DENIOS Sp z.o.o
ul. Słoneczna 26
05-816 Michałowice

Tel.: 22 279 40 00
Fax: 22 279 40 01
E-Mail: info@denios.pl
Internet: www.denios.pl

Segregatory: Najczęściej zadawane pytania

Nie tylko przy zakupie, ale także przy przechowywaniu i obsłudze segregatorów ciągle pojawiają się pytania. O najważniejszych sprawach najlepiej dowiedzieć się zawczasu - bo jeśli np. doszło już do przecieku, nie ma już wiele czasu na wyjaśnienie otwartych kwestii. Dlatego też zebraliśmy dla Państwa najczęściej zadawane pytania na temat segregatorów.

Składowanie i przechowywanie

Jakie segregatory powinienem mieć zawsze w zapasie?

Zgodnie z §5 ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz §7 rozporządzenia o substancjach niebezpiecznych pracodawca musi przeprowadzić ocenę ryzyka, aby ustalić, czy przechowywanie i obchodzenie się z substancjami niebezpiecznymi stanowi zagrożenie dla pracowników lub innych osób. W ramach tej oceny ryzyka należy również określić odpowiednie środki zaradcze. Sprawdź, z jakimi płynami masz do czynienia w codziennej pracy.

Uwzględnić rodzaj i ilość substancji oraz rodzaj pracy wykonywanej z ich użyciem. Należy zawsze dysponować wystarczającą ilością środków wiążących, które są odpowiednie do wchłaniania tych płynów.

Jak długo można przechowywać segregatory? Na co należy zwrócić uwagę podczas przechowywania?

Spoiwa polipropylenowe powinny być chronione przed trwałym promieniowaniem UV i przechowywane w suchym miejscu. Temperatura nie odgrywa prawie żadnej roli w przechowywaniu, ponieważ temperatura topnienia wynosi 160° C. Jeśli te kryteria są spełnione, mogą być one również przechowywane na stałe. Użyteczność produktów powinna być sprawdzana w regularnych odstępach czasu.

Zastosowanie

Czy powinienem testować spoiwa przed użyciem?

Sprawdziliśmy już kompatybilność spoiw DENSORB® z różnymi chemikaliami i przedstawiliśmy ją w formie listy kompatybilności. Możesz to znaleźć tutaj. Z powodu niekontrolowanych czynników wpływu DENIOS nie może zagwarantować 100% chłonności. Dla Państwa bezpieczeństwa zalecamy przeprowadzenie przed zakupem testu kompatybilności i chłonności Państwa chemikaliów z włókninami wiążącymi DENSORB®.

Na co należy zwrócić uwagę przy obchodzeniu się z lepiszczami?

Spoiwa DENSORB® wykonane są z polipropylenu o temperaturze topnienia 160°C i temperaturze zapłonu 430°C. Dlatego należy je trzymać z dala od gorących powierzchni i otwartego ognia oraz nie używać do przechowywania bardzo gorących cieczy.

Ostrożnie z używanymi spoiwami:

Rodzaj i stopień nasycenia zaabsorbowanej cieczy ma znaczący wpływ na temperaturę zapłonu, która w skrajnych przypadkach może ulec znacznemu obniżeniu. Ponieważ w przypadku wycieków oleju i absorpcji lotnych substancji chemicznych mogą powstawać wybuchowe mieszaniny gazów lub par z powietrzem, należy również zwrócić uwagę na zagrożenia zapłonu spowodowane ładunkami elektrostatycznymi.

Po użyciu

W jaki sposób utylizuje się namoczone spoiwa?

Zużyte sorbenty muszą być utylizowane zgodnie z przepisami prawa. W Niemczech obowiązuje Kreislaufwirtschaftsgesetz KrWG (ustawa o recyklingu i gospodarce odpadami). Ostateczna utylizacja zależy od wchłoniętej cieczy, której właściwości przejmuje włóknina wiążąca. Włókna wiążące impregnowane olejem mineralnym są klasyfikowane jako odpady wymagające specjalnego nadzoru i są usuwane w taki sam sposób jak zaolejone materiały eksploatacyjne. Numer kodu odpadu należy ustalić w UE w porozumieniu z przedsiębiorstwem zajmującym się usuwaniem odpadów.

Chętnie udzielimy Ci porady!

Czy to przez telefon, e-mail, czy też osobiście w siedzibie Państwa firmy - chętnie pomożemy i doradzimy. Skontaktuj się z nami.

Fachowe doradztwo 22 279 40 00

Artykuły powiązane

Ładowanie ...
i

Informacje specjalistyczne na tej stronie zostały starannie opracowane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. DENIOS Sp. z o.o. nie może jednak udzielić żadnej gwarancji ani przyjąć odpowiedzialności za aktualność, kompletność i poprawność zarówno wobec czytelnika, jak i osób trzecich. Wykorzystanie informacji i treści do celów własnych lub osób trzecich odbywa się zatem na własne ryzyko użytkownika. W każdym przypadku należy przestrzegać obowiązujących lokalnie aktów prawnych.

Menu
Zaloguj
Twój koszykDodano do koszyka
Do koszyka
Chętnie pomożemy!

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.

Pon - Czw: 8:00 - 17:00 | pt 8:00 - 16:00