DENIOS Sp z.o.o
ul. Słoneczna 26
05-816 Michałowice

Tel.: 22 279 40 00
Fax: 22 279 40 01
E-Mail: info@denios.pl
Internet: www.denios.pl

Bezpieczna praca na wysokości

Dowiedz się więcej o przyczynach i skutkach wypadków przy upadku z wysokości, jakie obowiązują przepisy prawne oraz jakie kryteria należy uwzględnić w ocenie ryzyka związanego z pracą na dachach, rusztowaniach i drabinach. Ponadto przygotowaliśmy dla Ciebie kilka profesjonalnych rozwiązań w zakresie zapobiegania upadkom.

Fakty i statystyki: Co należy wiedzieć o wypadkach podczas pracy?

Upadki są najczęstszą przyczyną śmiertelnych wypadków przy pracy

Stopień ciężkości obrażeń jest szczególnie wysoki w wypadkach spowodowanych upadkiem z wysokości. Upadki z wysokości 20% są obecnie najczęstszą przyczyną śmiertelnych wypadków przy pracy. W swoim raporcie "Wypadki przy pracy 2020" DGUV zarejestrowało 23 320 wypadków przy pracy podlegających zgłoszeniu, spowodowanych upadkiem z instalacji strukturalnych. Należą do nich na przykład upadki z dachów lub rusztowań, ale także upadki z drabin lub ciężarówek. W 2020 r. 46 z tych wypadków zakończyło się śmiercią. Oznacza to, że prawie co tydzień ktoś umiera w wyniku wypadku spowodowanego upadkiem z wysokości. Nawet jeśli wypadek podczas upadku nie kończy się śmiercią, często ma długotrwałe i poważne konsekwencje zdrowotne dla osób poszkodowanych.

W branży budowlanej ryzyko upadku jest 4x większe niż przeciętnie

Specjalna ocena DGUV z 2020 r. pokazuje: Pracownicy branży budowlanej oraz przedstawiciele innych zawodów pracujących na budowach (np. ślusarze lub elektrycy) są szczególnie często narażeni na wypadki związane z upadkiem z wysokości. Ryzyko wypadku w wyniku upadku jest około 4 razy wyższe niż średnia dla wszystkich rozpatrywanych sektorów. Upadki z drabin (prawie 50%) i z rusztowań (ponad 20%) stanowią większość wszystkich wypadków związanych z upadkiem z wysokości w budownictwie i usługach związanych z budownictwem. W latach 2009-2018 zarejestrowano łącznie 871 wypadków przy pracy ze skutkiem śmiertelnym. Ponad jedna trzecia z nich była wynikiem upadku.

i

Aby zapobiegać wypadkom przy upadku z wysokości w branży budowlanej, BG BAU dofinansowuje inwestycje swoich członków w zwiększenie bezpieczeństwa podczas prac na wysokości. Aktualny katalog składek można znaleźć na stronie internetowej BG BAU. W DENIOS znajdą Państwo duży wybór odpowiedniego sprzętu roboczego do bezpiecznej pracy na wysokości.

Nawet upadki z niewielkich wysokości są niebezpieczne

Chociaż prawdopodobieństwo odniesienia obrażeń śmiertelnych wzrasta wraz z wysokością upadku, upadki z niewielkich wysokości również mogą prowadzić do poważnych obrażeń. Na przykład 50% wszystkich śmiertelnych wypadków spowodowanych upadkiem z wysokości mniejszej niż 5 metrów. Odnotowano już wypadki śmiertelne przy upadku z wysokości mniejszej niż 2 metry. Przy niższych wysokościach upadku główną rolę odgrywają urazy głowy. Dlatego podczas takich prac należy zawsze nosić odpowiednią ochronę głowy.

Drabiny są najczęstszą przyczyną wypadków związanych z upadkiem z wysokości

Statystycznie najwięcej upadków zdarza się podczas korzystania z drabin (31,4%). Z kolei wypadki śmiertelne są najczęściej związane z upadkami z dachów (23,3%) lub rusztowań (16,7%). Odnotowuje się również dużą liczbę upadków z ciężarówek i ich konstrukcji nośnych, drabin i obszarów załadunku.

Przyczyny wypadków spowodowanych upadkiem (2020)

Przyczyna kolizji (obiekt strukturalny) Zgłaszane wypadki Wypadki śmiertelne
Drabiny, drabinki pionowe 10.988 (31,4%) 8 (13,3%)
Schody 6.973 (19,9%) 2 (3,3%)
Ciężarówki, a także klatki schodowe, nadbudówki, strefy załadunku 5.423 (15,5%) 3 (5,0%)
Rusztowania (w tym rusztowania przejezdne i tymczasowe) 1.873 (5,4%) 10 (16,7%)
Wykopy, rowy, wały, doły (naprawcze) 980 (2,8%) 0 (0,0%)
Dachy, tarasy, więźba dachowa, biegi dachowe 760 (2,2%) 14 (23,3%)
Krzesła i stoły 480 (1,4%) 0 (0,0%)
Wózki widłowe 339 (1,0%) 1 (1,7%)
Pomosty podnoszące, wciągarki, podnośniki 191 (0,5%) 1 (1,7%)
Inny obiekt budowlany na wysokości 2.450 (7,0%) 12 (20,0%)
Inne 4.254 (12,2%) 9 (15,0%)

Uwagi dotyczące oceny niebezpieczeństwa upadku

Podstawa prawna i aktualny stan wiedzy

Środki ochrony przed upadkiem z wysokości są uregulowane w różnych przepisach prawnych. Obowiązuje np.: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650

E. Prace na wysokości 

§ 105. Pojęcie pracy na wysokości

 1. Pracą na wysokości w rozumieniu rozporządzenia jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi.

 2. Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta:
  1)osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi;
  2)wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości.

Wymagania podstawowe

Podczas pracy na drabinach, klamrach, rusztowaniach należy zapewnić, aby:

 • Drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inny sprzęt był stabilny, zabezpieczony przed nieprzewidzianymi zmianami stanu i wystarczająco mocny, aby wytrzymać przewidywane obciążenia.

 • Pomost roboczy musi mieć: 1) obszar wystarczająco duży, aby pomieścić personel, narzędzia i niezbędne materiały; 2)poziomą, równą i trwale zamocowaną podłogę; 3)widoczną informację o nośności.

Podczas pracy na rusztowaniach na wysokości powyżej 2 m oraz podestach ruchomych wiszących, należy:

 • Zapewnić bezpieczną komunikację pionową i dostęp do miejsca pracy.

 • Upewnić się, że rusztowanie jest stabilne i może wytrzymać przewidywane obciążenia.

 • Przeprowadzić inspekcje techniczne.

Podczas pracy na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropów należy:

 • Sprawdzić stan techniczny (stabilność, zabezpieczenie).

 • Dopilnować, aby pracownicy stosowali sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości (uprzęże z taśmami, uprzęże z pasami itp.).

 • Dopilnować, aby pracownicy nosili kaski ochronne.

Sprzęt roboczy do bezpiecznej pracy na wysokości

Drabiny

Szybko i bez większego wysiłku sięgaj do trudno dostępnych powierzchni roboczych i wysokości: Te zalety sprawiają, że drabina jest popularnym i często używanym narzędziem pracy. Już poprzez wybór odpowiedniego modelu drabiny można zminimalizować ryzyko upadku. Dlatego różne typy drabin powinny być zawsze uwzględniane w ocenie ryzyka i w zależności od wykonywanej czynności. Na przykład drabiny stopniowe zapewniają większe bezpieczeństwo i lepszą ergonomię niż drabiny szczeblowe. Drabiny zapewniają szczególnie bezpieczną pozycję stojącą i nie trzeba się o nie opierać. Natomiast drabiny podestowe mają przestronną platformę, która zapewnia wystarczającą swobodę ruchu podczas wykonywania wymagających czynności.

Drabiny profesjonalne wszystkich typów często posiadają dodatkowe zabezpieczenia, które zwiększają bezpieczeństwo pracy na wysokości: Na przykład profilowane stopnie, antypoślizgowe nakładki na stopy i podesty lub wstępnie zamontowane poręcze.

Aby uniknąć wypadków w wyniku upadku, podczas korzystania z drabin należy przestrzegać następujących podstawowych zasad oraz wymagań

 • Nie wolno używać uszkodzonych drabin (drabiny muszą być regularnie konserwowane).
 • Należy używać wyłącznie drabin zgodnych z obowiązującymi przepisami.
 • Zawsze ustawiaj drabinę tak, aby była stabilna i bezpieczna do chodzenia.
 • Drabinę należy zawsze zabezpieczyć przed ześlizgnięciem się, przewróceniem i uderzeniem.

Sprzęt ochrony osobistej chroniący przed upadkiem z wysokości

W miejscach pracy zagrożonych upadkiem z wysokości, które nie są zbiorowo zabezpieczone, obowiązkowe jest stosowanie środków ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem z wysokości.

Ważne uwagi dotyczące maksymalnego okresu użytkowania: Na wydajność i funkcjonalność środków ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem z wysokości mają wpływ warunki środowiskowe (np. promieniowanie UV, wilgotność) oraz warunki użytkowania. W tym celu producent umieszcza na środkach ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem z wysokości datę wyrzucenia. Alternatywnie, ŚOI chroniące przed upadkiem z wysokości mogą być oznaczone miesiącem i rokiem produkcji, przy czym wszystkie informacje istotne dla określenia daty wyrzucenia muszą być wymienione w instrukcji użytkowania. Po upływie terminu przydatności do użycia sprzęt ochrony osobistej chroniący przed upadkiem z wysokości nie może być dłużej używany i musi być natychmiast wymieniony.

Więcej przydatnych produktów

Urazy głowy odgrywają główną rolę w wypadkach związanych z upadkiem, nawet z mniejszej wysokości. Dlatego podczas takich prac należy zawsze nosić odpowiedni kask ochronny.

Drabiny ustawione wzdłuż lub na szlakach komunikacyjnych muszą być zabezpieczone przed przewróceniem za pomocą dodatkowych środków. W tym celu można na przykład zastosować środki bezpieczeństwa, takie jak barierki.

Można zastosować odpowiednie oznakowanie ostrzegające przed niebezpieczeństwem upadku lub informujące o konieczności noszenia kasków i szelek bezpieczeństwa.

Chętnie udzielimy Ci porady!

Czy to przez telefon, e-mail, czy też osobiście w siedzibie Państwa firmy - chętnie pomożemy i doradzimy. Skontaktuj się z nami.

Fachowe doradztwo 22 279 40 00

Artykuły powiązane

Ładowanie ...
i

Informacje specjalistyczne na tej stronie zostały starannie opracowane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. DENIOS Sp. z o.o. nie może jednak udzielić żadnej gwarancji ani przyjąć odpowiedzialności za aktualność, kompletność i poprawność zarówno wobec czytelnika, jak i osób trzecich. Wykorzystanie informacji i treści do celów własnych lub osób trzecich odbywa się zatem na własne ryzyko użytkownika. W każdym przypadku należy przestrzegać obowiązujących lokalnie aktów prawnych.

Menu
Zaloguj
Twój koszykDodano do koszyka
Do koszyka
Chętnie pomożemy!

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.

Pon - Czw: 8:00 - 17:00 | pt 8:00 - 16:00