DENIOS Sp z.o.o
ul. Słoneczna 26
05-816 Michałowice

Tel.: 22 279 40 00
Fax: 22 279 40 01
E-Mail: info@denios.pl
Internet: www.denios.pl

PN EN 14470-1: To, co jest w tej normie – to właśnie zapewnia Państwa szafa bezpieczeństwa

Kto chce składować ciecze zapalne na stanowisku pracy, ten nie ominie szaf bezpieczeństwa wg PN EN 14470-1. Ta norma europejska obowiązuje od 2004 r. i do października 2004 musiała uzyskać status normy narodowej. PN EN 14470-1 reguluje wymagania konstrukcyjne i warunki prób dla przeciwpożarowych szaf bezpieczeństwa do składowania cieczy zapalnych w pomieszczeniach roboczych. Jeśli zdecydują się Państwo na szafę bezpieczeństwa z ochroną ppoż. z asortymentu DENIOS, to mogą Państwo być pewni, że ma ona próbę typu wg PN EN 14470-1 i spełnia wszystkie odpowiednie wymagania. Ale co właściwie jest w normie PN EN 14470-1 i jakie próby obciążenia musi pomyślnie przejść szafa materiałów niebezpiecznych, zanim zacznie przyczyniać się do podniesienia bezpieczeństwa w Państwa zakładzie pracy? Zebraliśmy to dla Państwa!

Bezpiecznie nawet w ekstremalnych sytuacjach

Ciecze zapalne – do których należą np. rozpuszczalniki, smary, lakiery i farby – znajdują szerokie zastosowanie w praktyce. W określonych warunkach mogą one jednak tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Ściśle biorąc, niebezpieczna jest tu nie sama ciecz, tylko wydzielane przez nią gazy i opary. Jeśli pod wpływem działania ciepła z zewnątrz osiągnięta zostanie temperatura zapłonu, może do niego dojść ze wszystkimi konsekwencjami. Biorąc więc pod uwagę potencjał zagrożenia byłoby wprost nieodpowiedzialne, gdyby składować ciecze zapalne na stanowisku pracy bez jakiejkolwiek ochrony. W miejscach pobytu i pracy ludzi zagrożenie musi koniecznie być wyeliminowane. Norma europejska opisuje wykonanie i kryteria badania szaf bezpieczeństwa stosowanych do składowania cieczy palnych w pojemnikach zamkniętych przy typowej temperaturze pokojowej i obejmuje trzy główne wymogi bezpieczeństwa. Jest to minimalizacja ryzyka pożaru i ochrona zawartości szafy w razie pożaru przez pewien znany (sprawdzony) minimalny okres czasu (klasa odporności ogniowej), a także minimalizacja wydzielania oparów w otoczeniu pracy oraz zatrzymywanie ewentualnych wycieków wewnątrz szaf.

W praktyce klasa odporności ogniowej mówi użytkownikowi, którą szafę wybrać przy uwzględnieniu danych okoliczności, aby załoga miała dość czasu na opuszczenie pomieszczenia, a straż pożarna na dotarcie do budynku, zanim składowane tam materiały palne spowodują, że mniejszy pożar możliwy do ugaszenia stanie się pożarem niekontrolowanym.

Test odporności pożarowej

Norma PN EN 14470-1 dzieli szafy bezpieczeństwa na 4 klasy odporności ogniowej. Liczby tych klas, 15, 30, 60 i 90, oznaczają wyrażony w minutach najkrótszy czas, w ciągu którego szafa materiałów niebezpiecznych musi wytrzymać pożar. W wielu krajach europejskich, w tym w Polsce, za zgodne z aktualnym stanem techniki uważa się szafy bezpieczeństwa o odporności ogniowej 90 minut. Szafy bezpieczeństwa sklasyfikowane jako typ 30 wolno stosować tylko pod określonymi warunkami. Zasadniczo należy zawsze przestrzegać wymagań minimalnych obowiązujących w danym kraju europejskim. Ponadto o wyborze koniecznej klasy odporności ogniowej decyduje wynik oceny zagrożeń przeprowadzonej przez osoby odpowiedzialne w zakładach pracy.

Dlaczego 90 minut ma decydujące znaczenie

Powstaje pożar

Włącza się alarm przeciwpożarowy i załoga opuszcza strefę zagrożenia.

Pożar trwa 5-10 minut

Załoga jest ewakuowana, a straż pożarna w drodze.

Pożar trwa 10-15 minut

Przyjeżdża straż pożarna i rozpoczyna akcję gaśniczą.

Pożar trwa 15-90 minut

Czas na gaszenie pożaru. Szafy typu 90 zapewniają cenne minuty.

Jeśli szafa bezpieczeństwa wg PN EN 14470-1 oznaczona jest klasą typu, to producent musi zapewnić, że szafa będzie spełniać wymagania konstrukcyjne normy, a jej odporność ogniowa będzie wykazana pod podanymi w normie warunkami próby. Odporność ogniowa szafy ustalana jest przez przeprowadzenie próby typu. W czasie testu obciążenia w komorze ogniowej szafa jest poddawana zgodnie ze standardową krzywą temperatura-czas wg PN EN 1363-1:1999, 5.1.1 działaniu płomieni, przy czym wewnątrz szafy mierzony jest wzrost temperatury. Zależnie od tego, ile czasu upłynie zanim temperatura wewnątrz w jednym z ustalonych punktów pomiarowych wzrośnie o maks. 180 K, szafa jest klasyfikowana jako typ 15, 30, 60 lub 90. Szafa jest także poddawana badaniom mającym na celu sprawdzenie, czy spełnia ona dalsze wymagania wg PN EN 14470-1. Należą do nich:

 • Samoczynne zamykanie drzwi
  Drzwi szafy muszą się samoczynnie całkowicie zamykać w każdej pozycji. Przy tym zamykanie może trwać od momentu uruchomienia nie dłużej niż 20 sekund. Jeśli szafa jest wyposażona w ustalacz drzwi, to muszą się one całkowicie zamykać przy temperaturze 50 (+0/-10) °C w otoczeniu frontowej strony szafy.

 • Samoczynne zamykanie otworów wentylacyjnych
  Przepisowe otwory nawiewne i wywiewne muszą zamykać się automatycznie, jeśli zostaną wystawione na temperaturę 70 (+/-10) °C.

 • Nośność wyposażenia wnętrza
  Półki i elementy wysuwane szafy bezpieczeństwa muszą zachować podaną przez producenta maksymalną nośność także w czasie pożaru.

 • Funkcjonalność wanny wychwytowej
  Do zatrzymywania wycieków pod najniższą półką musi się znajdować podłogowa wanna wychwytowa. Jej minimalna pojemność wychwytu musi wynosić 10% wszystkich pojemników składowanych w szafie albo co najmniej 110% pojemności największego pojemnika. Podłogowa wanna wychwytowa musi być w pełni funkcjonalna także po działaniu ognia.

Znak GS – co jest ważne oprócz ochrony przeciwpożarowej

Oprócz spełnienia wymagań przeciwpożarowych szafa bezpieczeństwa musi być na co dzień bezpiecznym urządzeniem dla użytkownika. Certyfikat GS niezależnej placówki kontrolnej zaświadcza, że szafa bezpieczeństwa odpowiada wymaganiom niemieckiej ustawy o bezpieczeństwie produktów (§21 ust. 1) pod względem zagwarantowania bezpieczeństwa i zdrowia. Innym ważnym aspektem są badania trwałości funkcjonowania szaf bezpieczeństwa, a tym samym bezpieczeństwa użytkownika. Komponenty mechaniczne (jak np. drzwi i wysuwane szuflady) są poddawane dodatkowo testowi ciągłemu przy maksymalnym obciążeniu. Znak GS jest przyznawany tylko wtedy, gdy dany komponent przetrwa bez szwanku 50 tys. otwarć/zamknięć. W czasie próby pożarowej muszą być w piecu i na dnie szafy rozmieszczone dodatkowe punkty pomiaru temperatury (ważne np. dla szaf z cokołem z prześwitem nad podłogą). Musi być wykazane, że wszystkie elementy obsługowe szafy są wolne od toksycznych / rakotwórczych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). To tylko niektóre spośród ogółem 22 właściwości, które dodatkowo winien posiadać produkt.

WSZECHSTRONNY PRZEGLĄD SZAFY OGNIOODPORNYCH

Skorzystajcie Państwo z profesjonalnej usługi konserwacyjnej od DENIOS. Nasi serwisanci posiadają wszystkie niezbędne certyfikaty, aby profesjonalnie przeprowadzić testy funkcjonalne i prace konserwacyjne szaf przeciwpożarowych. Dostarczymy Państwu raport z badań i naklejkę kontrolną do dokumentacji.

Chętnie udzielimy Ci porady!

Czy to przez telefon, e-mail, czy też osobiście w siedzibie Państwa firmy - chętnie pomożemy i doradzimy. Skontaktuj się z nami.

Fachowe doradztwo 22 279 40 00

Artykuły powiązane

Ładowanie ...
i

Informacje specjalistyczne na tej stronie zostały starannie opracowane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. DENIOS Sp. z o.o. nie może jednak udzielić żadnej gwarancji ani przyjąć odpowiedzialności za aktualność, kompletność i poprawność zarówno wobec czytelnika, jak i osób trzecich. Wykorzystanie informacji i treści do celów własnych lub osób trzecich odbywa się zatem na własne ryzyko użytkownika. W każdym przypadku należy przestrzegać obowiązujących lokalnie aktów prawnych.

Menu
Zaloguj
Twój koszykDodano do koszyka
Do koszyka
Chętnie pomożemy!

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.

Pon - Czw: 8:00 - 17:00 | pt 8:00 - 16:00