DENIOS Sp z.o.o
ul. Słoneczna 26
05-816 Michałowice

Tel.: 22 279 40 00
Fax: 22 279 40 01
E-Mail: info@denios.pl
Internet: www.denios.pl

Bezpieczne posługiwanie się butlami gazowymi

W wielu zakładach pracy wykorzystuje się codziennie butle z gazem. Często z faktu, że w sferze prywatnej każdemu laikowi wolno jest korzystać z butli z gazem bez konieczności legitymowania się wiedzą z zakresu bhp wyciągany jest błędny wniosek, że stosowanie takich butli nie stwarza zagrożenia. Jednak ostrożność jest konieczna w każdym konkretnym przypadku – bo błąd w obsłudze butli gazowych może mieć katastrofalne skutki. Dlatego w codziennej pracy zakładu powinni Państwo przestrzegać przepisów bezpieczeństwa dotyczących postępowania z butlami gazowymi i uwrażliwić na to swoich pracowników. W naszym praktycznym poradniku przekazujemy Państwu kilka pomocnych sugestii. Jeszcze więcej rzetelnej wiedzy fachowej – na miejscu w Państwa przedsiębiorstwie i z przystosowaniem do warunków w danym zakładzie – da Państwu Szkolenie praktyczne Bezpieczne obchodzenie się z gazami technicznymi" Akademii DENIOS.

Bezpieczna praca z butlami z gazem

Generalnie powinni Państwo ustalać środki i reguły bezpieczeństwa przy użytkowaniu butli gazowych w swoim zakładzie pracy na podstawie uprzednio sporządzonej oceny zagrożeń. Oto jednak kilka wskazówek ogólnych: Wszystkie ważne informacje na temat istotnych dla bezpieczeństwa właściwości gazów i wskazówki dotyczące konkretnych środków zabezpieczających zawarte są w karcie charakterystyki, przekazanej Państwu przez dostawcę gazu. Instruujcie Państwo zatrudnionych regularnie i w stosownym zakresie o korzystaniu z pojemników ciśnieniowych z gazem, o szczególnych zagrożeniach oraz środkach do realizacji w razie wypadków i awarii. Zwłaszcza przy zmianie butli konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności i uwagi. Przed użyciem należy np. założyć przepisowe środki ochrony indywidualnej (ŚOI) oraz włączyć instalację odciągową, jeśli jest. O ile to możliwe, należy także zapewnić wystarczającą wentylację naturalną.

Przed przystąpieniem do użytkowania lub przed zmianą butli należy się upewnić, czy podłączana jest właściwa butla z gazem, i wziąć pod uwagę specyficzne właściwości zawartego w niej gazu. Należy regularnie sprawdzać przewody i węże, czy nie wykazują uszkodzeń, i upewniać się o szczelności wszystkich połączeń. Dla uniknięcia uszkodzeń węży także na przyszłość, należy zwracać uwagę, aby nie ocierały się one o narożniki i krawędzie albo nie przecinały dróg komunikacyjnych, gdzie mogą być najeżdżane. Armatury, węże i narzędzia do tlenu muszą być zawsze wolne od smaru, oleju i zanieczyszczeń, bo inaczej zachodzi ryzyko samozapłonu. Butlę gazową należy zabezpieczyć przed przewróceniem się także na stanowisku pracy, a zawory butli zamykać przy dłuższych przerwach w pracy.

Na co zwracać uwagę przy transporcie butli z gazem?

Czy wiedzą Państwo, że butla gazowa może ważyć ponad 70 kg? Stwarza to niemałe ryzyko urazu – przede wszystkim w transporcie. Przy nieprawidłowym manipulowaniu butlą z gazem może dojść nie tylko do urazu osoby. Znacznie wzrasta też ryzyko uszkodzenia butli przy jej przewożeniu. W razie upadku może np. urwać się zawór będący najsłabszym punktem butli gazowej i dojść do nagłego uwolnienia się zawartości pod ciśnieniem. W ten sposób butle gazowe mogą się zmienić w prawdziwe pociski zdolne do przebijania nawet betonowych ścian. Dlatego w razie konieczności transportowania butli należy koniecznie przestrzegać wymagań bezpieczeństwa. Generalnie butle gazowe należy przewozić wyłącznie z nakręconym kapturkiem zaworu i także w transporcie chronić je przed nadmiernym nagrzewaniem mogącym doprowadzić do wzrostu ciśnienia w butli.

Transport butli gazowych na terenie zakładu

Również w tym przypadku należy najpierw pamiętać o założeniu odpowiednich ŚOI (np. butów bezpiecznych i rękawic ochronnych). Przy transporcie butli gazowych absolutnie niedopuszczalne jest ich uderzanie, rzucanie i przetaczanie na leżąco. Generalnie należy też możliwie unikać przenoszenia butli przez osoby i przetaczania ich na stojąco. Wykorzystujcie Państwo zamiast tego wózki i stojaki do transportu butli. Te profesjonalne środki pomocnicze szczególnie zasługują na polecenie do czynności regularnie wykonywanych i mają liczne zabezpieczenia zapobiegające przewróceniu się, przetoczeniu i uderzeniu butli gazowych w transporcie. Jeśli konieczne jest przewiezienie butli gazowej na inne piętro, to nigdy w jednej windzie nie mogą się znajdować osoby i butle gazowe. Butle należy przenosić tylko dźwigiem, stojące na palecie. W naszym sklepie internetowym oferujemy specjalne palety do butli gazowych przystosowane do podnoszenia dźwigiem. Również wózki do butli gazowych i stojaki transportowe butli dla wózków widłowych i paletowych znajdą Państwo w naszym bogatym asortymencie.

Transport butli gazowych na drogach publicznych

Przy transporcie butli gazowych na drogach publicznych należy przestrzegać przepisów ADR (europejskiej konwencji dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów i ładunków niebezpiecznych). Przed transportem zasięgnijcie Państwo informacji na temat dopuszczalnej maksymalnej ilości danej substancji przypadającej na jednostkę transportową. Należy też wziąć pod uwagę przepisy o wspólnym przewożeniu razem z innymi towarami niebezpiecznymi.

Jeśli ilość przewożonych przez Państwa materiałów nie przekracza ilości dopuszczalnej, to obowiązują następujące zasady:

 • Przewożenie wyłącznie szczelnych butli gazowych z ochroną zaworu (np. kapturkiem)
 • Nieotwieranie przesyłek
 • Umieszczenie przepisowego oznakowania i nalepek
 • Gaśnica w pojeździe
 • Korzystanie przede wszystkim z pojazdów odkrytych lub wentylowanych
 • Zakaz ognia i otwartego światła
 • Zakaz palenia tytoniu przy załadunku
 • W przypadku gazów trujących zabezpieczenie żywności, używek i pasz
 • Ochrona przed uszkodzeniem przez wystarczające zabezpieczenie ładunku
 • Dokumenty przewozowe w pojeździe
 • Pouczenie kierowcy pojazdu
 • Pojazd i kierowca muszą spełniać obowiązujące przepisy (bezpieczeństwo eksploatacyjne i drogowe, wyposażenie)

Powyższe zasady obowiązują także przy transporcie nieoczyszczonych pustych butli gazowych. W takim przypadku dokumenty przewozowe powinny zawierać odpowiednie informacje na temat przesyłek.

Przy przekroczeniu limitu przewożonych substancji należy przestrzegać dodatkowo przepisów specjalnych:

 • Dwie gaśnice w pojeździe
 • Dodatkowe wyposażenie ochronne
 • Kierowca pojazdu potrzebuje prawa jazdy ADR
 • Jednostka transportu i ew. sztuki przesyłki (przy stosowaniu kontenerów) muszą być specjalnie oznakowane
 • Obowiązują szczególne środki ostrożności przy zatrzymywaniu się, parkowaniu, załadunku i wyładunku
 • Ew. nadzorowanie pojazdów
 • Posiadanie przy sobie dowodu tożsamości ze zdjęciem przez każdego członka załogi pojazdu
 • Przestrzeganie przepisów specjalnych dot. gazów trujących
 • Zakaz spożywania napojów alkoholowych lub innych środków ograniczających zdolność do czynności służbowych
Chętnie udzielimy Ci porady!

Czy to przez telefon, e-mail, czy też osobiście w siedzibie Państwa firmy - chętnie pomożemy i doradzimy. Skontaktuj się z nami.

Fachowe doradztwo 22 279 40 00

Artykuły powiązane

Ładowanie ...
i

Informacje specjalistyczne na tej stronie zostały starannie opracowane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. DENIOS Sp. z o.o. nie może jednak udzielić żadnej gwarancji ani przyjąć odpowiedzialności za aktualność, kompletność i poprawność zarówno wobec czytelnika, jak i osób trzecich. Wykorzystanie informacji i treści do celów własnych lub osób trzecich odbywa się zatem na własne ryzyko użytkownika. W każdym przypadku należy przestrzegać obowiązujących lokalnie aktów prawnych.

Menu
Zaloguj
Twój koszykDodano do koszyka
Do koszyka
Chętnie pomożemy!

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.

Pon - Czw: 8:00 - 17:00 | pt 8:00 - 16:00