Magazyn materiałów niebezpiecznych na smary

Holcim (Niemcy) AG

Holcim (Deutschland) AG

Holcim (Niemcy) AG jest największym w północnych Niemczech producentem materiałów budowlanych z siedzibą w Hamburgu. Główną dziedziną działalności jest produkcja cementu z surowców własnego wydobycia w zakładach Lägerdorf i Höver oraz wytwarzanie piasku hutniczego i cementów z jego zawartością w oddziałach Salzgitter i Brema. Ponadto Holcim (Niemcy) AG jest wraz ze spółkami-córkami reprezentowane w branżach: betonu transportowanego, handlu materiałami budowlanymi, kruszywami i minerałami.

Wyzwanie:

Dotychczasowa praktyka składowania nowych środków smarnych, jak oleje i smary, w beczkach, pojemnikach i kanistrach wraz ze zużytymi olejami i smarami oraz zużytymi sorbentami do oleju, zabrudzonym czyściwem szmacianym itp. w czterech różnych miejscach w obrębie obiektu przysparzała wielkich kłopotów w codziennej pracy. Ponadto magazyn nie spełniał wymogów aktualnych przepisów dot. ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej. Powstała więc konieczność zaprojektowania nowego magazynu w cementowni Höver, aby dostosować przebieg prac do codziennych wymagań, a także wytycznych Holcim.

Rozwiązanie:

Wspólnie z DENIOS AG zaprojektowany został nowy magazyn materiałów niebezpiecznych, odpowiadający aktualnym przepisom i przystosowany do wymagań Holcim (Niemcy) AG. Magazyn wykonany jako zespół kontenerów bazuje na standaryzowanych kontenerach magazynowych i zawiera dwie strefy magazynowe: Jedna strefa składa się z kontenerów izolowanych, w których realizowane jest składowanie nowych środków smarnych z ochroną przed mrozem. Strefa nieizolowana wykorzystywana jest do składowania materiałów zużytych. W obu strefach magazynowych można umieścić po 52 IBC lub 70 europalet. Każda ze stref jest wyposażona w dachowe pasmo świetlne chroniące przed niepogodą i umożliwiające w ten sposób komisjonowanie wózkami widłowymi. Do składowania mediów zapalnych w małych pojemnikach i nalewania olejów obiekt jest uzupełniony o podręczny magazyn do wchodzenia - przeciwpożarowy kontener REI 120.

Wynik i korzyści:

Nowy magazyn środków smarnych odpowiada wymaganiom prawa. Łączy on w jednym obiekcie składowanie nowych i zużytych środków smarnych oraz posługiwanie się nimi. Strefa wewnętrzna jest dostępna dla ruchomych podnośników. Poprawia to efektywność codziennej pracy. Spełnione są wymagania dotyczące temperatury składowania i techniki wentylacyjnej, ale również przepisy prawa i standardy ochrony przeciwpożarowej. Nowy magazyn środków smarnych uwzględnia zasadę "first in, first out" i wspomaga prawidłowe oznakowanie składowanych materiałów.

DENIOS AG dostarczył tu obiekt kompleksowy "pod klucz" i był kompetentnym i niezawodnym partnerem od fazy projektowania do odbioru.