Sorbenty: Porady i wskazówki profesjonalisty

czy są Państwo zawsze gotowi na wypadek rozlania oleju albo chemikaliów? Czy mogą Państwo niezawodnie zapobiec zanieczyszczeniu środowiska przez uwolnienie cieczy niebezpiecznych dla wód? Jak reagują Państwo na kapiące olejem maszyny, aby uniknąć zagrożenia dla bezpiecznej pracy?

W niniejszym wydaniu „safety@work”, najnowszego poradnika o bezpieczeństwie DENIOS,
przekazujemy informacje na temat sorbentów. Mogą tu Państwo np. dowiedzieć się, jakie
zalety mają włókniny chłonne DENSORB w porównaniu z tradycyjnymi granulatami i jak się
optymalnie przygotować na sytuacje awaryjne.

Zobacz teraz cały magzyn


Tematy tego wydania: