DENIOS Sp z.o.o
ul. Słoneczna 26
05-816 Michałowice

Tel.: 22 279 40 00
Fax: 22 279 40 01
E-Mail: info@denios.pl
Internet: www.denios.pl

7 największych błędów przy opróżnianiu wanien wychwytowych

Wycieki płynów nie są rzadkością i mogą się zdarzyć w każdej chwili. Jeśli składowaliście Państwo pojemnik na wannie wychwytowej, to wszystko zrobiliście dobrze: zapobiega ona niezawodnie przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do ziemi. Ale co teraz? W jaki sposób ciecz wydostaje się z wanny? Nie jest to tak banalne, jak się wydaje: przy opróżnianiu wanien może dojść do poważnych błędów. Tutaj dowiesz się, czego pod żadnym pozorem nie powinieneś robić - i jak robić to prawidłowo.

1. Nic nie robić

Wyciek zostaje odkryty podczas zaglądania do zbiornika. Ale teraz nie ma czasu, żeby się tym zająć, bo są inne prace do zrobienia albo jest już prawie koniec. Nieważne, jutro jest kolejny dzień - to nie jest dobry pomysł!

W przypadku wystąpienia wycieku należy działać natychmiast i bez wahania. Wynika to z faktu, że są Państwo prawnie zobowiązani do zagwarantowania wymaganej powierzchni odbioru w każdym momencie. Jeśli w zbiorniku znajduje się już ciecz, zalecana objętość do zbierania może nie być już podawana. W przypadku szczególnie delikatnych substancji, które wydzielają np. niebezpieczne opary, tym bardziej wymagane jest szybkie działanie w celu przeciwdziałania zagrożeniom dla zdrowia i/lub pożarom. Mimo to nie trać głowy: bezpieczeństwo jest najważniejsze! Przede wszystkim należy ocenić zagrożenie, jakie stwarza wyciek, zidentyfikować rozlany materiał i jego ilość. W zależności od oceny ryzyka lub instrukcji obsługi może być również konieczne odgrodzenie i/lub ewakuacja strefy zagrożenia. W razie potrzeby powiadomić straż pożarną (zakładową) i inne służby ratownicze.

Aby w porę zostać poinformowanym o wycieku, zalecamy dodatkowe wyposażenie wanny na wycieki w system ostrzegania przed wyciekiem substancji niebezpiecznych SpillGuard®. Ostrzega on o wycieku niebezpiecznych cieczy za pomocą akustycznego i optycznego alarmu 24-godzinnego.

2. Nie nosić wyposażenia ochronnego

Chcesz wywiązać się ze swoich obowiązków i jak najszybciej przygotować pojemnik do ponownego użycia. Dlatego natychmiast chwytasz go z całej siły. Nieprawda!

Do opróżniania miski z rozlanego płynu należy podchodzić tak samo, jak do sprzątania każdego innego rozlanego płynu: Jednym z pierwszych kroków jest więc założenie odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (PPE). Obejmuje to co najmniej:

W zależności od substancji, może być również wymagane inne wyposażenie, takie jak ochrona dróg oddechowych lub całego ciała. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub kartą charakterystyki.

3. Wysypać lub wylać

Wystarczy wysunąć wannę wychwytową i to wszystko? Nie ma mowy!

W przypadku wywrócenia lub wylania istnieje znaczne ryzyko spowodowania wtórnego wycieku. Dlatego w żadnym wypadku nie wolno przenosić pełnej wanny wychwytowej za pomocą wózka widłowego ani nawet samodzielnie.

Nawet jeśli kilka osób pracuje razem, ryzyko jest zbyt duże - wystarczy odrobina nieuwagi i w najgorszym wypadku pracownik ma kontakt z dużą powierzchnią rozlanej cieczy. Nawet jeśli zbiornik tylko przypadkowo napełnił się wodą deszczową: Nie wyrzucaj go po prostu! Może dojść do zanieczyszczenia resztkami wcześniej składowanych materiałów eksploatacyjnych.

4) Zmyć płyn naczyniami

Nawet zgarnianie rozlanej cieczy nie jest odpowiednim sposobem na wyeliminowanie wycieku.

Łatwo go rozlać i stworzyć wtórny wyciek. Nawet przy założonych rękawicach ochronnych może dojść do kontaktu z niebezpieczną substancją na niepotrzebnie dużej powierzchni. Chociaż rękawice ochronne zapewniają największe możliwe bezpieczeństwo w przypadku, gdy coś pójdzie nie tak podczas pracy z niebezpiecznymi substancjami, nie należy podejmować niepotrzebnego ryzyka.

Zamiast tego należy użyć pompy lub aspiratora do zbierania rozlanej cieczy (w przypadku niewielkich ilości cieczy wystarczający może być również środek wiążący). Usunąć ciecz tak całkowicie, jak to możliwe z wanny wychwytowej, a następnie sprawdzić, czy nie pozostały resztki. Może to zostać wchłonięte za pomocą środka wiążącego. Następnie należy dokładnie odkazić / wyczyścić wannę do pobierania próbek.

5. Jedno narzędzie dla wszystkich substancji

Używać jednej pompy do wszystkich substancji? Absolutnie nie!

Nie tylko środki bezpieczeństwa, które należy podjąć, powinny zależeć od substancji, ale także od instrukcji obsługi. Wszystkie pompy, urządzenia do zasysania cieczy i środki wiążące muszą być dostosowane do rozlanej substancji! Miej pod ręką odpowiednie produkty, aby w razie nagłego wypadku mieć właściwą pomoc.

6. Nieodpowiednie środki czyszczące

W zależności od cieczy, która wyciekła, do odkażenia wanny wychwytowej można użyć wody lub odpowiedniego środka czyszczącego. Należy jednak unikać szorstkich procesów czyszczenia mechanicznego i nie stosować żadnych innych środków, które mogłyby uszkodzić materiał wanny (np. środki szorujące). W przeciwnym razie nie będzie można zagwarantować funkcjonalności wanny wychwytowej. Przecież w domu nie wyczyścilibyśmy teflonowej patelni stalową gąbką.

7. Przechowywanie innych substancji na zbiorniku po jego zakończeniu bez sprawdzenia.

Szczególnie po wycieku należy również dokładnie sprawdzić substancje, które są przechowywane na wannie. Jeśli na niej zostaną umieszczone niezgodne substancje, w najgorszym wypadku może dojść do niepożądanych interakcji. Dlatego zawsze należy sprawdzić, czy nowe substancje są kompatybilne.

Pamiętaj również o ich prawidłowej utylizacji!

Jeżeli substancje niebezpieczne opuszczają teren przedsiębiorstwa, należy zapewnić ich bezpieczny transport. Pobrane płyny należy usunąć zgodnie z przepisami prawa. Informacje na ten temat można uzyskać od wszystkich certyfikowanych firm zajmujących się gospodarką odpadami. Tymczasowa zbiórka np. lepiszczy zawierających olej może odbywać się w pojemnikach ASP. Są to pojemniki jedno- lub dwuścienne, ocynkowane ogniowo.

Chętnie udzielimy Ci porady!

Czy to przez telefon, e-mail, czy też osobiście w siedzibie Państwa firmy - chętnie pomożemy i doradzimy. Skontaktuj się z nami.

Fachowe doradztwo 22 279 40 00

Artykuły powiązane

Ładowanie ...
i

Informacje specjalistyczne na tej stronie zostały starannie opracowane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. DENIOS Sp. z o.o. nie może jednak udzielić żadnej gwarancji ani przyjąć odpowiedzialności za aktualność, kompletność i poprawność zarówno wobec czytelnika, jak i osób trzecich. Wykorzystanie informacji i treści do celów własnych lub osób trzecich odbywa się zatem na własne ryzyko użytkownika. W każdym przypadku należy przestrzegać obowiązujących lokalnie aktów prawnych.

Menu
Zaloguj
Twój koszykDodano do koszyka
Do koszyka
Chętnie pomożemy!

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.

Pon - Czw: 8:00 - 17:00 | pt 8:00 - 16:00