DENIOS Sp z.o.o
ul. Słoneczna 26
05-816 Michałowice

Tel.: 22 279 40 00
Fax: 22 279 40 01
E-Mail: info@denios.pl
Internet: www.denios.pl

Efektywność technicznych dygestoriów bezpieczeństwa

Techniczne systemy odciągowe wychwytują pyły i opary u źródła zagrożenia, zanim zostaną one rozproszone w powietrzu w pomieszczeniu i dostaną się do strefy oddychania. Różnią się one jednak skutecznością ze względu na różne typy konstrukcji. W dalszej części wyjaśniamy podstawy zbierania zanieczyszczeń w miejscu pracy, tzw. zasadę STOP oraz zalety i wady różnych dygestoriów.

Zgodność z limitami narażenia zawodowego

W prawie wszystkich dziedzinach przemysłu i w sektorze publicznym pracownicy wykonują czynności z substancjami niebezpiecznymi. Bez skutecznego wykrywania zanieczyszczeń, unoszące się w powietrzu niebezpieczne substancje, takie jak pyły i opary, mogą rozprzestrzeniać się w całym pomieszczeniu, przedostawać się do strefy oddychania i czasami powodować znaczne szkody dla zdrowia.

Pracodawca jest zobowiązany do rozpoznawania zagrożeń na stanowisku pracy i podejmowania odpowiednich środków ochronnych. W przypadku czynności związanych z substancjami niebezpiecznymi dopuszczalne wartości narażenia zawodowego wskazują stężenie substancji, do którego zasadniczo nie należy spodziewać się ostrego lub chronicznego zagrożenia dla zdrowia.

Priorytet środków ochronnych zgodnie z zasadą STOP

Zasada STOP wskazuje na kolejność działań ochronnych. Poszczególne litery oznaczają różne rodzaje środków ochronnych:

S - Substytucja
T - Techniczne środki ochronne
O - Organizacyjne środki ochronne
P - Personalne środki ochronne


Priorytetyzacja działań ochronnych podana jest od lewej do prawej w kolejności malejącej. Jeżeli nie można wykluczyć źródeł zagrożenia ("S"), stosuje się techniczne środki ochronne ("T"). Należą do nich m.in. systemy odciągowe i dygestoria.

Efektywność dygestoriów

Dygestoria różnią się skutecznością ze względu na różne typy konstrukcji. Często jednak wystarczającą skuteczność osiąga się dopiero poprzez połączenie różnych środków. Na przykład zainstalowany techniczny środek ochronny pozostaje skuteczny w dłuższym okresie czasu tylko wtedy, gdy jest regularnie sprawdzany i konserwowany jako dodatkowy organizacyjny środek ochronny w ramach planu konserwacji.

Źródło lub punkt wydobycia

W przypadku odciągu z miejsca powstawania, występowanie substancji niebezpiecznych w powietrzu w miejscu pracy jest ograniczone, ale nie można go wykluczyć. Należy podjąć dalsze środki w celu przestrzegania limitów narażenia zawodowego.

Dygestorium

Dygestorium jest skutecznym systemem odciągowym. Jako minimum należy przyjąć przestrzeganie dopuszczalnych limitów narażenia zawodowego. Skuteczność należy sprawdzić, np. poprzez pomiary. Szyba zapewnia zatrzymanie emisji, ale jednocześnie ogranicza obszar roboczy.

Miejsce pracy z substancjami niebezpiecznymi dzięki technologii z kurtyną powietrzną

Dygestorium VARIO-Flow z technologią eżektorową (technologia z kurtyną powietrzną) jest również skutecznym systemem odciągowym. Tutaj jednak emisje są wychwytywane przez powietrze nawiewane (zasada "push") i transportowane do instalacji odciągowej (zasada "pull"). Przedni obszar roboczy pozostaje całkowicie otwarty.

Dygestoria VARIO-Flow

Dygestoria VARIO-Flow od DENIOS nadają się do działalności z chemikaliami, które mogą uwalniać zanieczyszczenia powietrza w postaci par lub pyłów. Optymalnie skoordynowane współdziałanie powietrza nawiewanego i wywiewanego ("zasada push-pull") zapewnia skuteczne i bezpieczne zamknięcie. Zalecane wartości dopuszczalne w miejscu pracy są przestrzegane, a pracownicy są skutecznie chronieni przed spożyciem substancji niebezpiecznych dla ich zdrowia.

Jak to działa

Cały obszar przedni VARIO-Flow jest otwarty. Powietrze nawiewane jest z przestrzeni roboczej przez otwór frontowy oraz przez wentylator promieniowy. Powietrze nawiewane jest do aluminiowej ramy rurowej, która jest wyposażona w dysze wyrzutowe na górze i na dole powierzchni czołowej, które są nachylone do wewnątrz o 45°. Nadmiar ciśnienia uchodzi przez dysze eżektorowe w postaci ukierunkowanych kurtyn świeżego powietrza. Kurtyny świeżego powietrza kierują niebezpieczne opary w stronę tylnej ściany przegrody, gdzie są one specjalnie odsysane przez powietrze wylotowe (zasada "push-pull"). Standardowo wbudowana jednostka monitorująca zapewnia niezawodność działania. W celu ukierunkowanego odprowadzenia spalin, miejsca pracy z substancjami niebezpiecznymi VARIO-Flow muszą być podłączone do odpowiedniej instalacji wyciągowej.

Struktura

VARIO-Flow jest dostępny w 27 rozmiarach (24 wersje nEx, 3 Ex) o różnych wymiarach. Może być ustawiony na istniejącej powierzchni podłogi lub zmontowany w sposób modułowy. W tym celu dostępne są różne powierzchnie robocze, przyłącza mediów, rama dolna i szafki dolne. W szafach bazowych można bezpiecznie przechowywać wymagane materiały niebezpieczne bezpośrednio na stanowisku pracy. Wersje niestandardowe, na przykład z wagą kamienną lub myjką, są dostępne po konsultacji.

3-krotnie sprawdzone bezpieczeństwo

Dygestoria VARIO-Flow od DENIOS są bardzo skuteczne, by żadne opary, gazy ani pyły nie zanieczyszczały powietrza, którym oddychają pracownicy. Potwierdzają to uznane procedury testowe.

1

Badanie zgodnie z normą EN 14175-3

Stanowiska pracy z substancjami niebezpiecznymi VARIO-Flow są sprawdzone pod względem typu zgodnie z normą EN 14175-3 i tym samym spełniają wymagania wytycznych laboratoryjnych oraz rozporządzenia o substancjach niebezpiecznych.

2

Grawimetryczny pomiar pyłu

Pomiar stężenia grawimetrycznego pyłu świadczy: miejsca pracy z substancjami niebezpiecznymi VARIO-Flow od DENIOS zapewniają znakomitą zdolność zatrzymywania w zastosowaniach z pyłami.

3

Test z jodkiem potasu

Test KI-Diskus potwierdził wymagany poziom ochrony zgodnie z normą EN 12469 dla stanowisk pracy z substancjami niebezpiecznymi VARIO-Flow.

Skorzystaj z porad naszych ekspertów!

Indywidualne doradztwo, serwis i różnorodność produktów to nasze atuty.

Nasi doradcy klienta są do Państwa dyspozycji. Również na miejscu!

Porady ekspertów 22 279 40 00

Artykuły powiązane

Ładowanie ...
i

Informacje specjalistyczne na tej stronie zostały starannie opracowane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. DENIOS Sp. z o.o. nie może jednak udzielić żadnej gwarancji ani przyjąć odpowiedzialności za aktualność, kompletność i poprawność zarówno wobec czytelnika, jak i osób trzecich. Wykorzystanie informacji i treści do celów własnych lub osób trzecich odbywa się zatem na własne ryzyko użytkownika. W każdym przypadku należy przestrzegać obowiązujących lokalnie aktów prawnych.

Menu
Zaloguj
Twój koszykDodano do koszyka
Do koszyka
Chętnie pomożemy!

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.

Pon - Czw: 8:00 - 17:00 | pt 8:00 - 16:00