Wszechstronne rozwiązanie z dziedziny techniki cieplnej

Cadbury Schweppes

Grenzach Produktionsgesellschaft

Brytyjski multikoncern spożywczy Cadbury Schweppes uruchomił niedawno w Skarbimierzu  jedną z najnowocześniejszych fabryk słodyczy na świecie. Jako jeden z największych międzynarodowych producentów gumy do żucia Cadbury może się poszczycić rekordowymi wynikami sprzedaży w 18 krajach - włącznie z Kanadą, Brazylią i Danią. Tak np. marka "Trident" w 2005 r. wykazała na całym świecie wzrost o 20%. Fabryka gumy do żucia w Skarbimierzu jest rezultatem trzyletniej fazy budowy i inwestycji typu "green field" w wysokości 100 milionów euro. Jest to jedna z największych bezpośrednich inwestycji w polski przemysł spożywczy. Produkcja jest nakierowana na zaspokojenie wzrastającego popytu zarówno na rynku lokalnym, jak i na europejskim.

Wyzwanie:

Firma DENIOS zaprojektowała dla Cadbury zestaw produktów służących do zapewnienia obróbki termicznej oraz klimatyzowanego i bezpiecznego składowania ważnych dla produkcji składników. Wspomniany pakiet zawiera kombinację standardowych komór grzewczych, izolowany kontener systemowy i specjalnie wykonaną szafę grzewczą do termicznej obróbki składników. Komory grzewcze i szafa grzewcza są wyposażone odpowiednio do składowania niebezpiecznych materiałów palnych.

Fabryka w Skarbimierzu stawiała przed wykonawcą liczne wyzwania. Z jednej strony przeznaczone do produkcji składniki wymagały termicznej obróbki.  Z drugiej zaś konieczne było wyposażenie komory w ochronę przeciwwybuchową. 

Mało miejsca wewnątrz oraz duże ilości składowanych chemikaliów stanowiły dodatkowe wyzwania.

Odpowiedzią DENIOS były produkty do mobilnego i modularnego składowania ogrzewanych składników luzem, a także przeciwwybuchowa szafa grzewcza ze stali szlachetnej, odpowiadająca wytycznym GMP (Good Manufacturing Practices) w dziedzinie higieny.

Oddział produkcyjny Cadbury otrzymał dodatkowo standardową komorę grzewczą oraz izolowany kontener systemowy do składowania różnych składników. Komora grzewcza i kontener są uniwersalne i wytrzymałe i umożliwiają składowanie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Rozwiązanie:

Firma DENIOS wybrała w odpowiedzi na całość wyzwań rozwiązanie zdecentralizowane - komorę grzewczą, kontener z drzwiami żaluzjowymi oraz szafę grzewczą ze stali szlachetnej z regulacją temperatury i drzwiami skrzydłowymi.

Ryzyko eksplozji, związane z niektórymi chemikaliami przeznaczonymi do produkcji, spowodowało konieczność wyboru produktów przeciwwybuchowych. Komora i szafa grzewcza została odpowiednio wyposażona: do użytku wewnątrz dla strefy ochrony przed wybuchem 1, a do użytku na zewnątrz - dla strefy 2. Model ten jest również wyposażony w przeciwwybuchowe ogrzewanie, jak i wentylator, który zapewnia stały przepływ powietrza.

Komora grzewcza może być ogrzana do precyzyjnie ustalonej temperatury, żeby mieć pewność, że składniki do produkcji osiągną właściwą temperaturę w zakładanym czasie.

Wynik i korzyści:

Projekt realizowany z Cadbury miał dwie cechy szczególne. Z jednej strony wszechstronne rozwiązanie dla Cadbury uwzględniało różne aspekty techniki bezpieczeństwa - od termicznej obróbki składników do ich składowania, od dokładnego i efektywnego nagrzewania aż po dostarczenie wentylatorów z ochroną przeciwpożarową. Firma DENIOS była w stanie dostarczyć kombinację produktów standardowych i specjalnych w celu pomyślnego zaspokojenia potrzeb Cadbury.

Z drugiej zaś strony ta dostawa wyrobów na tereny produkcyjne w Polsce jest kamieniem milowym w dziejach DENIOS. Dostarczanie rozwiązań w dziedzinie ochrony środowiska i bhp jest zaiste międzynarodowym przedsięwzięciem. Jako firma globalna potrzebujemy jednak lokalnego przedstawicielstwa, które będzie mogło obsługiwać rosnący przemysł w Polsce. Z tego względu DENIOS założył nową spółkę-córkę w Michałowicach. Jako najnowszy członek "Grupy DENIOS" będzie ona szybko i kompetentnie opiekować się naszą rosnącą klientelą w Polsce.