DENIOS Sp z.o.o
ul. Słoneczna 26
05-816 Michałowice

Tel.: 22 279 40 00
Fax: 22 279 40 01
E-Mail: info@denios.pl
Internet: www.denios.pl

Idealna szafa bezpieczeństwa: 3 pytania, które należy zadać sobie przed zakupem

W wielu miejscach pracy stosowanie substancji niebezpiecznych stanowi część codziennego życia i jest praktycznie nieuniknione. Ilości substancji niebezpiecznych dostarczanych do codziennej pracy muszą być ograniczone do dziennych/zmianowych potrzeb. Ilości przekraczające ten limit muszą być magazynowane i podlegają wtedy specjalnym specyfikacjom i przepisom. W przypadku przechowywania substancji niebezpiecznych, w tym w pomieszczeniach roboczych, jest to w szczególności reguła techniczna dotycząca substancji niebezpiecznych (TRGS) 510 - Przechowywanie substancji niebezpiecznych w pojemnikach przenośnych.

Z zasady nie wolno przechowywać substancji niebezpiecznych w miejscach, w których może to stwarzać zagrożenie dla pracowników lub innych osób. Przepisy takie jak TRGS 510 określają ilości, do których dopuszczalne jest składowanie poza magazynami oraz kiedy należy przestrzegać dodatkowych i specjalnych środków ochronnych. Substancje niebezpieczne mogą być przechowywane w pomieszczeniach roboczych tylko wtedy, gdy ich przechowywanie jest zgodne z zasadami ochrony pracowników. Należy wziąć pod uwagę wymóg minimalizacji określony w Rozporządzeniu o substancjach niebezpiecznych. Substancje niebezpieczne mogą być przechowywane w pomieszczeniach roboczych powyżej limitów ilościowych zgodnych z TRGS 510 (Tabela 1) wyłącznie w specjalnych urządzeniach, takich jak szafy bezpieczeństwa. Może to być również konieczne w wyniku oceny ryzyka dla mniejszych ilości.

Przy tak dużym wyborze różnych szaf bezpieczeństwa nie jest łatwo znaleźć produkt odpowiedni do danego zastosowania. Podpowiadamy, jakie pytania należy sobie zadać, aby móc wybrać odpowiedni model.

1. Jaki typ szafki jest potrzebny?

Rodzaj potrzebnej szafy bezpieczeństwa zależy w dużej mierze od właściwości substancji, które mają być przechowywane. Aby wybrać odpowiedni typ szafy, najlepiej zacząć od największego zagrożenia, jakie stwarza przechowywana substancja. Nasza infografika oferuje pomoc w przeprowadzeniu procedury i przedstawia przykłady odpowiednich produktów.

Poradnik wyboru szaf na substancje niebezpieczne

2. Jaki sprzęt jest potrzebny?

W zależności od modelu, szafy bezpieczeństwa DENIOS oferują różne funkcje dla bezpiecznej i wygodnej pracy.

Wentylacja techniczna

Ważnym czynnikiem związanym z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia pracowników jest zagadnienie wentylacji. Szczególnie w przypadku przechowywania łatwopalnych substancji niebezpiecznych, w szafie lub dodatkowo wokół niej bez wentylacji technicznej należy na stałe zachować lub zapewnić strefy Ex. Zapobieganie atmosferze wybuchowej (pierwotna ochrona przeciwwybuchowa) musi zawsze mieć miejsce przed innymi działaniami. Oprócz systemu TRGS 510 (załącznik 3) również inne przepisy mogą wymagać zastosowania wentylacji technicznej. Jeżeli przechowywane są np. substancje żrące lub toksyczne albo jeżeli przechowywane substancje powodują uciążliwe zapachy dla pracowników, należy zapewnić techniczną wentylację (por. rozporządzenie w sprawie substancji niebezpiecznych lub rozporządzenie w sprawie miejsc pracy). W zależności od modelu szafy bezpieczeństwa są wyposażone w wentylację naturalną lub przyłącza powietrza odprowadzanego na zewnątrz. Dzięki przystawce filtra powietrza recyrkulacyjnego DENIOS możliwe jest także zapewnienie wentylacji technicznej bez kosztownej instalacji wywiewnej i przy niewielkich nakładach finansowych unikanie środków ochrony przeciwwybuchowej.

Wentylacja techniczna z odprowadzeniem powietrza na zewnątrz:

Zalety
Brak zagrożeń dla zdrowia pracowników
Wszystkie substancje niebezpieczne (w tym opary kwasów i zasad) są wyeliminowane
Wady
Konieczne staje się wykonanie kosztownych kanałów powietrza wywiewanego z ewentualnymi przebiciami przez ściany i stropy.
Wysokie zużycie energii ze względu na straty ciepła w powietrzu wylotowym
Szafa bezpieczeństwa nie może być przenoszona bez modyfikacji z powodu podłączonego przewodu powietrza wylotowego

Wentylacja techniczna z nasadką filtra powietrza recyrkulacyjnego:

Zalety
Brak zagrożeń dla zdrowia pracowników
Wokół szafy bezpieczeństwa nie należy wyznaczać stref Ex
Nie ma konieczności stosowania kosztownych kanałów powietrza wylotowego
Elastyczny montaż szafy bezpieczeństwa
Brak strat energii z powodu odprowadzania powietrza na zewnątrz
Stałe elektroniczne monitorowanie ilości powietrza wyciąganego
Sprawdzony i certyfikowany system
Oszczędność kosztów w przypadku urządzeń znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie szafy bezpieczeństwa (nie muszą być chronione przed wybuchem Ex)
Wady
filtrowane mogą być tylko opary rozpuszczalników (węglowodory)

Konstrukcja drzwi zgodnie z wymaganiami

Najczęściej spotykanym wariantem są ręcznie otwierane drzwi skrzydłowe (1- lub 2-skrzydłowe). Jako rozwiązanie pozwalające na oszczędność miejsca w przypadku ograniczonej przestrzeni oferujemy również modele z drzwiami składanymi, przesuwnymi, żaluzjami lub wysuwanymi pionowo. Ponadto przy wyborze drzwi nie należy pomijać aspektów bezpieczeństwa. Drzwiczki lub szuflady, które zamykają się automatycznie w przypadku pożaru, są niezbędne do przechowywania substancji łatwopalnych. Najważniejsze produkty to szafy bezpieczeństwa ze standardowym mechanizmem automatycznego zamykania drzwi, który zwalnia zablokowane drzwi lub pionowe szuflady po 60 sekundach (przed zamknięciem drzwi emitowane są akustyczne i optyczne sygnały ostrzegawcze). Dzięki temu po każdej operacji szafy są ponownie bezpiecznie zamykane. Aby zawsze mieć w zasięgu wzroku zawartość szafy, dostępne są również modele z przeszklonymi drzwiami. Zamykanie naszych szaf w celu ochrony przechowywanych towarów przed dostępem osób niepowołanych jest dla nas oczywistością w każdym przypadku.

Czy chcesz mieć możliwość wjechania pod spód?

W zależności od modelu, szafy bezpieczeństwa mogą być wyposażone w podstawę, którą można przesuwać pod spodem. Warto rozważyć to kryterium w momencie zakupu, jeśli z góry przewiduje się częste zmiany lokalizacji (Uwaga: Szafy bezpieczeństwa należy przewozić tylko puste!). Podstawa umożliwia łatwe przemieszczanie szafy pod spodem za pomocą wózka widłowego i sprawia, że palety do transportu wewnętrznego szafy stają się zbędne. W połączeniu z przystawką filtra powietrza recyrkulacyjnego DENIOS do wentylacji technicznej szafy te zapewniają maksymalną elastyczność w wyborze miejsca ustawienia.

Dobrze przemyślany układ pomieszczeń

Każda szafa bezpieczeństwa ma wypróbowane i przetestowane standardowe wnętrze. Aby umożliwić elastyczne przechowywanie substancji niebezpiecznych i reagowanie na bieżące potrzeby, wiele z naszych modeli umożliwia regulację poziomów składowania. Wanny wychwytowe i półki o regulowanej wysokości zapewniają optymalne wykorzystanie przestrzeni. Dodatkowe półki, wanny wychwytowe i półki wysuwane są opcjonalnie konfigurowalne lub dostępne jako akcesoria, w zależności od modelu.

Szafy kombinowane są idealnym rozwiązaniem do przechowywania małych ilości różnych substancji niebezpiecznych. W tym przypadku pionowe przegrody umożliwiają oddzielne przechowywanie różnych substancji w jednej szafce. Szafy na chemikalia są dostępne w wariantach modelowych ze specjalnymi przedziałami bezpieczeństwa typu 30 zgodnie z normą EN 14470-1, które zapewniają niezbędną ochronę przeciwpożarową w przypadku mniejszych ilości palnych substancji niebezpiecznych.

Skuteczne zapobieganie wyciekom

W przypadku wycieku najważniejszym elementem zatrzymującym ciecze jest podłogowa wanna wychwytowa. Stalowe lub plastikowe wanienki wychwytowe są stosowane we wszystkich typach szaf bezpieczeństwa na ciecze łatwopalne, niepalne substancje chemiczne lub substancje żrące, takie jak kwasy i ługi. Wiele z tych wanien to produkty certyfikowane lub posiadające ogólne dopuszczenie nadzoru budowlanego. Zwalnia to użytkownika z ewentualnego obowiązku przeprowadzania badań systemów wanien wychwytowych zgodnie z prawem wodnym, a w przypadku wycieku można przedstawić kompletny dowód zgodności z zasadą troski o środowisko.

W celu ochrony poziomów magazynowych z blachy stalowej przed korozją podczas przechowywania agresywnych substancji niebezpiecznych można w razie potrzeby zastosować wanny z wkładkami z tworzywa sztucznego. Wiele z naszych szaf bezpieczeństwa jest wyposażonych w wysuwane wanny wychwytowe, które znacznie ułatwiają dostęp do przechowywanych produktów (małe pojemniki ≤ 1 litr). Wysuwane wanny mogą również bezpiecznie pochłaniać skropliny podczas dekantacji i przenoszenia substancji zanieczyszczających wodę.

Wykrywanie przecieków na czas

Każdy, kto nie tylko chce być chroniony przed wyciekami, ale także chce być odpowiednio wcześnie ostrzegany, powinien wyposażyć swoje wanny podłogowe lub wkładane w system ostrzegania przed wyciekiem substancji niebezpiecznych SpillGuard®, który jest odpowiedni także dla małych wanien wychwytowych: Po aktywacji za pomocą przycisku system ten uruchamia alarm akustyczny i sygnał wizualny przez 24 godziny w przypadku wycieku płynnych substancji niebezpiecznych. Dobrze przemyślane: podczas projektowania urządzenia SpillGuard® wzięto pod uwagę, że alarm jest tak głośny, że słychać go nawet przy zamkniętych drzwiach bezpieczeństwa.

3. Jakie wymiary i pojemność musi mieć szafa?

W zależności od ilości towaru, który ma być przechowywany, oraz przestrzeni dostępnej w miejscu użytkowania, klient zazwyczaj wybiera pomiędzy klasyczną szafką, którą można umieścić bezpośrednio przy stole warsztatowym lub roboczym (dostępną w różnych szerokościach w zależności od modelu), szafką podblatową lub szafką wiszącą, którą montuje się bezpośrednio na ścianie. Osoby, które chcą przechowywać w miejscu pracy nie tylko małe pojemniki, ale także beczki, korzystają z szafy do przechowywania beczek, która została zaprojektowana specjalnie do przechowywania beczek 200-litrowych.

Najnowsza innowacja w dziedzinie szaf bezpieczeństwa z ochroną przeciwpożarową: Scoper z technologią pionowego wysuwu - prawdziwy cud przestrzeni, który pasuje do każdego miejsca pracy. Jesteś ciekawy?

Chętnie udzielimy Ci porady!

Czy to przez telefon, e-mail, czy też osobiście w siedzibie Państwa firmy - chętnie pomożemy i doradzimy. Skontaktuj się z nami.

Fachowe doradztwo 22 279 40 00

Artykuły powiązane

Ładowanie ...
i

Informacje specjalistyczne na tej stronie zostały starannie opracowane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. DENIOS Sp. z o.o. nie może jednak udzielić żadnej gwarancji ani przyjąć odpowiedzialności za aktualność, kompletność i poprawność zarówno wobec czytelnika, jak i osób trzecich. Wykorzystanie informacji i treści do celów własnych lub osób trzecich odbywa się zatem na własne ryzyko użytkownika. W każdym przypadku należy przestrzegać obowiązujących lokalnie aktów prawnych.

Menu
Zaloguj
Twój koszykDodano do koszyka
Do koszyka
Chętnie pomożemy!

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.

Pon - Czw: 8:00 - 17:00 | pt 8:00 - 16:00