DENIOS Sp z.o.o
ul. Słoneczna 26
05-816 Michałowice

Tel.: 22 279 40 00
Fax: 22 279 40 01
E-Mail: info@denios.pl
Internet: www.denios.pl

Ergonomia i zdrowie pleców w miejscu pracy

Czy odczuwasz teraz ból pleców? W takim razie jesteś jak wielu innych - bo statystycznie rzecz biorąc, co trzeci człowiek cierpi w tej chwili na podobne dolegliwości. W szczególności nieprawidłowe obciążenie w pracy jest uważane za czynnik wywołujący bóle pleców i inne tzw. zaburzenia mięśniowo-szkieletowe - obecnie najczęstszą przyczynę niezdolności do pracy, stanowiącą prawie 25% nieobecności.

Z naszego przeglądu faktów dowiesz się, jakie czynniki ryzyka występują w codziennym życiu zawodowym, jakie grupy zawodowe są szczególnie zagrożone i co należy wziąć pod uwagę przy ocenie ryzyka. Przedstawiamy także 3 sprawdzone środki zapobiegawcze służące poprawie ergonomii i zdrowia pleców w miejscu pracy.

Sprawdzanie faktów: Co powinieneś wiedzieć o ergonomii w miejscu pracy

Dlaczego ergonomia jest tak ważna w miejscu pracy?

Tak zwane choroby układu mięśniowo-szkieletowego są spowodowane w szczególności niewłaściwym obciążeniem fizycznym w pracy. Najczęstszymi objawami chorób układu mięśniowo-szkieletowego są bóle szyi i pleców. Schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego są najczęstszą przyczyną niezdolności do pracy na świecie oraz drugą co do częstości przyczyną wcześniejszego przechodzenia na emeryturę.

 • 22,5% wszystkich dni niezdolności do pracy
 • 21 380 nowych rent z tytułu ograniczenia zdolności do pracy zarobkowej
 • 17,2 mld € strata produkcyjna
 • 30,5 mld € straty w wartości dodanej brutto

Źródło: Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy - rok sprawozdawczy 2017

Problemy z kręgosłupem i inne schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego wiążą się nie tylko z ogromnym cierpieniem, ale także z wysokimi kosztami wynikającymi z absencji, strat w produkcji, zakłóceń w pracy lub rehabilitacji. Ergonomiczne zaprojektowanie miejsca pracy ma ogromne znaczenie dla zapobiegania szkodom zdrowotnym i ekonomicznym.

Które grupy zawodowe są szczególnie narażone na dolegliwości pleców i inne zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego?

W niektórych grupach zawodowych ryzyko wystąpienia problemów z kręgosłupem i innych zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego jest znacznie zwiększone. Dotyczy to zwłaszcza zawodów, w których istotną rolę odgrywają czynniki stresu związane z pracą fizyczną. Pracownicy fizyczni są zatem szczególnie narażeni na ryzyko w zawodach związanych z pracą fizyczną lub w przemyśle, ale także w sektorze usług.

Infografika: Niezdolność do pracy z powodu schorzeń kręgosłupa według grup zawodowych

Jakie są czynniki ryzyka zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego w codziennej pracy?

Dolegliwości pleców i zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego powstają, gdy ruchy, postawy lub przenoszenie ciężarów stają się zbyt jednostronne, zbyt częste lub ekstremalne. Do typowych obciążeń fizycznych należą niekorzystne z ergonomicznego punktu widzenia warunki pracy, takie jak

Ręczne przemieszczanie ładunków

Podnoszenie, przenoszenie, pchanie lub ciągnięcie ciężkich ładunków bez pomocy technicznych.

Pozycje wymuszone

Na przykład przez długotrwałe stanie, siedzenie, pracę powyżej poziomu ramion, kucanie, klęczenie itp.

Zwiększony wysiłek lub użycie siły

Czynności, podczas których na ciało działają duże siły (np. wspinaczka, uderzanie młotkiem, wiercenie).

Czynności powtarzalne / powtarzające się

Powtarzające się procesy robocze i ruchy, np. na stanowiskach pracy przy linii montażowej

Jakie są przepisy dotyczące ergonomii w miejscu pracy?

Ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy stanowi podstawę prawną dla "obowiązku ergonomii" w miejscu pracy. Zgodnie z przepisami jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy za pomocą środków bezpieczeństwa i higieny pracy. Dlatego w ramach oceny ryzyka pracodawca musi określić zagrożenia występujące w miejscu pracy (np. wynikające ze stresu fizycznego) oraz podjąć odpowiednie środki zapobiegawcze i ochronne.

Rozporządzenie w sprawie przemieszczania ładunków określa to w szczególności w odniesieniu do ręcznego podnoszenia, przenoszenia, ciągnięcia lub pchania ładunków w miejscu pracy. Stanowi ona na przykład, że należy unikać ręcznego przemieszczania ciężarów lub ograniczać je do minimum poprzez stosowanie odpowiedniego sprzętu roboczego.

Jak można poprawić ergonomię i zdrowie pleców w miejscu pracy?

Przede wszystkim należy określić czynniki ryzyka wystąpienia zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego w miejscu pracy. Dokonuje się tego za pomocą oceny ryzyka.

Do określenia zagrożeń można wykorzystać np. wyniki badań medycyny pracy, przepisy prawne i zasady techniczne oraz informacje z instytucji ubezpieczenia od wypadków. Istotnym źródłem informacji jest także inspekcja miejsca pracy oraz zaangażowanie i przesłuchanie pracowników.

Należy zauważyć, że: Samo występowanie stresujących czynności nie mówi nic o ich potencjale ryzyka. Aby ocenić ryzyko wystąpienia zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego, takich jak problemy z kręgosłupem, zawsze należy określić poziom, czas trwania i częstotliwość obciążeń fizycznych.

Wpływ mogą mieć także czynniki indywidualne, takie jak wiek, płeć, doświadczenie i sprawność fizyczna, dlatego należy je dodatkowo uwzględnić w analizie. Odpowiednie środki zapobiegawcze powinny wynikać ze zdobytej wiedzy o rodzaju i poziomie zagrożeń.

Przy opracowywaniu środków zapobiegawczych obowiązuje tzw. zasada STOP:

S Substytucja
T Techniczne środki
O Organizacyjne środki
P Personalne środki

Kolejność na liście odpowiada również kolejności priorytetów działań, które należy przeprowadzić. Przede wszystkim należy sprawdzić, czy czynności robocze niebezpieczne dla układu mięśniowo-szkieletowego można zastąpić innymi czynnościami, które nie są niebezpieczne. Jeżeli nie można uniknąć naprężeń, należy je zminimalizować (zasada minimalizacji). Zgodnie z zasadą STOP, środki techniczne mają pierwszeństwo przed środkami organizacyjnymi i osobowymi. Na rynku istnieje wiele rozwiązań technicznych służących zapobieganiu schorzeniom układu mięśniowo-szkieletowego. Poniżej przedstawiamy 4 produkty, które sprawdziły się w praktyce.

3 sprawdzone sposoby na zwiększenie ergonomii w miejscu pracy

Wykorzystanie pomocy technicznych do przenoszenia ładunków

Pomoce do transportu wewnętrznego ograniczają do minimum wykorzystanie siły ludzkich mięśni i zapobiegają problemom z kręgosłupem. Należą do nich wózki transportowe, wózki ręczne lub rolki transportowe. Podnoszenie ciężkich ładunków ułatwiają takie urządzenia, jak wózki paletowe, ramiona dźwigowe lub podnośniki. Warto wiedzieć: Rozporządzenie w sprawie przemieszczania ładunków wymaga w szczególności stosowania sprzętu mechanicznego w celu przeciwdziałania zagrożeniom powodowanym przez ręczne przemieszczanie ładunków.

Postępowanie z substancjami niebezpiecznymi - ergonomia i bezpieczeństwo są tu ważne!

Podczas pracy z substancjami niebezpiecznymi w beczkach, butlach gazowych lub innych ciężkich pojemnikach pracownicy są narażeni nie tylko na obciążenie fizyczne. Ręczne przemieszczanie wiąże się również z podwyższonym ryzykiem wypadków. Uszkodzenie pojemnika może prowadzić do niekontrolowanego wycieku substancji niebezpiecznych. Dlatego do transportu i obsługi substancji niebezpiecznych należy używać wyłącznie specjalnie zaprojektowanego sprzętu roboczego. DENIOS oferuje obszerny program produktów specjalnych do bezpiecznej intralogistyki materiałów niebezpiecznych:

 • Obsługa beczek

 • Obsługa małych pojemników

 • Postępowanie z materiałami niebezpiecznymi w magazynie

 • Postępowanie z butlami gazowymi

Zapewnij skuteczną redukcję stresu dzięki ergonomicznym matom przeciwzmęczeniowym

Długie okresy stania i pracy na twardych powierzchniach mogą prowadzić do trwałych uszkodzeń kręgosłupa. Dzięki ergonomicznym matom przeciwzmęczeniowym można znacznie zmniejszyć obciążenie, np. na stanowiskach pracy stojącej. Ergonomiczne maty stanowiskowe składają się z materiałów amortyzujących lub sprężystych, takich jak pianka winylowa lub guma, o dużej grubości materiału i strukturalnej powierzchni (np. rowki lub wypustki). W ten sposób ergonomiczne maty stanowiskowe amortyzują obciążenie udarowe podczas ruchu oraz stymulują korzystne mikro-ruchy i pobudzenie mięśni podczas długotrwałego stania.

Korzyści dla pracowników:

 • Większy komfort stania
 • Ulga dla stóp, stawów i kręgosłupa
 • Poprawa krążenia krwi
 • Mniejsze zmęczenie
 • Działanie zapobiegające zmianom zwyrodnieniowym stawów, skurczom i problemom z krążeniem

Używaj krzeseł, taboretów i podpórek do stania, aby uzyskać zrównoważoną postawę ciała.

Innym sposobem na uniknięcie negatywnych skutków ciągłego stania lub siedzenia jest regularna zmiana postawy ciała. Wynika to z faktu, że zwłaszcza stała i jednostronna postawa ciała jest szkodliwa dla kręgosłupa i układu mięśniowo-szkieletowego. Dlatego w miejscu pracy należy dążyć do zrównoważonego połączenia stania, siedzenia i chodzenia. Krzesła i taborety robocze powinny zatem zapewniać pracownikom ergonomiczne miejsca siedzące. Zakup tzw. pomocy stojącej może również przynieść odczuwalną ulgę podczas wykonywania czynności stojących w warsztacie lub na produkcji. Pomoc stojąca jest znacznie wyższa niż klasyczny stołek roboczy i umożliwia użytkownikowi ergonomiczne pochylanie się na stojących stanowiskach pracy.

Chętnie udzielimy Ci porady!

Czy to przez telefon, e-mail, czy też osobiście w siedzibie Państwa firmy - chętnie pomożemy i doradzimy. Skontaktuj się z nami.

Fachowe doradztwo 22 279 40 00

Artykuły powiązane

Ładowanie ...
i

Informacje specjalistyczne na tej stronie zostały starannie opracowane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. DENIOS Sp. z o.o. nie może jednak udzielić żadnej gwarancji ani przyjąć odpowiedzialności za aktualność, kompletność i poprawność zarówno wobec czytelnika, jak i osób trzecich. Wykorzystanie informacji i treści do celów własnych lub osób trzecich odbywa się zatem na własne ryzyko użytkownika. W każdym przypadku należy przestrzegać obowiązujących lokalnie aktów prawnych.

Menu
Zaloguj
Twój koszykDodano do koszyka
Do koszyka
Chętnie pomożemy!

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.

Pon - Czw: 8:00 - 17:00 | pt 8:00 - 16:00