DENIOS Sp z.o.o
ul. Słoneczna 26
05-816 Michałowice

Tel.: 22 279 40 00
Fax: 22 279 40 01
E-Mail: info@denios.pl
Internet: www.denios.pl

Fokus na ludzi: Jak ergonomiczne środowisko pracy pomaga opanować zmiany demograficzne

Zmiany demograficzne mają wpływ na wszystkie obszary naszego społeczeństwa, w tym na życie zawodowe. Starzejąca się siła robocza oznacza nowe wyzwania dla pracodawców, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie i higienie pracy. Musi on zatem zapewnić wszystkim grupom pracowników ochronę przed wypadkami przy pracy i szkodami dla zdrowia, przy jednoczesnym uwzględnieniu indywidualnych potrzeb. Przeczytaj poniżej, aby dowiedzieć się, jakie wyzwania stoją przed specjalistami ds. bezpieczeństwa pracy i jak najlepiej im sprostać.

Zmiany demograficzne stwarzają nowe wyzwania dla bezpieczeństwa i higieny pracy

Późniejsze przechodzenie na emeryturę i niedobór wykwalifikowanych pracowników powodują zmianę struktury wiekowej

Zmiany demograficzne opisują zmiany w strukturze wiekowej populacji. Rosnąca średnia długość życia i spadający wskaźnik urodzeń mają ogromny wpływ na wiele aspektów życia społecznego, w tym na świat pracy.

Wraz ze wzrostem wieku emerytalnego starsi pracownicy pracują dłużej i dłużej pozostają na rynku pracy. Jednocześnie na rynek pracy wchodzi mniej młodych pracowników. Zwłaszcza w sektorze technicznym nie ma wystarczającej liczby wykwalifikowanych pracowników do obsadzenia wakatów. Pracodawcy są tym bardziej zależni od starszych wykwalifikowanych pracowników, aby zapewnić sobie konkurencyjność i wzrost w perspektywie długoterminowej.

Zmiany demograficzne niosą ze sobą również wiele wyzwań w obszarze bezpieczeństwa pracy: warunki pracy muszą być dostosowane do zmieniającej się struktury wiekowej siły roboczej, a także należy dokonać ukierunkowanych inwestycji w zdrowie i dobre samopoczucie starszych pracowników.

STARZEJĄCA SIĘ SIŁA ROBOCZA: PRACODAWCY MUSZĄ ZWRACAĆ UWAGĘ NA INDYWIDUALNE ZAGROŻENIA

Ponieważ ludzie dłużej pozostają na rynku pracy, średnia wieku pracowników w wielu branżach i zawodach wzrasta. Ma to ogromny wpływ na bezpieczeństwo pracy, ponieważ starsi pracownicy są bardziej podatni na wypadki w miejscu pracy i urazy spowodowane zmianami fizycznymi i chorobami związanymi z wiekiem. Innym ważnym czynnikiem jest spadek wydolności fizycznej wraz z wiekiem.

Pracodawcy są zobowiązani do uwzględnienia szczególnych zagrożeń dla wrażliwych grup pracowników. Dlatego też konieczne jest, aby firmy uwzględniały zmiany demograficzne w swoich projektach miejsc pracy i strategiach, aby zapewnić, że mogą one zaspokoić potrzeby wszystkich pracowników. Aby zapewnić bezpieczeństwo pracy starszym pracownikom, ważne jest zatem oferowanie ergonomicznych warunków pracy dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Może to obejmować na przykład dostosowanie procesów pracy i zadań, a także wykorzystanie pomocy technicznych.

Starsi pracownicy są cenni - warto chronić ich przed wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi!

Starsi pracownicy są często szczególnie cenni dla firm. Oto kilka powodów dlaczego:

1
Doświadczenie i know-how

Ze względu na wieloletnie doświadczenie w miejscu pracy, starsi pracownicy mogą wnieść cenny wkład i pomóc w rozwiązywaniu problemów i wyzwań.

2
Ciągłość i stabilność

Często długi staż pracy może pomóc w zapewnieniu ciągłości i stabilności w firmie.

3
Niezawodność i odpowiedzialność

Starsi pracownicy często mają wyższą etykę pracy i pracują szczególnie rzetelnie i odpowiedzialnie. W rezultacie mogą przyczynić się do stabilności i wydajności firmy.

4
Doradztwo i transfer wiedzy

Wieloletni pracownicy mogą przekazywać swoje doświadczenie młodszym kolegom i pomagać w pielęgnowaniu i wspieraniu kolejnego pokolenia pracowników.

5
Sieć kontaktów i znajomości

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zbudowali już wiele kontaktów i relacji, które mogą być korzystne dla firmy.

Starsi pracownicy są cenną i rosnącą siłą roboczą ze względu na zmiany demograficzne. Promowanie ich zdrowia jest zatem nie tylko obowiązkiem moralnym, ale także koniecznością ekonomiczną. Promując zdrowie starszych pracowników w ukierunkowany sposób, pracodawcy mogą pomóc im dłużej zachować zdrowie i produktywność. Promocja zdrowia może pomóc w zapobieganiu lub łagodzeniu chorób i dolegliwości związanych z wiekiem, co z kolei ma pozytywny wpływ na zdolność do pracy i wydajność.

Ergonomiczne środowisko pracy w starszym wieku: nasze zalecenia dla pracodawców

Specjalne wyzwania związane z wymagającymi fizycznie czynnościami

Wymagające fizycznie czynności, takie jak praca w środowisku produkcyjnym lub w logistyce, mogą być szczególnie stresujące dla starszych pracowników. Z biegiem lat może to prowadzić do fizycznych oznak zużycia, takich jak dolegliwości mięśni i stawów, a nawet problemy z kręgosłupem. Powtarzające się ruchy i ciągłe stanie mogą w szczególności prowadzić do bólu i wyczerpania. Ponadto, ze względu na naturalny proces starzenia się, starsi pracownicy mogą radzić sobie z mniejszym obciążeniem niż młodsi koledzy. Są oni często bardziej podatni na urazy i choroby, które mogą być spowodowane fizycznymi obciążeniami w pracy. Ergonomiczne środowisko pracy skutecznie zmniejsza obciążenie pracą i ryzyko urazów lub chorób.

Wsparcie starszych pracowników w obsłudze ładunków

Działania intralogistyczne odgrywają kluczową rolę w wielu firmach. Pracownicy zajmują się transportem, przechowywaniem lub sortowaniem towarów i materiałów na terenie firmy. Zadania te mogą być wymagające fizycznie i stanowić obciążenie dla zdrowia, szczególnie w przypadku starszych pracowników. Dlatego ważne jest, aby warunki pracy w intralogistyce były jak najbardziej ergonomiczne. Jedną z możliwości jest zastosowanie ergonomicznych urządzeń pomocniczych, takich jak wózki transportowe, dźwigi lub przenośniki. Mogą one pomóc w przenoszeniu ciężkich ładunków lub zautomatyzować powtarzalne ruchy, aby zmniejszyć obciążenie pracowników.

Podsumowaliśmy dla Państwa ergonomiczne pomoce transportowe dla sektora intralogistyki:

Wózki transportowe

Wózki transportowe, wózki logistyczne, lub wózki stołowe mogą być używane do najróżniejszych celów transportowych. DENIOS oferuje ponad 300 różnych artykułów.

Do wózków transportowych

Sprzęt do podnoszenia

Produkty z zakresu techniki podnoszenia umożliwiają łatwe podnoszenie ładunków lub kompensowanie różnic wysokości. W programie znajdą Państwo np. wózki podnośnikowe, stoły podnośnikowe, dźwigi lub podnośniki.

Do urządzeń podnośnikowych

Sprzęt do obsługi beczek

DENIOS oferuje Państwu podnośniki i transportery beczek, wózki do beczek, rolki do beczek, osprzęt do wózków widłowych, uchwyty do beczek i kleszcze do beczek. Urządzenia z rolkami lub napędem elektrycznym znacznie ułatwiają obsługę beczek.

Pomoce do obsługi beczek

Obsługa butli gazowych

Wózki do butli gazowych lub stojaki transportowe do butli gazowych zwiększają bezpieczeństwo i ergonomię podczas obsługi butli gazowych i ich transportu w firmie.

Produkty do obsługi butli gazowych

Obsługa produktów w magazynie materiałów niebezpiecznych

Magazyny materiałów niebezpiecznych DENIOS mogą być wyposażone w wiele opcji zapewniających ergonomiczną obsługę produktów. Na przykład przenośniki rolkowe lub dźwigary suwnicowe.

Odkryj program wyposażenia

NOWOŚĆ: Ergonomiczny podnośnik do małych pojemników

Pracuj mądrzej - nie ciężej! Chroń swoich pracowników najnowszymi narzędziami ergonomicznymi i odkryj naszą innowację dla wszystkich pojemników do 100 kg.

Podnośnik ergonomiczny DENIOS to idealne rozwiązanie do łatwego i bezpiecznego transportu małych pojemników. W wersji standardowej użytkownik otrzymuje podwozie z płytą adaptacyjną, a także wstępnie zainstalowane ramiona podnoszące do pojemników z bocznymi uchwytami do przenoszenia. Płytę adaptacyjną można rozbudowywać modułowo: dzięki dodatkowym uchwytom na pojemniki (zobacz akcesoria) można bezpiecznie podnieść dowolny mały pojemnik. Smukłe podwozie jest łatwe w manewrowaniu dzięki czterem obrotowym kółkom. Niska wysokość całkowita umożliwia bezpieczną jazdę pod pojemnikami i paletami.

Zapewnij odpowiednie warunki pracy dla zmysłów

Starsi pracownicy potrzebują szczególnej ochrony przed hałasem i słabą widocznością, ponieważ ich wiek może sprawić, że będą bardziej podatni na pewne problemy zdrowotne. Na przykład, mogą oni już mieć upośledzony słuch lub problemy ze wzrokiem, które mogą zostać pogorszone przez hałas lub słabą widoczność. Ponadto, hałas może również prowadzić do zwiększonego stresu, a tym samym pogarszać inne problemy zdrowotne, takie jak choroby układu krążenia. Starsi pracownicy mogą również mieć mniej energii i zdolności regeneracyjnych niż młodsi pracownicy, co może utrudniać regenerację po skutkach hałasu i słabej widoczności.

Dlatego ważne jest, aby pracodawcy podjęli kroki w celu ochrony starszych pracowników przed tymi potencjalnymi zagrożeniami, takimi jak zapewnienie ochrony słuchu i lepszej widoczności w miejscu pracy.

Odpowiednie oświetlenie zapewniające optymalną widoczność

Czy wiesz, że przy braku warunków wizualnych, postrzeganie kolorów, między innymi, może być osłabione już w wieku 30 lat? Podobnie, wzrok pogarsza się w wieku 45 lat. Czynniki te mogą skutkować wolniejszym czasem reakcji, co z kolei zwiększa częstotliwość wypadków. Dzięki odpowiedniemu oświetleniu, najlepiej z indywidualnie regulowanymi poziomami natężenia oświetlenia, możesz już teraz znacznie ułatwić pracę swoim pracownikom. Możesz również skorzystać z naszego poradnika po właściwym oświetleniu w miejscach pracy.

Zapewnij ochronę słuchu

Zwiększona ekspozycja na hałas może prowadzić do utraty słuchu już w wieku 40 lat. Często występującą chorobą zawodową jest utrata słuchu spowodowana hałasem. Aby temu zapobiec, istnieją różne produkty, które można stosować profilaktycznie w celu ochrony słuchu.

Zapewnia ulgę podczas pracy w pozycji stojącej

Dla starszych pracowników praca stojąca może stanowić szczególne wyzwanie. Długotrwałe stanie może powodować ból stawów i mięśni, zwłaszcza nóg i stóp. Na szczęście istnieją rozwiązania zmniejszające obciążenie związane ze staniem dla starszych pracowników, takie jak korzystanie z siedzeń i ergonomicznych mat w miejscu pracy.

Oferuj miejsca do siedzenia

Jednym ze sposobów na odciążenie starszych pracowników w pozycji stojącej jest korzystanie z siedzenia. Taboret do siedzenia lub krzesło z regulacją wysokości może zapewnić wygodne i stabilne podparcie, które pozwoli starszym pracownikom odpocząć i zmniejszyć nacisk na stawy bez przerywania pracy. Oprócz krzeseł biurowych, istnieją również specjalne opcje siedzenia, takie jak podpórki i taborety, które mogą sprawić, że miejsce pracy będzie bardziej ergonomiczne.

Stosuj ergonomiczne maty w miejscu pracy

Ergonomiczne maty w miejscu pracy to specjalnie zaprojektowane wykładziny podłogowe zaprojektowane w celu zmniejszenia nacisku na ciało podczas długotrwałego stania i zmniejszenia nacisku na stawy i mięśnie. Są one dostępne w różnych rozmiarach i grubościach i mogą być stosowane na wszystkich rodzajach podłóg, w tym na płytkach i dywanach. Ergonomiczna mata w miejscu pracy może również pomóc poprawić komfort w miejscu pracy i zmniejszyć ryzyko upadków i uderzeń.

Więcej porad dotyczących ergonomii dla starszych pracowników

Temat ergonomii i zmian demograficznych jest niezwykle złożony i obejmuje wiele innych aspektów.

Ważne, aby wiedzieć: Jeśli potrzeby i środki ochronne dla pracowników nie są spełniane lub są lekceważone, może wystąpić zwiększony wskaźnik absencji. Istnieje szereg środków, które pracodawcy mogą podjąć w celu ograniczenia tych nieobecności. Podsumowaliśmy dla Państwa kilka z tych środków:

1
Ergonomiczne warunki pracy

Upewnij się, że warunki pracy są zaprojektowane tak, aby pracownicy mogli pracować ergonomicznie i bez poważnego obciążenia fizycznego.

2
Oferuj szkolenia i edukację

Edukacja pracowników na temat zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia może pomóc zwiększyć ich świadomość potencjalnych zagrożeń i zmniejszyć prawdopodobieństwo wypadków i urazów.

3
Promocja zdrowia i profilaktyka

Oferuj programy zdrowotne, aby pomóc pracownikom zachować zdrowie. Może to obejmować na przykład zdrowe odżywianie, regularne ćwiczenia i redukcję stresu.

4
Dostosowane obciążenie pracą

Upewnij się, że obciążenie pracą jest dopasowane do umiejętności i możliwości pracowników, aby uniknąć nadmiernego wysiłku i wyczerpania.

5
Przegląd warunków pracy

Regularnie sprawdzaj warunki pracy i identyfikuj potencjalne zagrożenia lub źródła niebezpieczeństwa. Wyeliminuj te zagrożenia, aby zapobiec urazom lub utracie czasu pracy.

Chętnie udzielimy Ci porady!

Czy to przez telefon, e-mail, czy też osobiście w siedzibie Państwa firmy - chętnie pomożemy i doradzimy. Skontaktuj się z nami.

Fachowe doradztwo 22 279 40 00

Powiązane tematy

Ładowanie ...
i

Informacje specjalistyczne na tej stronie zostały starannie opracowane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. DENIOS Sp. z o.o. nie może jednak udzielić żadnej gwarancji ani przyjąć odpowiedzialności za aktualność, kompletność i poprawność zarówno wobec czytelnika, jak i osób trzecich. Wykorzystanie informacji i treści do celów własnych lub osób trzecich odbywa się zatem na własne ryzyko użytkownika. W każdym przypadku należy przestrzegać obowiązujących lokalnie aktów prawnych.

Menu
Zaloguj
Twój koszykDodano do koszyka
Do koszyka
Chętnie pomożemy!

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.

Pon - Czw: 8:00 - 17:00 | pt 8:00 - 16:00