• ponad 6.000 produktów
  • do 5 lat gwarancji
  • zwrot w ciągu 14 dni
  • transport w cenie

Sorbenty


Znajdź łatwo odpowiedni sorbent!

Wyszukiwarka produktów - DENSORB
Start
  • Profesjonalne doradztwo tel. 22 279 40 00
  • Pytania

Przygotowany na każdą ewentualność

Sorbenty przemysłowe DENSORB są skutecznym partnerem w walce z rozlanymi płynami. 

DENSORB OLEJ

wchłania ciecze na bazie węglowodorów (np. oleje, benzynę, olej napędowy, rozpuszczalniki, naftę), a odpycha wodę. Olej pływający na wodzie zostaje wchłonięty bez choćby jednej kropelki wody.

DENSORB UNIVERSAL

wchłania oleje, płyny chłodzące, smary, rozpuszczalniki, środki przeciw zamarzaniu, emulsję oleju z wodą i inne ciecze wodniste, jak również nieagresywne kwasy i ługi.

DENSORB SPEZIAL

powinien być stosowany do agresywnych kwasów i ługów oraz cieczy nieznanych. Kolor ostrzegawczy żółty podnosi bezpieczeństwo i ostrzega wszystkich zainteresowanych przed potencjalnym zagrożeniem przez wchłonięte chemikalia.

Przykład zastosowania rolek Economy

Szary kolor dobrze dopasowuje się do ciemnych podłóg i strefy roboczej. Rozlane ciecze i zanieczyszczenia są skutecznie wchłaniane, ale ich nie widać. Dzięki temu sorbenty mogą być dłużej użytkowane, nie szpecąc otoczenia. Silnie chłonne włókna polipropylenowe mają wysoką wytrzymałość na zerwanie. Znakomita przyczepność między powierzchnią włókien i cieczą wyraźnie zmniejsza ryzyko wyciekania. Rolki dostępne są o szerokości 38, 76 i 150 cm, toteż idealnie się nadają do ochrony również większych powierzchni. Mają perforację przez środek i dodatkowo co 43 cm w poprzek. Łatwo można więc oderwać niezbędną ilość i zużyć tylko tyle materiału, ile koniecznie potrzeba.

Rolki Economy

DENIOS poleca! Varioform – wszechstronny sorbent w wersjach Olej, Universal i Spezial

Kilkakrotnie perforowane i złożone na rolce do odrywania i rozkładania według potrzeby. Stosowane w postaci rolek, mat, węży, ścierek do wycierania. W praktycznym i czystym podajniku, idealnym np. na stole warsztatowym. W razie awarii szybko pod ręką, czyste i wszechstronne w użyciu. Nie strzępią się dzięki gładkim warstwom zewnętrznym.

Czym są sorbenty do oleju DENSORB?

Sorbenty do oleju DENSORB są Państwa wydajnym partnerem w walce z wyciekami. DENSORB wchłania tylko to, co potrzeba. Po to są trzy gatunki: Universal, Olej i Spezial. Włókniny chłonne DENSORB nie kapią, nie drą się i nie strzępią, bez względu na stopień nasycenia. Zarówno maty, rolki, węże, jak i pochłaniacze mogą być nasycone w 100 %. Ponadto znajdą Państwo w DENIOS obszerny asortyment zestawów ratunkowych: w skrzynce transportowej, szafce, zestawie dla ciężarówek albo w nieprzemakalnej podróżnej torbie ratunkowej. Włókniny chłonne DENSORB są doskonałym sorbentem. Uzupełnieniem obszernej oferty sorbentów DENIOS są tradycyjne granulaty.

Zobacz listę odporności sorbentów DENSORB na chemikalia.


Sorbenty do oleju

Co robić w razie wypadku z rozlaniem oleju? Albo przy wycieku cieczy niebezpiecznej dla wód? Potrzebny jest wtedy sorbent do chemikaliów lub olejów, który szybko i niezawodnie wchłonie rozlaną ciecz. Oprócz znajomości cieczy, która się rozlała, ważna jest także szybka dostępność sorbentu do chemikaliów lub oleju. Powinien on też mieć odpowiednią formę, dostosowaną do danych okoliczności.

Państwa korzyści:

  • Niezawodna ochrona w razie wycieku
  • Właściwe rozwiązanie na każdą ewentualność
  • Opłacalna alternatywa dla granulatów

Sorbenty chemiczne i olejowe DENSORB wiążą szybko i niezawodnie rozlane chemikalia i oleje najróżniejszego rodzaju. Szeroka gama produktów, optymalnie dopasowana do każdego zastosowania, gwarantuje Państwu maksimum bezpieczeństwa przy minimalnym zużyciu. Sorbenty do oleju DENSORB mogą mieć postać mat, rolek, poduszek, węży, zapór i pochłaniaczy.

Aby znaleźć właściwy dla Państwa sorbent DENSORB do chemikaliów i oleju należy kierować się następującymi głównymi kryteriami:

Jaka ciecz / ciekła substancja chemiczna musi być zebrana?

Włóknina absorbująca DENSORB spełnia zadanie sorbentu do oleju, a także występuje w wersjach Universal i Spezial.

DENSORB Olej 

DENSORB Olej służy do zbierania olejów i innych cieczy na bazie węglowodorów. Sorbenty do oleju odznaczają się zdolnością wchłaniania olejów przy jednoczesnym odpychaniu wody. Toteż sorbenty do oleju DENSORB znakomicie nadają się do zbierania oleju pływającego na wodzie. Również woda deszczowa przy stosowaniu na zewnątrz nie zmniejsza chłonności sorbentu do oleju. Dzięki temu sorbenty do oleju DENSORB są znacznie bardziej skuteczne niż tradycyjne sorbenty, np. granulaty.

DENSORB Universal

DENSORB Universal nadaje się na sorbent do oleju, ale również do dokładnego zbierania płynów chłodzących i rozpuszczalników, emulsji i innych nieagresywnych ciekłych chemikaliów. Włókniny absorbujące Universal są prawdziwie wszechstronne i bardzo się przydają w każdym zakładzie, w którym składuje się, przelewa, transportuje albo stosuje w procesie produkcyjnym oleje lub inne niebezpieczne chemikalia.

DENSORB Spezial

DENSORB Spezial to sorbent do chemikaliów służący do bezpiecznego zbierania kwasów, ługów i innych agresywnych chemikaliów, jak np. kwas siarkowy, azotowy, solny albo ług sodowy. Włókniny absorbujące Spezial zapewniają bezpieczeństwo w razie wypadku z rozlaniem chemikaliów nawet wtedy, kiedy nie ma czasu na jednoznaczną identyfikację rozlanej substancji albo kiedy jest to niemożliwe.

Zwięzłe zestawienie cieczy, do których nadają się poszczególne rodzaje włókniny absorbującej, znajdą Państwo w naszej liście odporności sorbentów DENSORB na chemikalia.

Jakie są potrzeby danego zastosowania wewnątrz zakładu?

Znajdą Państwo u nas zarówno węże, jak rolki, maty, poduszki, zapory przeciwolejowe, pochłaniacze oleju, zestawy mobilne czy zestawy do wycieków: właściwe rozwiązanie na każdą ewentualność.

Węże

Do ograniczenia wycieku i zapobieżenia dalszemu rozlewaniu się cieczy.

Poduszki

Do otamowania i zbierania większych ilości cieczy.

Maty

Doskonałe do zbierania rozlanych cieczy. Znakomicie nadają się na środek prewencji, żeby utrzymywać bezpieczeństwo i czystość w miejscu produkcji i pracy.

Rolki

Doskonałe w przypadku konieczności przykrycia od razu dużej powierzchni.

Pochłaniacze oleju

Pochłaniacze oleju służą jako sorbent do usuwania oleju i paliw z kanałów, studzienek, włazów i zbiorników, jeśli zostały one np. zanieczyszczone wskutek rozlania oleju.

Zapory przeciwolejowe

Zapory przeciwolejowe to sorbent do ograniczania wycieków oleju na powierzchni wód, jak kanały, rzeki, jeziora i baseny portowe.

Zestawy ratunkowe / zestawy do wycieków / zestawy mobilne

Kto musi być przygotowany na najgorszą ewentualność i dysponować zestawem ratunkowym, ten znajdzie wśród wielu zestawów DENSORB odpowiednie sorbenty do chemikaliów i olejów do celów prewencji: zarówno zestawy mobilne, np. w przenośnej torbie lub skrzynce transportowej, jak i nieprzemakalne torby ratunkowe, zestawy ratunkowe dla ciężarówek, aż do dużych ilości sorbentów w beczkach, wózkach transportowych, kontenerach na kółkach albo składach. 

Porady odnośnie składowania i usuwania sorbentów do oleju i innych substancji

Składowanie

Sorbenty chemiczne i olejowe powinny być chronione przed stałym napromieniowaniem UV i przechowywane w suchym miejscu. Temperatura przy składowaniu prawie nie odgrywa roli, bo temperatura topnienia wynosi ok. 170°C. Przy spełnieniu tych kryteriów sorbenty mogą być trwale składowane.

Bezpieczeństwo i usuwanie

Same sorbenty do chemikaliów i oleju nie stanowią ryzyka dla bezpieczeństwa. Przejmują jednak właściwości wchłoniętej cieczy. Użyte sorbenty do chemikaliów i oleju należy usuwać odpowiednio do przepisów prawa. Decyduje o tym rodzaj wchłoniętej cieczy. Tak więc włóknina nasycona olejem musi być traktowana zgodnie z przepisami o usuwaniu olejów świeżych i przepracowanych. Informacji na ten temat udzielają właściwe władze (wydziały gospodarki wodnej, urzędy ochrony środowiska).