Komory grzewcze o dużej pojemności i krótkim czasie nagrzewania

Producent specjalnych wyrobów chemicznych Wesel (Niemcy)

Spezialchemie-Hersteller in Wesel

Dla pewnego producenta specjalnych wyrobów chemicznych z Wesel firma DENIOS AG wykonała sześć komór grzewczych. Szczególnym wyzwaniem było ich umieszczenie na wysokości 28 m.

Wyzwanie:

Firma z Wesel produkująca specjalne wyroby chemiczne potrzebowała sześciu komór grzewczych o jak największej pojemności i krótkim czasie nagrzewania, dla uzyskania wysokiej przepustowości. Zróżnicowane właściwości materiałów i wynikające stąd wymagania, jak również warunki lokalne, wymagały przyjęcia niecodziennego rozwiązania.

Rozwiązanie:

W celu dopasowania komór do ograniczonej lokalizacji trzeba było w fazie projektowania wyrobów uwzględnić również plany budynku, w którym miały się znaleźć. Szerokość korytarzy nie pozwalała na zastosowanie wrót skrzydłowych, a z kolei wrota zasuwane nie nadają się dla komór o wysokości przekraczającej 4 m, wykorzystane więc zostały wrota żaluzjowe. Wentylator obiegu powietrza zatrzymuje się przy podnoszeniu wrót żaluzjowych. Chroni to pracowników i pomieszczenie, w którym stoi komora, przed rozchodzeniem się szkodliwych dla zdrowia oparów. Takie rozwiązanie umożliwiło obniżenie klasyfikacji przeciwwybuchowej strefy przed komorami ze strefy 1 na 2. Jako medium grzewcze dla komór wykorzystano istniejący system parowy. Burzliwy przepływ powietrza obiegowego zapewnia krótki czas nagrzewania.

Oprócz ciasnego pomieszczenia zmuszającego do optymalnego wykorzystania miejsca, dużym wyzwaniem było także wstawienie komór do budynku przez otwór montażowy na wysokości 28 m. Ze względu na duże rozmiary komory musiały być podzielone na mniejsze części i zmontowane ostatecznie w docelowym miejscu ustawienia w budynku.

Wynik i korzyści:

Montaż systemów u klienta mógł zostać przeprowadzony w ciągu zaledwie tygodnia dzięki konstrukcji typu „plug and heat“. Dzięki zastosowaniu komór znacznie wzrosła przepustowość materiałów w porównaniu z rozwiązaniem wcześniej stosowanym. Komplet dokumentacji z oznakowaniem symbolem CE, oceną zgodności z ATEX, instrukcjami obsługi itp. został przekazany niezwłocznie po sporządzeniu protokołów odbioru, dzięki czemu można było bez opóźnień przystąpić do użytkowania urządzenia.

Przykład niniejszy ilustruje wagę, jaką w projektowaniu urządzeń do materiałów niebezpiecznych ma doświadczenie i możność dysponowania dopuszczonymi systemami. W celu uzyskania bezpiecznej koncepcji ogólnej należy uwzględnić wiele wymogów, reguł i wytycznych. Silni partnerzy, którzy mogą nastawić się na potrzeby klientów i są w stanie zaoferować szeroki wachlarz rozwiązań, pozwalają oszczędzić czas i koszty i gwarantują zgodność instalacji z przepisami.