DENIOS Sp z.o.o
ul. Słoneczna 26
05-816 Michałowice

Tel.: 22 279 40 00
Fax: 22 279 40 01
E-Mail: info@denios.pl
Internet: www.denios.pl

Pomieszczenia do przechowywania farb i zaopatrzenia w farby jako modułowe, gotowe do połączenia jednostki

Płynne materiały powłokowe i rozcieńczalniki, a także środki czyszczące i materiały pomocnicze stosowane w technologii malowania są zazwyczaj klasyfikowane jako substancje palne i niebezpieczne dla wody. Podczas magazynowania i przetwarzania należy podjąć rygorystyczne środki ochronne, zwłaszcza w odniesieniu do aspektów konstrukcyjnych i inżynierii zakładowej. Inne niebezpieczne właściwości materiałów powłokowych, takie jak rakotwórczość, mogą prowadzić do jeszcze wyższych wymagań.

Jeśli w bieżącej produkcji trzeba stworzyć dodatkowe możliwości magazynowania/dostarczania tych substancji, w większości przypadków wiąże się to z ogromnym wysiłkiem, kosztami i długotrwałymi procedurami zatwierdzania. Pomieszczenia do przechowywania farb i zaopatrzenia w farbę jako gotowe do podłączenia, wstępnie zmontowane jednostki ze zintegrowanym urządzeniem zbierającym i osłoną przeciwpożarową zapewniają jednocześnie środki ochronne. Pewność planowania i pewność prawną w procesie zatwierdzania zapewnia świadectwo zatwierdzenia. Oznacza to, że nowe możliwości dostaw w ramach produkcji można realizować w prosty, szybki i niedrogi sposób.

Wyzwanie i zadanie

Bezpieczeństwo planowania i inwestycji mimo wysokich wymagań

Najlepiej byłoby, gdyby pomieszczenie, w którym dostarczana jest farba, znajdowało się w bezpośrednim sąsiedztwie kabiny lakierniczej, a przewody zasilające powinny być jak najkrótsze, aby wpływ takich czynników jak wahania temperatury i lepkości na materiał powłokowy był znacznie ograniczony. Ze względu na wydajność magazyn powłok jest często zlokalizowany w pobliżu obszaru produkcji lub w budynku. Instalacja w istniejącym budynku lub części budynku jest zasadniczo zmianą sposobu użytkowania zgodnie z prawem budowlanym, co wymaga uzyskania pozwolenia. Z kolei instalacja zewnętrzna stanowi projekt budowlany, dla którego należy wykonać fundament i uzyskać pozwolenie na budowę.

W przypadku zmiany sposobu użytkowania, podobnie jak w przypadku pozwolenia na budowę, należy wykazać, że spełnione są wszystkie wymagane prawem cele ochronne:

 • Osoby, które przetwarzają lub przechowują materiały powłokowe, muszą być chronione przed możliwymi zagrożeniami dla zdrowia (BHP).

 • Szkodom w zbiornikach wodnych i środowisku spowodowanym wyciekiem substancji niebezpiecznych należy zapobiegać zgodnie z ustawą o zasobach wodnych i AwSV (ochrona środowiska).

 • Obszar otaczający musi być chroniony przed skutkami pożaru w taki sam sposób jak obszary niebezpieczne za pomocą samych materiałów powłokowych (strukturalna i eksploatacyjna ochrona przeciwpożarowa).

 • Równocześnie istotna jest ochrona przed eksplozjami (ochrona przeciwwybuchowa).

 • Substancje muszą być przechowywane i przetwarzane zgodnie z instrukcjami producenta (ochrona produktu).

Zagrożenia i ryzyko należy określić w ramach oceny ryzyka po stronie klienta, która jest najważniejszą podstawą planowania zgodnego z prawem.

Rozwiązanie

DENIOS jest specjalistą w zakresie bezpiecznego składowania substancji niebezpiecznych i producentem modułowych jednostek pomieszczeń ("systemy pomieszczeń technicznych"), które dzięki swojej specjalnej konstrukcji i wyposażeniu już dziś spełniają wymagane prawem cele ochronne i dają się urządzić w sposób oszczędzający miejsce. Znacznie upraszcza to planowanie, zatwierdzanie i budowę. Konsultacje, najlepiej bezpośrednio z producentem, mają ogromne znaczenie już na wczesnym etapie planowania, aby znaleźć rozwiązanie dostosowane do indywidualnych wymagań operatora. Zaleca się również, aby operator na wczesnym etapie poinformował o projekcie władze i ubezpieczycieli nieruchomości oraz zaangażował ich w jego realizację.

Ochrona przeciwpożarowa potwierdzona w rzeczywistych testach ogniowych

W przypadku składowania palnych substancji niebezpiecznych w Niemczech należy uwzględnić środki ochronne zgodnie z przepisami technicznymi dotyczącymi substancji niebezpiecznych TRGS 510. Ze względu na zwiększone ryzyko pożaru oraz w przypadku instalacji w pobliżu produkcji, zgodnie z prawem wymagane jest oddzielenie magazynu farb od lakierni i innych obszarów użytkowania za pomocą środków ochrony przeciwpożarowej. W przypadku pożaru obudowa magazynu farb musi być w stanie wytrzymać działanie ognia przez co najmniej 90 minut, tak aby zapewnić wystarczającą ilość czasu na ugaszenie pożaru. Rurociągi do urządzeń transportowych, kanały wentylacyjne i przepusty kablowe należy zabezpieczyć przed przenikaniem ognia. Należy wykluczyć wszelkie inne zastosowania niż magazynowanie i przestrzegać zakazów dotyczących wspólnego magazynowania. Pomocne są tu również usługi doradcze w zakresie planowania zgodnego z prawem.

W systemach pomieszczeń technicznych DENIOS ochronę przeciwpożarową zapewnia dwuścienna stalowa konstrukcja szkieletowa, obłożona specjalnymi płytami ognioodpornymi. Ramka wewnętrzna chroni cały system w przypadku pożaru od zewnątrz, a ramka zewnętrzna chroni system w przypadku pożaru od wewnątrz. W przypadku pożaru specjalnie napęczniałe materiały hermetycznie uszczelniają samozamykające się drzwi. W tym samym czasie otwory wentylacyjne są równolegle zamykane. Wszystkie otwory w ścianach są zabezpieczone przegrodami ognioodpornymi. Zgodność z wymaganą w Niemczech odpornością ogniową F 90 dla całego systemu została potwierdzona w rzeczywistych testach ogniowych przez niezależny instytut badawczy. DENIOS oferuje również wersje europejskie, które są testowane do 120 minut. Na życzenie udostępniamy odpowiednie dowody.

Ochrona przeciwwybuchowa i wentylacja

W magazynie farb należy zapewnić odpowiednią wentylację zgodnie z normą TRGS 510. Wentylacja musi być stale skuteczna w pobliżu podłogi. Ponieważ nie można wykluczyć tworzenia się atmosfery wybuchowej, dla całego pomieszczenia przyjmuje się strefę Ex 2. Aby uniknąć niebezpiecznych ładunków elektrostatycznych w strefie Ex, wszystkie metalowe przedmioty w obszarze przechowywania/pracy muszą być połączone ze sobą w sposób przewodzący prąd elektryczny i uziemione (wyrównanie potencjałów). Urządzenia elektryczne muszą być w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Zalecany stopień wymiany powietrza jest zwykle osiągany dzięki wentylacji technicznej. Wentylacja techniczna umożliwia większą wymianę powietrza i bardziej ukierunkowane kierowanie powietrza. Zgodnie z nową wersją normy TRGS 510 w 2021 r. wentylacja techniczna musi być wyposażona w system monitorowania powietrza wywiewanego, niezależnie od stopnia wymiany powietrza.

Jeżeli materiały powłokowe są przetwarzane przez osoby znajdujące się w pomieszczeniu, w którym dostarczane są farby, system wentylacyjny musi zapewniać przestrzeganie dopuszczalnych wartości w miejscu pracy dla wytwarzanych gazów, oparów i mgieł. Z reguły można to osiągnąć jedynie za pomocą wentylacji technicznej, która zapewnia odsysanie oparów rozpuszczalnika w miejscu ich powstawania. DENIOS oferuje do tego celu specjalne dygestoria, które chronią pracowników podczas otwartego obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi. W przeciwieństwie do tradycyjnego dygestorium ze skrzydłem, w dygestoriach DENIOS zastosowano technikę eżektorową. Umożliwiają one pracę bez barier, wygodną i ergonomiczną. Inteligentne kierowanie i wyciąganie powietrza zastępuje przednie skrzydło.

Gotowy do podłączenia system pomieszczeń technicznych DENIOS uwzględnia wymagania ochrony przeciwwybuchowej i wentylacji i jest dostarczany z całym wyposażeniem zmontowanym fabrycznie, co umożliwia szybkie uruchomienie.

Wynik i korzyści dla klienta

Monitoring cyfrowy

W magazynie farb i pomieszczeniu, w którym są one dostarczane, oprócz monitorowania systemu nawiewu zaleca się monitorowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu. W przypadku awarii można wysłać automatyczny komunikat do centralnego systemu sterowania i straży pożarnej (zakładu).

Dzięki rozwiązaniu DENIOS connect system pomieszczeń technicznych staje się inteligentnym obiektem, który w czasie rzeczywistym reaguje na awarie i uszkodzenia, a tym samym bezpiecznie podtrzymuje pracę. Skuteczne monitorowanie stanu istotnych parametrów roboczych zapewnia optymalne wczesne wykrywanie uszkodzeń i szybki czas reakcji w przypadku awarii.

Serwis producenta

Regularne przeglądy, konserwacja i serwisowanie są podstawą utrzymania stanu użytkowego magazynu materiałów niebezpiecznych zgodnie z wymogami prawa. Operatorom, którzy nie przestrzegają tych obowiązków, grożą niekiedy wysokie kary pieniężne, a w przypadku szkód - utrata ochrony ubezpieczeniowej. Aby uzyskać zezwolenie na wykonywanie usług - zwłaszcza w zakresie instalacji elektrycznych oraz urządzeń przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych - konieczne jest, aby specjalista wykonujący prace posiadał odpowiednie kwalifikacje. Także tutaj DENIOS wyróżnia się jako producent z certyfikowanym, kompleksowym serwisem przez cały cykl życia wyrobu. Od niedawna DENIOS uzupełnia swoją ofertę usług o odbiór i recykling starych systemów.

Wszystko z jednego źródła

Zalety kompletnej oferty na system pomieszczeń technicznych DENIOS, dostarczany w stanie zmontowanym i gotowym do podłączenia jako magazyn farb lub pomieszczenie zaopatrzenia w farbę, są oczywiste:

 • Sprawdzona i potwierdzona jakość przez producenta.

 • Jeden partner kontaktowy, który zajmuje się wszystkimi usługami - w tym doradztwem i serwisem.

 • Spełnione są wszystkie wymagane prawem środki ochronne.

 • Zapewnia się bezpieczeństwo prawne, planistyczne i inwestycyjne.

 • Świadectwo homologacji systemu pomieszczenia technicznego przyspiesza procedurę homologacji.

 • Uwzględniane są indywidualne wymagania operatora.

Dzięki tej ofercie operatorzy mogą szybko i elastycznie reagować na zwiększanie przepustowości, a ich inwestycje są całkowicie bezpieczne.

Skorzystaj z porad naszych ekspertów!

Indywidualne doradztwo, serwis i różnorodność produktów to nasze atuty.

Nasi doradcy klienta są do Państwa dyspozycji. Również na miejscu!

Porady ekspertów 22 279 40 00

Artykuły powiązane

Ładowanie ...
Menu
Zaloguj
Twój koszykDodano do koszyka
Do koszyka
Chętnie pomożemy!

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.

Pon - Czw: 8:00 - 17:00 | pt 8:00 - 16:00