Składowanie rozpuszczalników – przy uwzględnieniu ochrony przed pożarem i wybuchem

Grupa Schunk, Heuchelheim / Hesja

Grupa Schunk, Heuchelheim / Hesja

Wyzwanie:
Przy produkcji wyrobów z węgla i grafitu w Grupie Schunk stosowane są żywice, które dają się gruntownie sczyścić tylko rozpuszczalnikami. Oprócz zagrożeń dla zdrowia wykorzystywanie rozpuszczalników wiąże się zawsze także z rozchodzeniem się oparów mogących tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Dla uniknięcia wysokich kosztów manipulowania i transportu postanowiono umieścić produkcję w nowej hali w bezpośredniej bliskości istniejących budynków. 

Rozwiązanie:

Rdzeń nowego obiektu stanowią trzy modułowe kontenery przeciwpożarowe DENIOS. Mają one dopuszczenie wg ustawy o gospodarce wodnej (WHG), a także ochronę przeciwpożarową F90 od wewnątrz i z zewnątrz. W kontenerze do mycia zastosowane zostały stoły z wyciągiem i szybą od frontu. Urządzenia są ze stali szlachetnej dla zagwarantowania dobrej odporności i łatwego czyszczenia. Pracownik jest optymalnie chroniony przez sterowany obieg powietrza. W kontenerze na rozpuszczalniki znajdują się, oprócz pomp obiegowych dla stołów myjących, trzy zbiorniki odbiorcze z osadnikami. Pozwala to na dłuższe użytkowanie stosowanych rozpuszczalników. Trzeci kontener zawiera także odsysanie punktowe, tu żywice są mieszane i filtrowane przed użyciem bez stwarzania zagrożenia dla pracowników. Wszystkie trzy kontenery mają 5-krotną wymianę powietrza na godzinę, którą zapewnia wspólny przeciwwybuchowy wentylator. 

Wyniki i korzyści:

W ścisłym porozumieniu z Grupą Schunk inżynierowie DENIOS zaprojektowali kompletne rozwiązanie, uwzględniające wszystkie wymagania odnośnie ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej przy składowaniu rozpuszczalników, a także ochronę osób posługujących się nimi. Montaż systemów u klienta mógł zostać przeprowadzony w ciągu tygodnia dzięki konstrukcji typu „plug and store“. Komplet dokumentacji z oznakowaniem symbolem CE, oceną zgodności z ATEX, instrukcjami obsługi itp. został przekazany klientowi zaraz po odbiorze, dzięki czemu można było bez zwłoki przystąpić do użytkowania urządzenia.