Innowacyjne rozwiązania systemowe na wysokim poziomie

Firma Alfmeier Präzision SE tworzy rozwiązania systemowe w dziedzinie techniki tworzyw sztucznych, elektrotechniki, mechatroniki i techniki płynów: czy to zawory, czy pompy albo sterowniki – i to o największej precyzji. Ta międzynarodowa spółka prowadzona przez właścicieli zatrudnia ok. 2000 pracowników. Ponad 50 lat sukcesów zaowocowało tym, że Alfmeier dzisiaj zajmuje na świecie czołową pozycję w branży motoryzacyjnej. Spółka-córka Alfmeier Automotive Systems (Szanghaj) Co., Ltd. zajmuje się dostarczaniem komponentów dla przemysłu samochodowego. Zanim jednak komponenty zostaną zamontowane, standardy jakościowe Grupy Alfmeier wymagają, aby każdy element był poddany szczegółowemu badaniu.

Innowacyjne rozwiązania systemowe na wysokim poziomie

Droga do efektywnego i bezpiecznego laboratorium testowego

Aby można było zbadać od podszewki zachowanie komponentów w paliwie, firmowe laboratorium musi spełniać pewne wymagania. Chodzi m.in. o to, żeby strefa magazynowa, analityczna i testowa były blisko ze sobą powiązane, żeby dla ochrony pracowników były zainstalowane zabezpieczenia przeciwwybuchowe i przeciwgazowe, a laboratorium testowe znalazło się wewnątrz budynku. Ważne jest ponadto takie zaaranżowanie pomieszczeń, żeby można było prowadzić testy długotrwałe: jedno takie badanie może trwać do 5000 godzin, czyli ok. 30 dni – a to kawał czasu. Oprócz tego do badań ma być używane ok. 40 paliw. Laboratorium spełniające wszystkie te warunki Grupa Alfmeier zaplanowała dla oddziału w Szanghaju. Dlatego wskazane było zaangażowanie międzynarodowego eksperta w dziedzinach składowania materiałów niebezpiecznych i systemów pomieszczeń technicznych. Jest nim DENIOS, z którym firma Alfmeier Automotive Systems (Szanghaj) Co., Ltd. opracowała indywidualne rozwiązanie trzykomorowe o tak wyrafinowanej konstrukcji, że spełnione są wszystkie wymagania stawiane bezpiecznemu wielofunkcyjnemu systemowi przestrzennemu, a ponadto możliwy jest dobry dostęp i wygodna obsługa. Dodatkowo rozwiązanie z Niemiec pozwoliło też niemało zyskać na czasie: system DENIOS, jako zamknięta i dopuszczona całość, mógł szybko i bez komplikacji zostać zintegrowany z istniejącymi pomieszczeniami produkcyjnymi. 


Zespół pomieszczeń DENIOS: doskonały testowy tryplet 

Laboratorium zaprojektowane przez DENIOS dla klienta Alfmeiera to wielofunkcyjny system przestrzenny o prawdziwie uniwersalnej ochronie przed zagrożeniami. System złożony z trzech pomieszczeń dzieli się na strefę magazynową, gdzie w gotowości do badań przechowywane są paliwa i dodatki, strefę analityczną, w której zarówno przygotowuje się paliwa i komponenty do badań, jak i poddaje je dalszej analizie przed i po oddziaływaniu różnych czynników termicznych, a wreszcie komorę grzewczą, w której komponenty poddawane są starzeniu pod wpływem różnych temperatur od 40 do 60 °C.

Strefa magazynowa i analityczna są w pełni klimatyzowane przy zagwarantowaniu stałej temperatury 20 °C. W celu szybkiego udostępnienia paliw do testowania, mogą być one po prostu przy użyciu pedału przepompowane z magazynu prosto do pomieszczenia badań. Maksymalne bezpieczeństwo jest zapewnione dzięki temu, że są tam zainstalowane liczne elementy w wersji przeciwwybuchowej.

Parowanie wykluczone

Kiedy obiekty badane testowane są w komorze grzewczej, może dojść do parowania paliw pod wpływem temperatury. W takim przypadku pracownicy musieliby ingerować w przebieg testu i uzupełniać ubytki. Jednak w nowym systemie do tego nie dochodzi. Z komorą grzewczą jest bowiem połączony przez prowadzące do góry przewody wymrażacz, który ingeruje w system i powoduje, że paliwa zamiast parować, skraplają się. Pracownicy są chronieni także przed powstawaniem gazów przez precyzyjny system ostrzegawczy. W każdej komorze pracuje w trybie 24/7 wentylator, który zapewnia stałą wymianę powietrza. W razie alarmu gazowego w każdym pomieszczeniu włącza się automatycznie ponadto jeszcze inny wentylator – pełna ochrona dla pracobiorców w Chinach.

Ale ten przemyślny system pomieszczeń może być monitorowany lub serwisowany nie tylko tam na miejscu. Także z Niemiec można podjąć interwencję i zdalnie przeprowadzić diagnostykę dzięki pamięci danych, która archiwizuje wszystko przez 12 miesięcy. Inna dobra wiadomość dotyczy zmontowania obiektu: DENIOS oferuje pełny serwis także w kwestii montażu, toteż chiński oddział DENIOS wziął na siebie całość zadań z tym związanych. W miejscu ustawienia wystarczy wtedy już tylko wykonać drobne prace montażowe – i system może natychmiast zostać uruchomiony.