko szczególnie higieniczne, ale także odpowiednie do przechowywania substancji łatwopalnych i agresywnych. W naszym asortymencie znajdują się również praktyczne wanny laboratoryjne, które można wykorzystać jako tace do eksperymentów, tace ekspozycyjne lub tace do przechowywania instrumentów laboratoryjnych.

Regały na małe pojemniki

Dobrym rozwiązaniem pozwalającym zaoszczędzić miejsce na przechowywanie małych pojemników w laboratorium są regały na materiały niebezpieczne. W zależności od konstrukcji są one odpowiednie do przechowywania substancji zanieczyszczających wodę, cieczy łatwopalnych lub agresywnych chemikaliów. Praktyczne: Nasze regały do małych pojemników są dostępne w wersji rozszerzalnej z podstawowymi i dodatkowymi przęsłami - dzięki temu można elastycznie reagować na zmieniające się wymagania dotyczące przestrzeni podczas tworzenia laboratorium.

SpillGuard® connect

Bezpieczne połączenie z siecią. Innowacyjne, cyfrowe zarządzanie wyciekami

Wykorzystaj zalety cyfryzacji do zarządzania wyciekami 4.0: Dzięki nowemu, innowacyjnemu detektorowi wycieków SpillGuard® connect możesz centralnie monitorować swoje studzienki za pomocą aplikacji internetowej i otrzymywać powiadomienia w czasie rzeczywistym w przypadku wycieku.

Postępowanie z substancjami niebezpiecznymi w laboratorium

Butelki i pojemniki laboratoryjne

Małe pojemniki to sprzęt roboczy, który jest używany w laboratoriach na co dzień, np. do przechowywania próbek. Butelki laboratoryjne, pojemniki, puszki do pakowania i inne naczynia są zatem nieodzownym elementem wyposażenia laboratorium. W DENIOS mają Państwo do dyspozycji duży wybór wysokiej jakości pojemników laboratoryjnych o różnych wielkościach i kształtach - oczywiście także w wersji bezpiecznej dla żywności. Nasza rada na bardziej zrównoważony rozwój w laboratorium: ekologiczne butelki z wąską szyjką wykonane z surowców odnawialnych (Green-PE).

Pojemniki bezpieczne FALCON

Każdy, kto musi dozować, przenosić, przechowywać i transportować niebezpieczne ciecze w laboratorium, nie może obejść się bez produktów FALCON! Firma FALCON oferuje szeroką gamę profesjonalnych pojemników i akcesoriów zabezpieczających do precyzyjnego postępowania z ciekłymi substancjami niebezpiecznymi.

Napełnianie w laboratorium: pompy, lejki i próbniki

W różnorodnych dziedzinach, takich jak przemysł chemiczny, farmaceutyczny, spożywczy czy badania uniwersyteckie, przenoszenie i napełnianie niebezpiecznych substancji stanowi powszechną praktykę w laboratoriach. W celu efektywnego wykonywania tych zadań dozowania, pompy laboratoryjne, lejki, a także różnego rodzaju próbniki są często preferowanym sprzętem laboratoryjnym.

W naszym sklepie internetowym dostępne są pompy laboratoryjne z różnymi systemami napędu, takimi jak ręczny, elektryczny czy akumulatorowy, zaprojektowane specjalnie do obsługi mniejszych pojemników. Ponadto, oferujemy różnorodne lejki i próbniki do cieczy, substancji stałych oraz tych o lepkiej konsystencji, umożliwiające precyzyjne napełnianie w laboratorium.

Znajdą Państwo u nas kompleksowe rozwiązania sprzętowe, dostosowane do różnych potrzeb, które pomagają w codziennej rutynie laboratoryjnej związanej z przenoszeniem i dozowaniem niebezpiecznych substancji.

Sorbenty chemiczne do pracy laboratoryjnej

Sorbenty DENSORB w wyjątkowej wersji Spezial są doskonałym narzędziem do pracy laboratoryjnej z różnorodnymi substancjami niebezpiecznymi. Dzięki zdolności absorpcji szeregu niebezpiecznych cieczy o różnych właściwościach, takich jak kwasy, zasady czy ciecze agresywne, są niezwykle uniwersalne, doskonale sprawdzając się w codziennej pracy w laboratorium.

Zastosowanie Sorbentów DENSORB jako podkładów chłonnych podczas prac laboratoryjnych, do szybkiego i bezproblemowego czyszczenia instrumentów laboratoryjnych, oraz do absorpcji wyciekłych płynów, przynosi znaczące ułatwienie. Nasza rada: Sorbenty DENSORB Spezial posiadają obustronne wzmocnienie warstwą ochronną, co sprawia, że są niezwykle czyste i nie strzępią się. Dodatkowo, ich jaskrawy żółty kolor ostrzegawczy sygnalizuje potencjalne zagrożenie, nadając im doskonałą widoczność, gdy wchłaniają ciecz, co przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa w laboratorium.

Bezpieczeństwo pracy i ochrona pracowników w laboratorium

Środki ochrony indywidualnej dla pracowników laboratoriów

Praca w laboratorium wiąże się z wieloma źródłami zagrożeń, w wyniku których pracownicy (pomimo technicznych środków ostrożności) mogą mieć kontakt z substancjami niebezpiecznymi. Środki ochrony indywidualnej są zatem niezbędne do pełnej ochrony pracowników w laboratorium. Asortyment wyposażenia laboratoriów DENIOS oferuje Państwu również szeroki wybór środków ochrony indywidualnej - od odzieży ochronnej, przez rękawice ochronne i okulary, po ochronę dróg oddechowych.

Dygestoria w laboratoriach

Dygestoria lub wyciągi laboratoryjne chronią pracowników laboratoriów podczas pracy z chemikaliami i służą zapewnieniu zgodności z zalecanymi limitami w miejscu pracy.

Wysoki efekt ochronny dygestoria DENIOS uzyskuje się dzięki kurtynom świeżego powietrza (technika eżektorowa), które są wydmuchiwane przy przedniej krawędzi powierzchni roboczej i przy suficie. Kurtyny świeżego powietrza kierują niebezpieczne opary w stronę tylnej ściany, skąd są one specjalnie odsysane. Zaleta: zastosowanie technologii wyrzutni oznacza, że nie ma potrzeby stosowania skrzydła przedniego. Powstała w ten sposób otwarta przestrzeń przednia umożliwia wydajną pracę bez barier.

Prysznice ratunkowe i myjki do oczu

Dz. U. 2002 r. Nr 91 poz.811 z 28.06.2002 r. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

§ 103.1 Jeżeli podczas procesów pracy występuje niebezpieczeństwo oblania pracowników środkami żrącymi lub zapalenia odzieży na pracowniku - nie dalej niż 20 m w linii poziomej od stanowisk, na których wykonywane są te procesy, powinny być zainstalowane natryski ratunkowe (prysznice bezpieczeństwa) do obmycia całego ciała oraz oddzielne natryski (prysznice) do przemywania oczu.

W ofercie DENIOS znajdziesz praktyczne prysznice bezpieczeństwa, spełniające normy PN EN 15154-1+2 oraz ANSI. Dodatkowo, oferujemy butelki do płukania oczu, wyposażone w sterylny płyn. Te rozwiązania są szczególnie dedykowane miejscom, gdzie brak dostępu do bieżącej wody.

Sprzęt i aparatura laboratoryjna

Mikroskopy laboratoryjne

Mikroskopy są niezbędnymi przyrządami laboratoryjnymi do badań w dziedzinie przemysłu, nauki i medycyny. Mikroskopy optyczne czy mikroskopy stereoskopowy - oferujemy duży wybór różnych modeli i praktycznych akcesoriów, takich jak oświetlenie mikroskopu czy kamery mikroskopowe renomowanych producentów, takich jak Kern & Sohn.

Wagi laboratoryjne

Podczas ważenia w laboratoriach wysoka precyzja jest niezbędna do uzyskania wiarygodnych i bezbłędnych wyników. W zależności od zastosowania oferujemy szeroki wybór wag laboratoryjnych - od wag precyzyjnych po wagi analityczne - o różnych zakresach ważenia i krokach cyfr. Wiele modeli oferuje typowe funkcje laboratoryjne, takie jak określanie zawartości procentowej, liczenie sztuk i rejestrowanie danych. W przypadku zastosowań podlegających metrologii prawnej można u nas nabyć również wagi laboratoryjne zgodne z prawem handlowym. W takich przypadkach prosimy o bezpośrednie zamawianie kalibracji.

Meble laboratoryjne

Odpowiednie meble laboratoryjne są zawsze częścią wyposażenia laboratorium. Ergonomiczne stanowiska pracy czy łatwo dostępna przestrzeń do przechowywania - oferujemy wiele produktów, które mogą uzupełnić Twoje laboratorium. Na przykład szafy materiałowe przystosowane do kontaktu z żywnością, wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, które zapewniają miejsce do przechowywania wszędzie tam, gdzie obowiązują szczególne wymagania dotyczące czystości i higieny. Ergonomiczne krzesła laboratoryjne i stołki robocze zapewniają pracę przyjazną dla pleców. Właściwe warunki oświetleniowe w laboratorium można stworzyć za pomocą odpowiednich lamp roboczych. Na przykład w naszej ofercie znajdują się energooszczędne lupy LED.

Bezpieczny pojemnik na odpady

Odpady laboratoryjne w żadnym wypadku nie powinny być wyrzucane do zwykłych odpadów domowych, lecz do specjalnych pojemników. Dlatego w wielu przypadkach pojemniki na odpady palne stanowią część niezbędnego wyposażenia laboratorium. Zapewniają one skuteczną ochronę przed rozwojem pożaru wewnątrz, na przykład dzięki samozamykającym się pokrywom i wentylacji dolnej. Nowość: nasz innowacyjny zbiornik na odpady ze stali nierdzewnej z przyłączem do odprowadzania spalin nie pozwala na wydostawanie się niebezpiecznych oparów.

Chętnie udzielimy Ci porady!

Czy to przez telefon, e-mail, czy też osobiście w siedzibie Państwa firmy - chętnie pomożemy i doradzimy. Skontaktuj się z nami.

Fachowe doradztwo 22 279 40 00

Artykuły powiązane

FAQ

Prysznice ratunkowe: 10 pytań, 10 odpowiedzi

Prysznice ratunkowe i myjki do oczu są niezbędnymi środkami pierwszej pomocy w przypadku zanieczyszczenia. W naszym poradniku znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące pryszniców awaryjnych, oczomyjek i butelek do płukania oczu.

Kontynuuj czytanie
Broszura

Dygestoria laboratoryjne

Bezpieczne przestrzeganie wymaganych limitów narażenia zawodowego.

Kontynuuj czytanie
Poradnik

Efektywność technicznych dygestoriów bezpieczeństwa

Techniczne systemy odciągowe wychwytują pyły i opary u źródła zagrożenia, zanim zostaną one rozproszone w powietrzu w pomieszczeniu i dostaną się do strefy oddychania. Wyjaśniamy podstawy dotyczące wykrywania zanieczyszczeń w miejscu pracy, tzw. zasadę STOP oraz zalety i wady różnych dygestoriów.

Kontynuuj czytanie
Lista kontrolna

Jak bezpiecznie zbierać i usuwać niebezpieczne odpady laboratoryjne

10 wymagań, które należy wziąć pod uwagę podczas postępowania z odpadami laboratoryjnymi.

Kontynuuj czytanie
Artykuł

Dygestoria z technologią eżektorową czy dygestoria z szybą ? Porównanie technologii.

W wielu laboratoriach stosowane są klasyczne dygestoria z przednimi szybami. W praktyce jednak praca za szybą często oznacza znaczne kompromisy. Alternatywą jest technologia eżektorowa: porównaliśmy oba systemy i pokazujemy, który z nich jest lepszy.

Kontynuuj czytanie
Poradnik wyboru

Prysznice ratunkowe

Przegląd najważniejszych kryteriów wyboru i podejmowania decyzji.

Kontynuuj czytanie
Artykuł

2-krotna ochrona z prysznicami awaryjnymi: bezpieczeństwo dla operatorów. Pierwsza pomoc dla użytkowników.

Prysznic ratunkowy jest niezbędnym urządzeniem pierwszej pomocy do opanowania poważnych urazów i zapobiegania szkodom następczym. Dowiedz się, jak operatorzy i instalatorzy mogą lepiej chronić się dzięki certyfikowanym produktom oraz jakie cechy sprzętu są ważne dla optymalnego efektu płukania.

Kontynuuj czytanie
i

Informacje specjalistyczne na tej stronie zostały starannie opracowane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. DENIOS Sp. z o.o. nie może jednak udzielić żadnej gwarancji ani przyjąć odpowiedzialności za aktualność, kompletność i poprawność zarówno wobec czytelnika, jak i osób trzecich. Wykorzystanie informacji i treści do celów własnych lub osób trzecich odbywa się zatem na własne ryzyko użytkownika. W każdym przypadku należy przestrzegać obowiązujących lokalnie aktów prawnych.

Menu
Zaloguj
Twój koszykDodano do koszyka
Do koszyka
Chętnie pomożemy!

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.

Pon - Czw: 8:00 - 17:00 | pt 8:00 - 16:00