DENIOS Sp z.o.o
ul. Słoneczna 26
05-816 Michałowice

Tel.: 22 279 40 00
Fax: 22 279 40 01
E-Mail: info@denios.pl
Internet: www.denios.pl

Wanny wychwytowe - Pytania i odpowiedzi

Ogólnie mówi się, że jedna kropla oleju może zanieczyścić nawet 1000 litrów wody. W Polsce za zanieczyszczenie wody grożą wysokie grzywny i nawet 2 lata więzienia. Co jednak można zrobić, aby temu zapobiec? Na co dzień mamy do czynienia z substancjami niebezpiecznymi i często nie jesteśmy pewni, co i jak należy przechowywać, aby optymalnie chronić ludzi i środowisko. W dalszej części artykułu informujemy, na co należy zwrócić uwagę.

Jak musi wyglądać wanna wychwytująca do przechowywania płynów łatwopalnych?

Pojemniki zbiorcze muszą być nieprzepuszczalne dla przechowywanych cieczy i wykonane z niepalnych materiałów budowlanych.

Na co należy zwrócić uwagę podczas przechowywania cieczy łatwopalnych?

Pomieszczenie magazynowe musi być odpowiednie, tzn. musi być w nim zapewniona stała wentylacja, ochrona przeciwwybuchowa i konstrukcyjna ochrona przeciwpożarowa.

Do jakich substancji nadają się wanny wychwytowe ze stali, stali nierdzewnej i tworzywa sztucznego?

Materiał, z którego wykonana jest wanna wychwytowa, musi być specjalnie przystosowany do przechowywanych cieczy. Do przechowywania substancji zanieczyszczających wodę i łatwopalnych, takich jak oleje i lakiery, nadają się wanny ze stali, ocynkowane lub malowane. Do przechowywania agresywnych chemikaliów, np. kwasów i zasad, nadają się wanny wykonane ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego. Należy kierować się zasadą: pojemnik, w którym dostarczana jest substancja, wskazuje, z jakiego materiału powinna być wykonana wanna wychwytowa.

Na co jeszcze zwrócić uwagę przy wyborze wanny wychwytowej?

Wanny wychwytowe muszą spełniać różne wymagania - w zależności od przeznaczenia. Wanny wychwytowe ze zintegrowanymi kieszeniami na widły idealnie nadają się do transportu wózkiem widłowym na terenie zakładu. Ponadto należy zwrócić uwagę na objętość zbioru. W każdym przypadku wanna wychwytowa powinna być kompleksowo przetestowana i certyfikowana. Każdy szew spawalniczy wanny stalowej DENIOS jest badany testem na przenikanie barwnika.

aka jest maksymalna wysokość wanien wychwytujących, które mają być wykorzystywane do przechowywania cieczy łatwopalnych?

Zasadniczo nie wolno przekraczać wysokości wanny 500 mm, ponieważ wtedy nie jest już zapewniona wystarczająca wentylacja. Jeśli wymagana jest większa wysokość wanny, można zastosować np. wentylację techniczną.

Jak określić prawidłową objętość zbioru?

Wanna wychwytowa musi być w stanie pomieścić zawartość największego pojemnika lub co najmniej 10% składowanej ilości. Jeżeli składowanie substancji niebezpiecznych dla wody jest generalnie dozwolone na obszarach ochrony wód, wanna wychwytowa musi w tym przypadku pomieścić 100% całkowitej ilości składowanej substancji.

Jakie obowiązki operatora dotyczą wannien wychwytowych?

  • Operator jest odpowiedzialny za zgodne z przeznaczeniem użytkowanie.

  • Utrzymanie/Konserwacja.

  • Wanna wychwytowa musi być utrzymana w stanie wolnym od wody i zanieczyszczeń.

  • Uszkodzenia ochrony powierzchniowej muszą być natychmiast naprawione (korozja).

  • Regularne kontrole (co najmniej 1x w tygodniu).

  • Stan wanny wychwytowej (kraty) należy sprawdzać co 2 lata poprzez wizualne przeglądy.

  • Wynik należy zapisać i na żądanie przedłożyć organowi administracji wodnej.

Co zrobić, gdy...

... mam przechowywać dwa różne substancje na jednej wannie wychwytowej?

Sprawdź, czy dozwolone jest wspólne przechowywanie tych substancji. W razie wątpliwości substancje należy przechowywać na indywidualnych wannach wychwytowych.

... nie wiem na co trzeba zwrócić uwagę u wanien z polyetylenu?

Mogą być instalowane w pomieszczeniach budynków i na zewnątrz, ale nie w strefach zagrożonych wybuchem. W przypadku montażu na zewnątrz, urządzenia zbiorcze należy chronić przed opadami atmosferycznymi.

... jednak coś się wylało?

Absorbować wyciek za pomocą sorbentu, którego należy dobrać do substancji niebezpiecznej. Ponadto należy upewnić się, że forma materiału pochłaniającego pasuje do wycieku. Sorbenty dostępne są w wariantach: olejowym, uniwersalnym i specjalnym. Kliknij tutaj, aby znaleźć absorbent dostosowany do Twoich potrzeb.

... w wannie zebrała się substancja niebezpieczna lub ma być w niej przechowywana nowa, nie pasująca substancja?

Wanna wychwytowa musi być poddawana kontroli wzrokowej co najmniej 1x w tygodniu. Niebezpieczną substancję należy usunąć w odpowiedni sposób za pomocą odpowiednich do tego celu sorbentów. Jako dodatkową, praktyczną pomoc kontrolną polecamy nasz system ostrzegania przed wyciekiem substancji niebezpiecznych SpillGuard®. Poręczny czujnik, który można umieścić w każdej wannie ociekowej, jest łatwy do uruchomienia i w przypadku wycieku wywołuje sygnał wizualny i dźwiękowy przez 24 godziny - w ten sposób skutecznie ostrzega.

... nie wiem czy moja wanna wychwytowa jest uszkodzona?

Zapoznaj się z certyfikatami kontroli, jak również z gwarancją podaną przez producenta. W przypadku zauważenia oznak korozji, wannę należy wyrzucać zgodnie z prawem. Aby przeprowadzić ogólny test szczelności, można oczywiście po prostu wlać wodę do wanny, aby sprawdzić, czy nie ma przecieków.

... muszę przetransportować moją wannę wychwytową?

Pod większość wanien zbiorczych można podjechać, tzn. można je przetransportować z punktu A do punktu B za pomocą wózka widłowego. Pojedyncze modele dostępne są również na kółkach. Jeśli trzeba przetransportować wanne podłogową, można to zrobić na palecie. W każdym przypadku należy upewnić się, że wanna nie jest tak pełna, że istnieje ryzyko wycieku podczas transportu. W przypadku potrzeby transportu przez drogi publiczne, a nie przez teren przedsiębiorstwa, należy wziąć pod uwagę przepisy dotyczące transportu towarów niebezpiecznych.

Chętnie udzielimy Ci porady!

Czy to przez telefon, e-mail, czy też osobiście w siedzibie Państwa firmy - chętnie pomożemy i doradzimy. Skontaktuj się z nami.

Fachowe doradztwo 22 279 40 00

POWIĄZANE TEMATY

Ładowanie ...
i

Informacje specjalistyczne na tej stronie zostały starannie opracowane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. DENIOS Sp. z o.o. nie może jednak udzielić żadnej gwarancji ani przyjąć odpowiedzialności za aktualność, kompletność i poprawność zarówno wobec czytelnika, jak i osób trzecich. Wykorzystanie informacji i treści do celów własnych lub osób trzecich odbywa się zatem na własne ryzyko użytkownika. W każdym przypadku należy przestrzegać obowiązujących lokalnie aktów prawnych.

Menu
Zaloguj
Twój koszykDodano do koszyka
Do koszyka
Chętnie pomożemy!

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.

Pon - Czw: 8:00 - 17:00 | pt 8:00 - 16:00