DENIOS Sp z.o.o
ul. Słoneczna 26
05-816 Michałowice

Tel.: 22 279 40 00
Fax: 22 279 40 01
E-Mail: info@denios.pl
Internet: www.denios.pl

Plan awaryjny na wypadek wycieku w 10 krokach

Zgodnie z normą ISO 14001

Każda firma, która używa, przetwarza lub przechowuje substancje niebezpieczne powinna posiadać plan reagowania na wycieki awaryjne. Chociaż każdy nagły wypadek jest inny, istnieją pewne kluczowe aspekty, które należy rozważyć w każdym przypadku. Powinieneś zadać sobie następujące pytania: Jaka jest ilość rozlanego płynu? Jaki rodzaj płynu został rozlany? Jakie są właściwości rozlanej cieczy? Gdzie znajduje się miejsce wycieku? 10-punktowy plan awaryjny DENIOS prowadzi Państwa bezpiecznie i systematycznie przez proces usuwania wycieku.

Jest to właściwy sposób postępowania w przypadku wycieku substancji niebezpiecznej:

1
Ocenić zagrożenie

Oceń wyciek i w miarę możliwości zidentyfikuj rozlaną ciecz oraz jej potencjalną ilość. W razie potrzeby powiadomić straż pożarną (zakładową) i inne służby ratownicze. Twoje bezpieczeństwo jest zawsze na pierwszym miejscu.

2
Założyć sprzęt ochronny

Wybierz odpowiedni sprzęt ochrony osobistej. W razie potrzeby należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub kartą charakterystyki. Obowiązuje następująca zasada: W żadnym wypadku nie należy usuwać wycieku bez odpowiedniego sprzętu ochronnego.

3
Zatrzymać i ograniczyć wyciek

Zatrzymaj wyciek u jego źródła. Należy zwrócić szczególną uwagę na wpusty i podłoża przepuszczające wodę, w miarę możliwości zapobiegać przedostawaniu się do nich mediów! Zatamować wyciek i zapobiec jego dalszemu rozprzestrzenianiu się.

Dyspersja: Do zatrzymania wyciekającej cieczy należy użyć barier przeciwolejowych i / lub barier uszczelniających.

4
Oznaczyć miejsce wypadku

Zamknąć miejsce wypadku, aby pracownicy nie mieli przypadkowego kontaktu z wyciekiem ani nie rozprzestrzeniali go dalej za pomocą stóp lub wózków przemysłowych.

5
Ocenić sytuację

Po opanowaniu sytuacji należy określić dalsze działania mające na celu usunięcie rozlanej cieczy.

6
Absorbować ciecz

Wchłonąć znajdującą się ciecz za pomocą chłonnych ściereczek i poduszek DENSORB.

7
Odkazić

Sprawdzić, czy nie ma żadnych pozostałości. W razie potrzeby odkazić miejsce wypadku i personel ratowniczy.

8
Profesjonalnie utylizować

Zużyte włókniny do wiązania należy utylizować zgodnie z przepisami prawa. Utylizacja zależy od wchłoniętej cieczy. Informacje na ten temat można uzyskać od wszystkich certyfikowanych firm zajmujących się gospodarką odpadami. Tymczasowe gromadzenie np. lepiszczy zawierających olej może odbywać się w pojemnikach ASP.

9
Udokumentować sytuację awaryjną

Udokumentuj operację w kompletnym raporcie. Poinformuj o wypadku zaangażowany personel, kierownictwo i - w razie potrzeby - władze oraz ułatw proces uczenia się na podstawie zdobytych doświadczeń. Pomóż określić przyczynę wycieku, aby w razie potrzeby skorygować procesy i w ten sposób uniknąć powtórzenia się sytuacji awaryjnej.

10
Uzupełnić wyposażenie awaryjne

Uzupełnianie zestawów ratunkowych DENSORB i wymiana zużytych środków ochrony indywidualnej, barier, bębnów do odzysku itp.

i

Uwaga: Przedstawiony plan awaryjny jest jedynie standardowym zaleceniem. W razie potrzeby stwórz indywidualny plan awaryjny dostosowany do warunków lokalnych.

Niezawodni pomocnicy w przypadku wycieków

Segregator uniwersalny DENSORB

DENSORB UNIVERSAL szybko i bezpiecznie pochłania oleje, chłodziwa, rozpuszczalniki i wodę, a także nieagresywne kwasy.

Odkryj produkty

Materiały pochłaniające olej DENSORB

DENSORB Oil posiada specjalną właściwość pochłaniania olejów i odpychania wody. Olej jest wchłaniany bez absorbowania kropli wody. Do olejów, benzyny, oleju napędowego, rozpuszczalników, ropy naftowej (cieczy na bazie węglowodorów).

Odkryj produkty

Segregator specjalny DENSORB

DENSORB Special należy stosować z kwasami, alkaliami, cieczami agresywnymi i nieznanymi.

Odkryj produkty
Chętnie udzielimy Ci porady!

Czy to przez telefon, e-mail, czy też osobiście w siedzibie Państwa firmy - chętnie pomożemy i doradzimy. Skontaktuj się z nami.

Fachowe doradztwo 22 279 40 00

Artykuły powiązane

Ładowanie ...
i

Informacje specjalistyczne na tej stronie zostały starannie opracowane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. DENIOS Sp. z o.o. nie może jednak udzielić żadnej gwarancji ani przyjąć odpowiedzialności za aktualność, kompletność i poprawność zarówno wobec czytelnika, jak i osób trzecich. Wykorzystanie informacji i treści do celów własnych lub osób trzecich odbywa się zatem na własne ryzyko użytkownika. W każdym przypadku należy przestrzegać obowiązujących lokalnie aktów prawnych.

Menu
Zaloguj
Twój koszykDodano do koszyka
Do koszyka
Chętnie pomożemy!

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.

Pon - Czw: 8:00 - 17:00 | pt 8:00 - 16:00